God Money War: Vertaling in Nederlands en tekst - King Los

De vertaling van God Money War - King Los in Nederlands en de originele liedteks

Liedtekst God Money War
van King Los

Uhh, uhh
You know how you always got that one homie
That call you just to check on you

Oh I guess that's me

Stuck on corners and lost in circles
I know you trappin, just trapped in that shit that often hurts you
Stumblin blocks, runnin blocks with odds to hurdle
To dodge law, but God is law, awesome virtue
Uhh, seen phenoms fade out
Like fiends Nas laid out on his momma front
Cause daddy never had his back
Always talkin 'bout how his mama front now that's played out
You are who you're made of, all make-up don't make out
Bellies full of take out
Mouths full of foul words but never put the hours in to get ours
Hours curse us, perverse ourselves
Cause cowards verse us but we verse ourselves
War ain't color blind but love is
And medicine isn't healing but a hug is
And smiles don't last forever but forever is
A mighty long time if you never smile, you never live

God, money, war
If heaven free what we kill for money for
They say when it rains it pours, but it rain on the poor
So you ain't really rich if what's rich ain't in your core
Real shit nigga, God, money, war
Woke up early Sunday morn'
Mama cooked breakfast left a message on the door
She said put this ten in church and pray for better then before
Oh my God

I said God, save us, money, slave us
War, left bodies on the floor, good gracious
I said God, save us, money, slave us
War, left bodies on the floor, for acres

I'm feeling crazy, need a field of daisies
If God was heartless, he’d-a killed an atheist
If you want it, work and kneel and pray for it
Hurt them, pain them certain still we facin it
Build your empires and raise your kings up
Set the bar high and take your queens up
Climb the mountain top and wake your dreams up
Nigga climb the mountain top and wake your dreams up
And we go hand to hand with rock
They say White was in the hotel up the block jammin in the spot

They say how the fuck did you really make it out
Damn a nigga shocked, damn my niggas locked
And them triggers pop every second
And I miss my pops every second
So I'm never second, never second guess me on the second hand
Every second count
Cause if I'm second than that's still a blessing
Cause you took a second just to check me out
Could a check me out, I mean out for real
We need family time, we got a house to build
I mean why they tryna take the house from Bill
Now we need a doctor and a house for real
Dear Mr. President, if you're hesitant
Your presence is requested in the midst of neglagence
To fix your residence
It's a message in our restlessness
Tryna wrestle with being the lesser of
Whatever the lesser get
If it's a lesson it's really stressin it's really stretchin it
We finna burn this bitch down if you really question it
Allow me to define the depths of something so definite
Death ain't just a step to you motherfucker's just steppin it

Like God, money, war
If heaven free what we kill for money for
They say when it rains it pours, but it rain on the poor
So you ain't really rich if what's rich ain't in your core
Real shit nigga, God, money, war
Woke up early Sunday morn'
Mama cooked breakfast left a message on the door
She said put this ten in church and pray that motherfucker work

We need some rest from stress
It hurts from lessons and some extra work I'm guessing
You gone save the world but baby get yo blessings first
Just so happens when you rap you give god a section in yo verse
Might sound crazy but just maybe your protection on this earth
La-la-la-la-la
Man we ain't never had shit or never knew magic
Whatever people had we didn't even have half it
I had to have passion and never had fashion
It's hard to have class when it's half assed backwards
Why you never slinging crack to the crack addicts
A nigga think he rappin now he back packin
Till he back tracking
Then he back on the block to get knocked off that nigga back packing

Vertaling in Nederlands van de liedje
God Money War van King LosUhh, uhh
Je weet hoe je altijd kreeg dat een homie
Die bellen je gewoon om te controleren op u

Oh ik denk dat het me

Stuck op de hoeken en verloren in cirkels
Ik weet dat je trappin, gewoon gevangen in die shit dat vaak met pijn in je
Stumblin blokken, runnin blokken met de kansen om te hindernis
Te onttrekken aan de wet, maar God is recht, geweldig deugd
Uhh, gezien phenoms 'fade out'
Als duivels Nas gelegd op zijn momma voorkant
Oorzaak papa had nooit zijn rug
Altijd talkin 'bout hoe zijn mama front dat is nu afgespeeld
Je bent wie je bent, alle make-up maak niet uit
Buik vol van nemen
Monden vol met vieze woorden, maar zet nooit de uren in om ons te krijgen
Uur vloek ons, pervers onszelf
Oorzaak lafaards vers ons, maar we onszelf vers
Oorlog is niet kleurenblind, maar liefde is
En de geneeskunde is niet genezing, maar een knuffel is
En een glimlach niet eeuwig, maar eeuwig is
Een machtige lange tijd als je nog nooit een glimlach, u nooit live

