Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Nederlands en tekst - Laszlo Music

De vertaling van Introvert / Comfort Zone - Laszlo Music in Nederlands en de originele liedteks
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Italiaans en teks - Laszlo Music Italiaans
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Engels en teks - Laszlo Music Engels
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Spaans en teks - Laszlo Music Spaans
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Frans en teks - Laszlo Music Frans
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Duits en teks - Laszlo Music Duits
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Portugees en teks - Laszlo Music Portugees
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Russish en teks - Laszlo Music Russish
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Nederlands en teks - Laszlo Music Nederlands
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Zweeds en teks - Laszlo Music Zweeds
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Noors en teks - Laszlo Music Noors
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Deens en teks - Laszlo Music Deens
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Hindi en teks - Laszlo Music Hindi
Introvert / Comfort Zone: Vertaling in Pools en teks - Laszlo Music Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Introvert / Comfort Zone - Laszlo Music in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Introvert / Comfort Zone
van Laszlo Music

INTROVERT

Bridge;

Times change, people change
Its all the fucking
2x

Yeah

Times change, people change
It's all the same
2x

.. But when you're who are you to blame?
.. Either stand Or drown in the rain

Verse 1

They say the ones that move in silence have the loudest minds
Well that explains, why I can't control my thoughts
You get from what you give but that don't work all the time
And now I'm sitting here thinking like what's the cost?

Getting caught up in dilemmas like that nelly and kelly rowland song
These bad habits somehow keep on holding on
I think I'm losing my mind, but I don't show it
Act like everything's good and everybody seems to go along

Looking for love but no one seems to have empathy
Staring way above, trying to see what God is sending me
Because the signs are all around, but I'm still stuck finding my destiny
Been trying to break out from the negative energy

Cold world stressing me
People keep on testing me, even when I do what's best for me
I can't just let it be

. So I don't feel like talking to anybody
. Because my mind state don't really feel like everybody's

Not moving forward like they won't let me cross the border, a
Am I crazy? Sort of, but that depends on what the doctor

.. But I'm still alive, I really can't complain
.. I just wonder if anyone else feels the same?

But, who am I, when we all living by the rules of do or die
Over foolish pride, everybody dying so we always gotta keep around another suit and
But between you and I

Chorus;

What am I to do if I don't make it out?
.I'm trapped inside my mind. I can't take it now
.Only way out, either risk it all, watch out play out
.. Or stay down, deal with the pain now
2x

Bridge;

Times change, people change
Its all the fucking
2x

Yeah

Times change, people change
It's all the same
2x

.. But when you're who are you to blame?
.. Either stand Or drown in the

COMFORT ZONE

Chorus;

Same old shit, just a different day
Came in this game just to get away
Chasing a dream, what can I say
Got my mind on other things I'm not here to play
But bet I'm even if I'm on my own
I'll be Until I find the right road
Perfect To go out and chase my goals
I'll be Once I'm out my comfort zone

Verse 1

Yeah, the time is now and its really nothing to play with
Doing I what I do, hoping I fit in your playlist
People I thought I knew running away when the rain hits
So the circle getting smaller been fixing seating arrangements

Now quit the chit chat, its time to give back
Broke the chains off and theirs nothing that could fix that
I felt attached to people who were never worth my time
Stuck in my lane because I couldn't risk that

The reason wasn't becuase I feel I'm better then them
But I wanted better for them, so they become better men
. Maybe I care too much and people see me as weak
At least that's what my father called me when all I wanted was peace

Called me ignorant too, when I was making these moves
Because I stick to my passion, that's what makes me a fool?
Then so be it, running with my achievements
I, fight with my demons considering I was thinking about

Chorus;

Same old shit, just a different day
Came in this game just to get away
Chasing a dream, what can I say
Got my mind on other things I'm not here to play

But bet I'm even if I'm on my own
I'll be Until I find the right road
Perfect To go out and chase my goals
I'll be Once I'm out my comfort zone

Verse 2

What a bad habit, when life is all about status
People treat you different when you're not cut from the same fabric
That's madness, what the hell is wrong with this planet?
Walking on thin rope just so I could find a balance

Everything's saturated now its causing traffic
Seems like no one Unless your in a casket,
You gotta love yourself before anything
And then many things will happen but its the

Chorus;

Same old shit, just a different day
Came in this game just to get away
Chasing a dream, what can I say
Got my mind on other things I'm not here to play

But bet I'm even if I'm on my own
I'll be Until I find the right road
Perfect To go out and chase my goals
I'll be Once I'm out my comfort zone

Outro

Vertaling in Nederlands van de liedje
Introvert / Comfort Zone van Laszlo Music

INTROVERT

Bridge;

Tijden veranderen, mensen veranderen
Het is allemaal verdomd
2x

Ja

Tijden veranderen, mensen veranderen
Het is allemaal hetzelfde
2x

.. Maar aan wie ben jij de schuldige?
.. Ofwel staan ​​Of verdrinken in de regen

Vers 1

Ze zeggen dat degenen die in stilte bewegen de luidruchtigste gedachten hebben
Dat verklaart waarom ik geen controle heb mijn gedachten
Je krijgt van wat je geeft, maar dat werkt niet altijd
En nu zit ik hier te denken wat de kosten zijn?

