Life : Vertaling in Nederlands en tekst - Kxng Crooked

De vertaling van Life - Kxng Crooked in Nederlands en de originele liedteks
Life : Vertaling in Italiaans en teks - Kxng Crooked Italiaans
Life : Vertaling in Engels en teks - Kxng Crooked Engels
Life : Vertaling in Spaans en teks - Kxng Crooked Spaans
Life : Vertaling in Frans en teks - Kxng Crooked Frans
Life : Vertaling in Duits en teks - Kxng Crooked Duits
Life : Vertaling in Portugees en teks - Kxng Crooked Portugees
Life : Vertaling in Russish en teks - Kxng Crooked Russish
Life : Vertaling in Nederlands en teks - Kxng Crooked Nederlands
Life : Vertaling in Zweeds en teks - Kxng Crooked Zweeds
Life : Vertaling in Noors en teks - Kxng Crooked Noors
Life : Vertaling in Deens en teks - Kxng Crooked Deens
Life : Vertaling in Hindi en teks - Kxng Crooked Hindi
Life : Vertaling in Pools en teks - Kxng Crooked Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Life - Kxng Crooked in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Life
van Kxng Crooked

The streets told me 'go on let the song play'
Like having sex in the missionary position with Lisa Leslie
They fuck with Crook the long way
Nobody can't stop the Frank Sinatra, did it my own way
Unless Im doing what Im ought not
In the Beamer soft top, getting more head than a bald spot
Or Alopecia
They be sucks with a cough drop cuz thats Lakesha
Fly fashionista after my balls drop
Im telling them 'bye' like I asked Felicia and the call stop
Cuz she was scheming me
Back in the day she ain't even believe in me
Didn't have that Neo Soul glow that'll let know that I'm thinking on a higher frequency
While life was pitchin that kitchen sink at me
Since my date of birth the world were trynna sink the king
Cash your first stone, I turned that bitch to a pinky ring
Man it's what you think
It's what you think it mean
Now a sleeping pill addict
Drinkin' lean couldn't sleep on me in his deepest dreams
I'm waking them up with the wisdom thats age old
When I got the Uzi chopper I'm Uzumaki in sage mode
Cuz niggas think they buffer than letting the page load
Till they see how many muscle-deflaters the K's hold
This is exactly what all the people waited for
Me kicking the door with the skill level that I'm hated for
Is it the cadence or is it the methaphors I painted on your brain before
The punchlines silence you like 'say no more'?
How can typical spitters ever
Deal with a serial killer lyricist mixin' murderous materials
Like a psychotic chemist who's infamous for snatching souls and leavin' you spiritless
I ain't rapping my spirit is, this an out of body experience
How bad i get serious, and talk about Trump fucked up politics with the Syrians
You wanna ban immigrants? Start with your wife
You wanna end some bullshit? Start with your life
I'm on your head forever cuz you rep the birther movement
Dog whistle for a black man could never be legitimately in power
In your eye-sight and that's real though
Nah I ain't digging you pussies and that's dildo
You racist fuck, catch me outside how bout that?
But you gon need a different doctor than Phil though
Nothing that I make is generic
That's why the gold on the watches rose like Jalen and Derrick
That's why these rappers look funny as Will Ferrell
Standing next to a real pharoah who's able to sit at the table with merit and a gang full of parrots

Everybody repeating each other
I'm ashamed and embarrassed in pain and disparage
But im a soldier, ain't from this era
I got my game from the barracks
Until the art form its the death do us part boyyy
The same is in marriage

Whoever of y'all select, whoever y'all call a threat
I just wanna know where they at y'all
Cuz the gang in the Slaughter jet but there's no surprise

Like coming out on the fact that water's wet
They pissed off, they all upset
Wanna hear something sick, dog? Call the vet
It takes the science of cryogenics to shit talk with me
Ice got me froze, only wrist colder is Walt Disney
You mad? Swing, if y'all hit me
I'ma find a space on your face to make the counter fit like a false benji
I'm just tryna purple your mouth
I been on the kind of beefs that make you circle around your crib
Cuz killers lurking about to put holes on your curtains and couch
Now it look like Yeezy furnish your house
Catch a murder and bounce, I'm tryna escape hood living
While entertainers embrace it after they make good living
Shit is backwards, I told Section 8 good riddance
I'm still with the shit but it gotta make damn good sense
Don't get me wrong I'm not against llama packing
All of the drama had me stagnant, I had to bench all of them practices to commence dollar stacking
Now I'm global when I be local due to the French bomber jacket and the German sports car
Look at the chicks I'm attractin'
Mercy, they be thirsty, but it's dry around these parts
Bitch I'ma cactus
Desert 'round here, beat it wit your wackness
In my past life I was on Cleopatra's mattress
In this life I deal with neoraptheatrics
Dumbers all the way down around ground zero, that's the tactics
Yeah, they dont want these beats to survive, right?
Look at jazz and all the people that keep it alive, like
Ralph Moore , he's a genius saxophonist
How can our genre survive if the weakest rappers own it?
Think about it while it still allowed
And while it still some MC's around who tryna make Dilla proud

