Lotto: Vertaling in Nederlands en tekst - Joyner Lucas

De vertaling van Lotto - Joyner Lucas in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Lotto - Joyner Lucas in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Lotto
van Joyner Lucas

Mally Mall

It's my birthday, I'm 'bout to get lit-lit
Might blow a bag on the drip-drip 
Make it all back on a quick flip, ayy 
I just need cake and a thick bitch, ayy
I ain't have much, just a wishlist
Now the broke nigga doin' big shit
I got the gun lock, loaded, I'm ignite
So keep one eye open like Slick Rick
I got the drip game, nigga, I'm the big mane
Switch lanes on 'em, hit the mid range
Keep the big strap on me like a hitman
It go 'click-clack, willow-wallow, bing bang'
I ain't never been shit, ain't shit changed
But niggas get lame when you get fame
Can't sleep at night 'til I get brains
Got a mean ass pipe and a dick game

I got a bitch on my sofa
I got a chip on my shoulder
You gotta live with your karma
And if you get hurt then you got what you supposed to
I got hitters all over
I take the kids on drugs and line 'em all up and get 'em all sober

I got a little check that I cashed out, ayy
Credit card maxed out, ayy
I get lit then I act out, ayy
I ain't wanna do it but I blacked out, ayy
They say I need to be safe
I think I need to be straight
Fix your vibes, you need to be laced
You just need God or you need to meet Mase
I left my bitch, maybe we just need space
I got gunners like Chris, like Niecey
I got brothers like Tip, like Breezy
I got stunners like Wayne, like BG
I got a hood bitch all about the bread
And she only give me head 'cause the bed too squeaky
I'm too smart for a ho tryna G' me
A bitch be dumb if she ever try to leave me, word

I say, uno, dos, tres, quatro
Moreno, gringo, hembra, vato
Gangsters, hustlers, killers follow
I'm the realest nigga, I know
I just hit the fuckin' lotto, oh
I just hit the fuckin' lotto
I say, uno, dos, tres, quatro
Moreno, gringo, hembra, vato
Gangsters, hustlers, killers follow
I'm the realest nigga, I know
I just hit the fuckin' lotto, oh
I just hit the fuckin' lotto


Why do I feel like Manson?
Smoke y'all niggas, I feel like I just got cancer, ayy
Murderin' streets, my anthem
All of y'all clowns is banter, ooh
Still can't pull your pants up
Kidnap kids like Amber
Hold a lil' nigga for a ransom
I moved from the trap to the mansion
Went from the Uber to a Phantom
You niggas gassed up, don't amp em'
I've never been pretty, but my mom think I'm handsome
I hate niggas that flex on camera
Lil' kids always tryna throw tantrums
All you motherfuckas dry like dandruff
You can get washed and I'll throw you in a hamper

I got a bitch on my sofa
I got a chip on my shoulder
You gotta live with your karma
And if you get hurt then you got what you supposed to
I got hitters all over
I take the kids on lean and get 'em all clean and give 'em all soda

Watch how I do it, I demonstrate, ooh
I ain't gotta move, I renovate
I don't really pray, I meditate, yeah
I ain't gotta jump, I levitate
Always on time, I'm never late
I was outside like every day
Tryna turn water into lemonade
Now I'm boo'd up like Ella Mai, I just wanna get away, woah
You don't want war with a rich nigga
You should hit the gym, get a bit bigger
I ain't got patience for bitch niggas
Wrap you in the basement with Big Tigger
Your bitch is a thot, you had kids with her
Your watch little lit, but my wrist litter
He thought he had a plan 'till the feds hit him

I say, uno, dos, tres, quatro
Moreno, gringo, hembra, vato
Gangsters, hustlers, killers follow
I'm the realest nigga, I know
I just hit the fuckin' lotto, oh
I just hit the fuckin' lotto
I say, uno, dos, tres, quatro
Moreno, gringo, hembra, vato
Gangsters, hustlers, killers follow
I'm the realest nigga, I know
I just hit the fuckin' lotto, oh
I just hit the fuckin' lotto

Vertaling in Nederlands van de liedje
Lotto van Joyner Lucas

Mally Mall

het is mijn verjaardag, ik ben 'bout te krijgen verlicht verlicht
Misschien blaast de zak op de drup-drup
Maak het allemaal terug op een snelle flip, ayy
Ik moet gewoon een taart en een dikke teef, ayy
Ik ga niet veel, alleen een wishlist
Nu de broke nigga doin' big shit
Ik heb het pistool te vergrendelen, geladen, ik ben ontbranden
Dus houd een oogje open als Slick Rick
Ik heb het infuus spel, nigga, ik ben de grote manen
Switch lanes op 'em, druk op de mid-range
Houden de big band op mij als een hitman
Het gaat 'klik-klak, wilg-wentelen, bing-bang'
I ain 't nooit shit, ain' t shit veranderd
Maar provence krijgen lame als je roem
Kan niet slapen in de nacht 'til I get hersenen
Kreeg een gemiddelde kont pijp en dick spel