God, geld, oorlog
Als de hemel vrij wat we doden voor geld voor
Ze zeggen dat als het regent het dat het giet, maar het regen op de armen
Dus je ben niet echt rijk als wat in de rijke ain ' t in je kern
Real shit nigga, God, geld, oorlog
Vroeg wakker, zondag morn'
Mama gekookt ontbijt links in een bericht op de deur
Ze zei dat dit tien in de kerk en bidden voor beter dan voorheen
Oh mijn God

ik zei God, verlos ons, geld, slave ons
Oorlog, links lichamen op de vloer, de goede genadig
Ik zei: God, verlos ons, geld, slave ons
Oorlog, links lichamen op de vloer, voor een hectare

I ben gek gevoel, behoefte aan een veld madeliefjes
Als God was harteloos, hij had een gedood atheïst
Als u dat wilt, werken en te knielen en te bidden voor het
Hen te kwetsen, pijn hen bepaalde nog steeds hebben we het facin
Bouw je empires en het verhogen van uw koningen
De lat hoog en neem de queens up
Beklim de top van de berg en verwarming van uw dromen
Nigga beklim de top van de berg en verwarming van uw dromen
En we gaan hand aan hand met rock
Ze zeggen dat Wit was in het hotel van de blok jammin in de spot

Ze zeggen hoe de fuck heb je echt het uit
Damn een nigga geschokt, verdomme mijn provence vergrendeld
En ze pop elke seconde
En ik mis mijn pop ' s elke seconde
Dus ik ben nooit een tweede, nooit gissen me op de tweede hand
Elke seconde telt
Want als ik ben tweede dan is dat nog steeds een zegen
Want u nam een tweede net naar me kijken
Kan een check me out, ik bedoel uit voor real
We moeten het gezin, we hebben een huis te bouwen
Ik bedoel waarom ze tryna nemen het huis van Bill
Nu moeten we een dokter en een huis voor real
Geachte Heer Voorzitter, als u bent terughoudend
Uw aanwezigheid wordt gevraagd in het midden van neglagence
Voor het repareren van uw verblijf
Het is een bericht in ons rusteloosheid
Tryna worstelen met de mindere van
Wat de mindere krijgen
Als het een les het is echt stressin het is echt stretchin het
We finna branden deze teef beneden als je echt een vraag
Sta mij toe om te bepalen van de diepte van iets zo duidelijk
De dood is niet gewoon een stap om u klootzak is gewoon steppin het

Like God, geld, oorlog
Als de hemel vrij wat we doden voor geld voor
Ze zeggen dat als het regent het dat het giet, maar het regen op de armen
Dus je ben niet echt rijk als wat in de rijke ain ' t in je kern
Real shit nigga, God, geld, oorlog
Vroeg wakker, zondag morn'
Mama gekookt ontbijt links in een bericht op de deur
Ze zei dat dit tien in de kerk en bidden dat motherfucker werk

We moet wat uitrusten van stress
Het doet pijn van de lessen en wat extra werk ik gok
Je weg de wereld te redden, maar baby get yo zegeningen eerste
Net zo gebeurt als je rap geef je god een gedeelte in vers yo
Klinkt misschien gek, maar misschien net uw beveiliging op deze aarde
La-la-la-la-la
Man we nog nooit gehad shit of nooit wist magic
Wat mensen hadden we niet eens de helft van het
Ik heb passie en nooit had fashion
Het is moeilijk om zijn klasse als het half assed achteruit
Waarom je nooit slingeren van kraken aan de crack-verslaafden
Een nigga denk dat hij rappin nu is hij terug packin
Tot hij terug bijhouden
Dan is hij weer terug op het blok te krijgen knock-off die nigga terug inpakken

laatste vertalingen en teksten van King Los

God, Money, War
Het album God, Money, War bevat het nummer God Money War van King Los . Dit album is uitgebracht op: 30/11/2014.
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album God, Money, War ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
War 0/3
Ghetto Boy0/3
Black and White 0/3
God Money War0/3
Lil Black Boy0/3
Black Blood 0/3
Glory to the Lord 0/3
Can't Fade Us 0/3
Blame It on the Money0/3
To Be Honest 0/3
Confidence 0/3
Slave 0/3
Balance Is Good 0/3
King 0/3
God, Money, War - Album Art0/3
Tot nu toe heb je
157
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!