Vertaling in Nederlands van de liedje
Life van Kxng Crooked

De straten vertelden me 'ga door, laat het liedje spelen'
Alsof je seks hebt in de missionarispositie met Lisa Leslie
Ze neuken met Crook de lange weg
Niemand kan de Frank Sinatra niet stoppen, deed het op mijn eigen manier
Tenzij ik doe wat ik niet zou moeten
In de Beamer softtop, meer hoofd krijgen dan een kale plek
Of Alopecia
Ze zijn stom met een hoestbui want dat is Lakesha
Vlieg fashionista nadat mijn ballen zijn gevallen
Ik vertel ze 'doei' zoals ik Felicia vroeg en het gesprek stopte
Cuz ze was met me bezig
Vroeger was ze ain Ik geloof niet eens in mij
Had niet die Neo Soul-gloed die laat weten dat ik op een hogere frequentie denk
Terwijl het leven me in de gootsteen wierp
Sinds mijn geboortedatum de wereld was trynna de koning te laten zinken
Verzilver je eerste steen, ik veranderde die teef in een pinkring
Man, het is wat je denkt
Het is wat je denkt dat het betekent
Nu een slaappilverslaafde
Drinkin 'lean kon in zijn diepste dromen niet op me slapen
Ik maak ze wakker met de wijsheid die eeuwenoud is
Toen ik de Uzi-helikopter kreeg, ben ik Uzumaki in salie-modus
Omdat nigga's denken dat ze bufferen dan de pagina te laten laden
Tot ze zien hoeveel spier-deflaters de K's hold
Dit is precies waar alle mensen op wachtten
Ik trapte tegen de deur met het vaardigheidsniveau waar ik een hekel aan heb
Is het de cadans of zijn het de metaforen die ik schilderde je hersenen voor
De punchlines zwijgen je van 'zeg niet meer'?
Hoe kunnen typische spitters ooit
Omgaan met een seriemoordenaar tekstschrijver die moorddadige materialen mixt
Zoals een psychotische chemicus die berucht voor het wegnemen van zielen en het achterlaten van je geestloos
Ik ben niet mijn geest aan het kloppen is, dit is een buitenlichamelijke ervaring
Hoe erg ik serieus word, en praat over Trump verknipte politiek met de Syriërs
Wil je immigranten verbieden? Begin met je vrouw
Wil je een einde maken aan wat onzin? Begin met je leven
Ik sta voor altijd op je hoofd, want jij vertegenwoordigt de grotere beweging
Hondenfluit voor een zwarte man kan nooit legitiem aan de macht zijn
In jouw ogen en dat is echter echt
Nee, ik ben je kutjes niet aan het graven en dat is een dildo
Jij racistische klootzak, vang me buiten, hoe zit dat?
Maar je hebt wel een andere dokter nodig dan Phil
Niets dat Ik maak is generiek
Daarom steeg het goud op de horloges als Jalen en Derrick
Daarom zien deze rappers er grappig uit als Will Ferrell
Staande naast een echte farao die aan tafel kan zitten met verdienste en een bende vol papegaaien

Iedereen die elkaar herhaalt
Ik schaam me en schaam me voor pijn en minachting
Maar ik ben een soldaat, kom niet uit dit tijdperk
Ik haalde mijn spel uit de kazerne
Totdat de kunstvorm de dood is, doen we een deel boyyy
Hetzelfde is in het huwelijk

Wie van jullie selecteert, wie jullie ook noemen een bedreiging
Ik wil gewoon weten waar ze bij jullie zijn
Omdat de bende in de Slachtstraal, maar er is geen verrassing

Zoals uit de kast komen over het feit dat het water nat is
Ze waren pissig, ze waren allemaal van streek
Wil je iets zieks horen, hond? Bel de dierenarts
Er is de wetenschap van cryogenica voor nodig om met me te praten
Door ijs ben ik bevroren, alleen mijn pols kouder is Walt Disney
Ben je gek? Zwaai, als jullie me slaan
Ik ga een ruimte op je gezicht zoeken om de toonbank als een valse benji te laten passen
Ik probeer gewoon je mond paars te maken
Ik was op de soort rundvlees dat je rond je wieg doet cirkelen
Want moordenaars die op de loer liggen om gaten in je gordijnen en bank te zetten
Nu lijkt het erop dat Yeezy je huis inricht
Vang een moord en stuiter, ik ' m tryna escape hood living
Terwijl entertainers het omarmen nadat ze een goed inkomen hebben verdiend
Shit is achterstevoren, ik vertelde sectie 8 good riddance
Ik ben nog steeds met de shit, maar het moet verdomd logisch zijn
Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen het inpakken van lama's
Door al het drama stagneerde ik, ik moest ze allemaal gebruiken om te beginnen met het stapelen van dollars
Nu ben ik wereldwijd als ik lokaal ben vanwege het Franse bomberjack en de Duitse sportwagen
Kijk naar de meiden die ik aantrek
Genade, ze hebben dorst, maar het is droog rond deze delen
Bitch I 'ma cactus
Desert' hier, versla het met je gekte
In mijn vorige leven Ik lag op Cleopatra's matras
In dit leven heb ik te maken met neoraptheatrics
Dumbers helemaal rond ground zero, dat is de tactiek
Ja, ze willen niet dat deze beats overleven, toch?
Kijk naar jazz en alle mensen die het in leven houden, zoals
Ralph Moore, hij is een geniale saxofonist.
Hoe kan ons genre overleven als de zwakste rappers het bezitten?
het mocht nog steeds
En terwijl het nog steeds een paar MC's zijn die Dilla trots proberen te maken

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Life We zijn gelukkig!

Kxng Crooked

Life : vertaling en teks - Kxng Crooked

Life

Kxng Crooked heeft een nieuwe liedje getiteld 'Life ' afkomstig van het album '' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Andere albums van KXNG Crooked

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Sex, Money & Hip Hop.

laatste vertalingen en teksten van Kxng Crooked

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!