I kreeg een teef op mijn bank
Ik kreeg een chip op mijn schouder
Je moet leven met je karma
En als je gewond bent dan heb je wat je hoort te
Ik heb hitters alles over
Ik neem de kinderen aan de drugs en lijn 'em up en get 'em alle nuchtere

I kreeg een beetje controle dat ik uitbetaald, ayy
Creditcard maxed out, ayy
Ik krijg brandt dan ga ik handelen, ayy
I ain ' t wanna do it, maar ik een black-out, ayy
Ze zeggen dat ik nodig heb om veilig te zijn
Ik denk dat ik moet worden rechte
Fix uw vibes, moet u worden geregen
Je hoeft alleen maar God of je nodig hebt om te voldoen aan de Mase
Ik liet mijn teef, misschien moeten we de ruimte
Ik heb schutters zoals Chris, als Niecey
Ik heb broers als Tip, als Breezy
Ik heb verrassingen zoals Wayne, zoals BG
Ik kreeg een kap bitch alles over het brood
En ze geven me hoofd want het bed te squeaky
Ik ben te slim voor een ho tryna G' me
Een teef dom als ze steeds proberen om te vertrekken van mij, word

I zeggen, uno, dos, tres, quatro
Moreno, gringo, hembra, vato
Gangsters, hoeren, moordenaars volgen
Ik ben de realest nigga, ik weet
Ik raakte net de fuckin' lotto, oh
Ik raakte net de fuckin' lotto
Ik zeg, uno, dos, tres, quatro
Moreno, gringo, hembra, vato
Gangsters, hoeren, moordenaars volgen
Ik ben de realest nigga, ik weet
Ik raakte net de fuckin' lotto, oh
Ik raakte net de fuckin' lotto


Why voel ik me als Manson?
Rook y ' all provence, ik voel me alsof ik heb kanker, ayy
Murderin de straten, mijn volkslied
Alle y ' all clowns is scherts, ooh
Kan het nog steeds niet, trek je broek omhoog
Ontvoeren van kinderen, zoals Amber
Houd een lil' nigga voor een losgeld
Ik verhuisde van de trap naar de mansion
Ging van de Uber naar een Phantom
U provence vergast, niet amp em'
Ik heb het nooit mooi geweest, maar mijn moeder denkt dat ik ben knap
Ik haat vinden dat flex op de camera
Lil' kids altijd tryna gooien driftbuien
Alles wat je motherfuckas droog als roos
U kunt afgewassen en zal ik gooi je in een mand

I kreeg een teef op mijn bank
Ik kreeg een chip op mijn schouder
Je moet leven met je karma
En als je gewond bent dan heb je wat je hoort te
Ik heb hitters alles over
Ik neem de kinderen mee op lean en krijgen ze allemaal schoon en geef 'em all soda

Watch hoe ik het doe, laat ik zien, ooh
I ain ' t gotta move, ik renoveren
Ik heb niet echt bid, mediteer ik, ja
I ain ' t gotta springen, ik zweven
Altijd op tijd, ik ben nooit te laat
Ik was buiten net als elke dag
Tryna zet het water in limonade
Nu ben ik boo ' d zoals Ella Mai, ik wil gewoon weg te krijgen, woah
Je hoeft geen oorlog te willen met een rijke nigga
Je moet raken de sportschool, een beetje groter
I ain ' t got geduld voor teef provence
Wikkel je in de kelder met Big Tigger
Uw teef wordt een thot, je had met haar kinderen
Uw horloge beetje verlicht, maar mijn pols nest
Hij dacht dat hij een plan had tot de fbi hem

I zeggen, uno, dos, tres, quatro
Moreno, gringo, hembra, vato
Gangsters, hoeren, moordenaars volgen
Ik ben de realest nigga, ik weet
Ik raakte net de fuckin' lotto, oh
Ik raakte net de fuckin' lotto
Ik zeg, uno, dos, tres, quatro
Moreno, gringo, hembra, vato
Gangsters, hoeren, moordenaars volgen
Ik ben de realest nigga, ik weet
Ik raakte net de fuckin' lotto, oh
Ik raakte net de fuckin' lotto

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Lotto We zijn gelukkig!

Joyner Lucas

Lotto: vertaling en teks - Joyner Lucas
Gary Maurice Lucas Jr (geboren op 17 augustus 1988), beter bekend als Joyner Lucas, is een Amerikaanse rapper en songwriter uit Worcester, Massachusetts.

Lotto

We presenteren de tekst en de vertaling van Lotto, een nieuw lied gecreëerd door Joyner Lucas afkomstig van het album 'Adhd'

Het album bestaat uit 9 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

laatste vertalingen en teksten van Joyner Lucas

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!