Lost In The Slowness: Vertaling in Noors en tekst - Jon

De vertaling van Lost In The Slowness - Jon in Noors en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Lost In The Slowness - Jon in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Lost In The Slowness
van Jon

Afraid of moving on 'cause the feeling still stick
Like glue on my fingertips that I can't rip off
Without losing my prints
See I need my identity but I'm taking some hints
And I'm taking some hits
Starting to lower my defense too quick
Or hop the fence abandon ship
Slipped on the edge now my knees all skinned
Dipped in the death now my beat begins, and again
See I made the same mistake ' round this time last year
When I jumped ship only hit the pier
Missed the water, missed the water now I really miss water
There's no honor in swimming but I still can't bother
And mother still dealing with having lost a father
And splashing my feet only makes the offer hotter
I swear I redefined stalker when I walked down the docks
Checking in my things like I used to check stocks
But on the edge of time I could only write rhymes
Not warnings so in the morning I still feel fine
Not knowing if the flow is a work of divine design
And I slide into home what I thought was my home
But it doesn't feel any better than the rest of the globe
The best of all boats than the rest must at least float
Must take me through the tropes, must have some hopes
But life doesn't work that way, it's just too sloped
I hope someday I find a friend to elope with
We focus on the noises that come from the poems
And the closest thing to fear we'd fear would be missing the bonuses
The little doses of life that are hard to notice
The little signs from God like the smoking bush to Moses

We live our lives just lost in the slowness
'Cause we both stayed golden when our friend got stolen
Snatched up we're broken, oceans we're rolling
Waves staying wavy 'til the spots are open
We had the same times, now the Times speaking the slogan
That you gotta snatch what's frozen for the taking
And what's spoken is a mistake, is too late, it's taken
You gotta face the music when the music's playing
Calling you for a dance the chance got you awakened
Why we waiting wasting waning waxing moons the ground still rotating
I'm saying when we stripped down naked to our barest bones
All we are is whatever we are, it's amazing
And that space is vacant if you missed every chance he created
On this world oh just too damn captivating
It's aggravating, it's aggravating
We could be this too but you playing
And I'm praying, and I'm praying:
For a change from your intoxicating grasp
Escaping your frustrating clasp
I put all the anger in the raps because the love don't last
Not much ever lasts, too long
I just wish I had more time not to do it so wrong
I did you so wrong, I coulda been better
Instead stringing you along in this game
You don't belong, it's the same old song
It's gone
And it's just Jon

Vertaling in Noors van de liedje
Lost In The Slowness van Jon

Redd for å flytte på fordi de føler fortsatt stick
Som lim på fingrene at jeg ikke kan rive av
Uten å miste min ut
Ser at jeg trenger min identitet, men jeg tar noen hint
Og jeg tar noen treff
Begynner å senke mitt forsvar for rask
Eller hoppe over gjerdet forlate skipet
Gled på kanten nå, mine knær alle flådd
Dyppet i døden nå mitt begynner å slå, og igjen
Se, jeg gjorde samme feil ' rundt denne tiden i fjor
Når jeg hoppet skipet bare traff kaien
Savnet vann, savnet vannet nå er jeg virkelig savner vann
Det er ingen ære i svømming, men jeg kan fortsatt ikke bry
Og mor fortsatt arbeider med å ha mistet en far
Og sprutende mine føtter gjør bare tilbyr varmere
Jeg sverger på at jeg omdefinert stalker da jeg gikk nedover havna
Kontroll i min ting som jeg brukte for å sjekke aksjer
Men på kanten av gangen kunne jeg bare skrive rim
Ikke advarsler så i morgen skal jeg føler fortsatt fin
Uten å vite om flyten er et arbeid som er av guddommelig design
Og jeg skyver inn i hjemmet hva jeg trodde var mitt hjem
Men det føles ikke noe bedre enn resten av verden
Den beste av alle båter enn resten må minst flyte
Må ta meg gjennom tropes, må ha noen håp
Men livet virker ikke på den måten, det er bare for skrå
Jeg håper jeg en dag finne en venn å stikke med
Vi har fokus på lyder som kommer fra dikt
Og den nærmeste ting å frykte vi hadde frykt ville være manglende bonuser
De små doser av livet som er vanskelig å legge merke til
Den lille tegn fra Gud som det røyking bush til Moses

Vi lever våre liv bare tapt i treghet
Fordi vi begge bodde golden når vår venn ble stjålet
Snappet opp vi er sønderknust, hav vi er rullende
Bølger som bor bølget 'til stedene er åpne
Vi hadde de samme tider, nå Ganger snakker slagordet
At du må snappe hva som er frosset for å ta
Og hva er talt, er en feil, er for sent, at det er tatt
Du må møte musikk når musikken spiller
Kall deg for en dans sjansen fikk du vekket
Grunnen til at vi venter med å kaste bort avtagende voksing måner bakken fortsatt roterende
Jeg sier at når vi strippet ned naken til vår restaurant på stedet bein
Alle vi er hva vi er, det er utrolig
Og at plassen er ledig hvis du gikk glipp hver sjanse for at han opprettet
På denne verden oh bare for faen fengslende
Det er skjerpende, det er skjerpende
Vi kunne også dette, men du spiller
Og jeg ber om, og jeg ber om:
For en endring fra berusende tak
Rømmer din frustrerende låsen
Jeg setter all sinne i rapper fordi kjærligheten ikke siste
Ikke mye noensinne varer, for lenge
Jeg skulle bare ønske jeg hadde mer tid til å ikke gjøre det så galt
Jeg gjorde deg så galt, jeg coulda vært bedre
I stedet sette deg sammen i dette spillet
Du trenger ikke hører hjemme, det er den samme gamle sang
Det er borte
Og det er bare Jon

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Lost In The Slowness We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
153
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!