Verstrikt raken in dilemma's zoals dat liedje van Nelly en Kelly Rowland
Deze slechte gewoonten houden op de een of andere manier stand
Ik denk dat ik gek word, maar ik laat het niet zien
Doe alsof alles goed is en iedereen lijkt mee te gaan

Op zoek naar liefde, maar niemand lijkt empathie te hebben
Ver naar boven staren, proberen te zien wat God mij stuurt
Omdat de tekenen overal zijn, maar Ik zit nog steeds vast met het vinden van mijn lot
Ik heb geprobeerd te breken ut van de negatieve energie

Koude wereld die me benadrukt
Mensen blijven me testen, zelfs als ik doe wat het beste voor me is
Ik kan het niet zomaar laten zijn

. Dus ik heb geen zin om met iemand te praten
. Omdat mijn geestestoestand niet echt het gevoel heeft dat iedereen is

Niet vooruitgaan alsof ze me niet de grens laten oversteken, a
Ben ik gek? Een beetje, maar dat hangt ervan af wat de dokter

.. Maar ik leef nog, ik kan echt niet klagen
.. Ik vraag me af of iemand anders hetzelfde voelt?

Maar wie ben ik, als we allemaal leven volgens de regels van doen of sterven
Over dwaze trots, iedereen sterft, dus we moeten altijd een ander pak aanhouden en
Maar tussen jullie and I

Chorus;

Wat moet ik doen als ik er niet uit kom?
.Ik zit vast in mijn hoofd. Ik kan het nu niet aan
.Enige uitweg, ofwel alles riskeren, kijk uit spelen
.. Of blijf liggen, behandel nu de pijn
2x

Bridge;

Tijden veranderen, mensen veranderen
Het is allemaal verdomd
2x

Ja

Tijden veranderen , mensen veranderen
Het is allemaal hetzelfde
2x

.. Maar aan wie ben jij de schuldige?
.. Sta of verdrink in de


COMFORT ZONE

Chorus;

Dezelfde oude shit, gewoon een andere dag
Kwam in dit spel om weg te komen
Een droom najagen, wat kan ik zeggen
Ik heb mijn gedachten over andere dingen Ik ben hier niet om te spelen
Maar ik wed dat ik zelfs als ik alleen ben
be Totdat ik de juiste weg vind
Perfect Om erop uit te gaan en mijn doelen na te jagen
I'll be Zodra ik uit mijn comfortzone ben

Vers 1

Ja, de tijd is nu en het is echt niets om mee te spelen
Ik doe wat ik doe, in de hoop dat ik in je afspeellijst past
Mensen waarvan ik dacht dat ik ze kende, rennen weg als de regen toeslaat
Dus de cirkel die kleiner werd, was fixi ng zitplaatsen

Stop nu met het kletsen, het is tijd om terug te geven
Brak de kettingen af ​​en die van hen niets dat dat kon repareren
Ik voelde me gehecht aan mensen die het nooit waard waren mijn tijd
Vast in mijn baan omdat ik dat niet kon riskeren

De reden was niet omdat ik het gevoel heb dat ik beter ben dan zij
Maar ik wilde beter voor hen, zodat ze betere mannen worden
. Misschien kan het me te veel schelen en zien mensen me als zwak
Zo noemde mijn vader me tenminste toen ik alleen vrede wilde

Noemde me ook onwetend, toen ik deze bewegingen maakte
Omdat ik vasthoud aan mijn passie, is dat wat me een dwaas maakt?
Het zij zo, rennen met mijn prestaties
Ik vecht met mijn demonen, aangezien ik aan het nadenken was

Chorus;

Zelfde oude shit, gewoon een andere dag
Kwam in dit spel gewoon om weg te komen
Een droom najagen, wat kan ik zeggen
Heb mijn let op andere dingen Ik ben hier niet om te spelen

Maar ik wed dat ik zelfs als ik alleen ben
ik zal zijn tot ik de juiste weg vind
Perfect Om erop uit te gaan en mijn doelen na te jagen
I'll be Zodra ik uit mijn comfortzone ben

Vers 2

Wat een slechte gewoonte, als het leven is alles over status
Mensen behandelen je anders als je niet uit dezelfde stof gesneden bent
Dat is waanzin, wat is er verdomme aan de hand met deze planeet?
Lopend over dun touw zodat ik kon vinden een balans

Alles ' is nu verzadigd en veroorzaakt verkeer
Het lijkt alsof niemand je in een kist bevindt,
Je moet voor alles van jezelf houden
En dan zullen er veel dingen gebeuren, maar het is de

Chorus;

Zelfde oude shit, gewoon een andere dag
Kwam in dit spel gewoon om weg te komen
Een droom najagen, wat kan ik zeggen
Ik heb mijn gedachten voor andere dingen ben ik hier niet om te spelen

Maar ik wed dat ik zelfs als ik alleen ben
ik zal zijn tot ik de juiste weg vind
Perfect Uitgaan en mijn doelen najagen
I'll be Zodra ik uit mijn comfortzone ben

Outro

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Introvert / Comfort Zone We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Introvert / Comfort Zone" is geschreven door Laszlo Music. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!