Like This And Like That: Vertaling in Nederlands en tekst - Monica

De vertaling van Like This And Like That - Monica in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Like This And Like That - Monica in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Like This And Like That
van Monica

I just can't keep from going
I'm falling in love with you
I need to know if you want me for sure
We've messed around for too long
I need a commitment
To make me feel I belong to someone

So if you like to
Then this is your chance to
I'm moving on without you
Gotta find another, baby
You say you want me
Then you better show me
Come on and get to know me
And then you will find that

I want you
We ought to be sure, I know by now
But if we can't prove our love
Like this and like that, I'm gonna move along

Like this and like that
Like this and like that
Like this and like that
Like this and like that, I'm gonna move along

You are very special to me
Don't want to lose you, no
I've gotten used to the way we hang out
No way to understand it
You said one day it will be
But I can't wait around to see

So if you like to
Then this is your chance to
I'm moving on without you
Gotta find another, baby
You say you want me
Then you better show me
Come on and get to know me
And then you will find that

I want you
We ought to be sure, I know by now
But if we can't prove our love
Like this and like that, I'm gonna move along

I want you
We ought to be sure, I know by now
But if we can't prove our love
Like this and like that, I'm gonna move along

I feel a whoop comin' on, cuzz

I feels a whoop comin' on, cuzz
I said whoomp there it was
Take the time to hold the kisses
As I dismiss this rhyme
It goes, engine engine, who's the Gemini
Well, it it's the Mr. and the Mrs., brothas and sistas it goes
Like that and like this as conflict explodes
It was one of those days not much to do
So-uh I strut to the mall just to buy a thing or two
And I met a wise guy playing a harmonica
By him was 'Foxy Brown,' go now
She says 'I'm Monica'
Monica? Oh yeah, 'Monica so she say'
Ay, I be the M-A-L-I-K
Excuse Miss Thang, my god you look smooth
Put away your loot!
You all in with me, boo
She said, 'Oh no, cause I'm rather above you
Not to get on your nerves
But haven't you served a star or two?
Only the ones with no class, the ones with no shame
Shine on them
Like a diamond in the rain off the window pane.'
It's written on your kitten
Can I slob it too?
Of course I got the sauce to put on the barbecue
Well if tonight is tonight like Betty Wright
Can I see you as a G, you know you out of sight
Well I say funny as it seems but I must reveal
You're the chocolate as you jock it with that sex appeal
Let's chill
Come on, yeah, uh huh
Like this and like that, y'all
It's like that, y'all
It's like this, y'all
It's like that, it's like this, it's like that, y'all

I want you
We ought to
But if we can't prove our love
Like this and like that, I'm gonna move along
and like that
Like this and like that
If we can't prove our
I'm gonna move along

I want you
We ought to
But if we can't prove our love
Like this and like that, I'm gonna move along

Vertaling in Nederlands van de liedje
Like This And Like That van Monica

Ik kan het gewoon niet laten gaan
Ik ben het vallen in liefde met u
Ik moet weten als je wilt dat ik zeker
We hebben gesleuteld te lang
Ik heb een verbintenis
Om me het gevoel dat ik behoor tot iemand

So als u wilt
Dan is dit uw kans om te
Ik ben te verplaatsen zonder dat u
Moet vinden de andere, baby
Je zegt dat je wilt dat ik
Dan kun je beter op toon mij
Kom op en pak me weten
En dan zul je merken dat

I wilt u
We moeten er zeker van, ik weet nu
Maar als we niet kunnen bewijzen dat onze liefde
Als dit en als dat, ik ga bewegen langs

Like dit en als dat
Als dit en als dat
Als dit en als dat
Als dit en als dat, ik ga bewegen langs

je bent heel speciaal voor mij
Wil niet je verliest, geen
Ik ben er gewend aan de manier waarop we hangen
Geen manier om het te begrijpen
U zei op een dag zal worden
Maar ik kan niet wachten om te zien

So als u wilt
Dan is dit uw kans om te
Ik ben te verplaatsen zonder dat u
Moet vinden de andere, baby
Je zegt dat je wilt dat ik
Dan kun je beter op toon mij
Kom op en pak me weten
En dan zul je merken dat

I wilt u
We moeten er zeker van, ik weet nu
Maar als we niet kunnen bewijzen dat onze liefde
Als dit en als dat, ik ga bewegen langs

I wilt u
We moeten er zeker van, ik weet nu
Maar als we niet kunnen bewijzen dat onze liefde
Als dit en als dat, ik ga bewegen langs

I het gevoel een kreet comin' op, cuzz

Ik voelt een kreet comin' op, cuzz
Ik zei whoomp there it is
Neem de tijd om het kussen
Als ik ontslaan deze rijm
Het gaat, motor, die de Gemini
Nou, het is de Meneer en de Mevrouw, brothas en sistas het gaat
Als dat en als dit conflict ontploft
Het was een van die dagen niet veel te doen
Dus uh ik strut naar het winkelcentrum slechts om een ding te kopen of twee
En ik ontmoette een wijs man te spelen op een harmonica
Door hem werd 'Foxy Brown' ga nu
Zegt ze 'ik ben Monica'
Monica? Oh ja, 'Monica, zodat ze zeggen'
Ay, ik de M-A-L-I-K
Excuus Miss Thang, mijn god, u zoek glad
Zet uw buit!
U allen met mij, boo
Ze zei: 'Oh nee, want ik ben nogal boven je
Niet om op je zenuwen
Maar heb je dan niet geserveerd met een ster of twee?
Alleen degenen met geen klasse, die met geen schaamte
Schijnen op hen
Als een diamant in de regen uit het venster.'
Het is geschreven op uw kitten
Kan ik het slob te?
Natuurlijk kreeg ik de saus voor op de barbecue
En als vanavond is vanavond als Betty Wright
Kan ik je zien als een G, je weet dat je uit het zicht
Nou ik zeggen grappig als het lijkt, maar ik moet zien
Je bent de chocolade als u jock met die van sex-appeal
Laten we chillen
Kom op, ja, uh huh
Als dit en als dat, y ' all
Het is net als dat, y ' all
Het is net als deze, y ' all
Het is net als dat, het is als dit, het is net als dat, y ' all

I wilt u
We moeten
Maar als we niet kunnen bewijzen dat onze liefde
Als dit en als dat, ik ga bewegen langs
en als dat
Als dit en als dat
Als we niet kunnen bewijzen dat onze
Ik ga bewegen langs

I wilt u
We moeten
Maar als we niet kunnen bewijzen dat onze liefde
Als dit en als dat, ik ga bewegen langs

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Like This And Like That We zijn gelukkig!

Monica

Like This And Like That: vertaling en teks - Monica
Geboren en getogen in College Park, GA, Monica is een grammy-winnende R&B zangeres die aanspraak op roem begon op de jonge leeftijd van 15 jaar. Haar debuutalbum Miss Thang, ging multiplatinum, het verzekeren van een plek in de Billboard R&B Albums. Met een carrière van meer dan 20 jaar en hit singles onder haar riem, Monica heeft bereikt record van succes.

Like This And Like That

We presenteren de tekst en de vertaling van Like This And Like That, een nieuw lied gecreëerd door Monica afkomstig van het album ''

Andere albums van Monica

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Chapter 38.

laatste vertalingen en teksten van Monica

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!