Lost In The Slowness: Vertaling in Nederlands en tekst - Jon

De vertaling van Lost In The Slowness - Jon in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Lost In The Slowness - Jon in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Lost In The Slowness
van Jon

Afraid of moving on 'cause the feeling still stick
Like glue on my fingertips that I can't rip off
Without losing my prints
See I need my identity but I'm taking some hints
And I'm taking some hits
Starting to lower my defense too quick
Or hop the fence abandon ship
Slipped on the edge now my knees all skinned
Dipped in the death now my beat begins, and again
See I made the same mistake ' round this time last year
When I jumped ship only hit the pier
Missed the water, missed the water now I really miss water
There's no honor in swimming but I still can't bother
And mother still dealing with having lost a father
And splashing my feet only makes the offer hotter
I swear I redefined stalker when I walked down the docks
Checking in my things like I used to check stocks
But on the edge of time I could only write rhymes
Not warnings so in the morning I still feel fine
Not knowing if the flow is a work of divine design
And I slide into home what I thought was my home
But it doesn't feel any better than the rest of the globe
The best of all boats than the rest must at least float
Must take me through the tropes, must have some hopes
But life doesn't work that way, it's just too sloped
I hope someday I find a friend to elope with
We focus on the noises that come from the poems
And the closest thing to fear we'd fear would be missing the bonuses
The little doses of life that are hard to notice
The little signs from God like the smoking bush to Moses

We live our lives just lost in the slowness
'Cause we both stayed golden when our friend got stolen
Snatched up we're broken, oceans we're rolling
Waves staying wavy 'til the spots are open
We had the same times, now the Times speaking the slogan
That you gotta snatch what's frozen for the taking
And what's spoken is a mistake, is too late, it's taken
You gotta face the music when the music's playing
Calling you for a dance the chance got you awakened
Why we waiting wasting waning waxing moons the ground still rotating
I'm saying when we stripped down naked to our barest bones
All we are is whatever we are, it's amazing
And that space is vacant if you missed every chance he created
On this world oh just too damn captivating
It's aggravating, it's aggravating
We could be this too but you playing
And I'm praying, and I'm praying:
For a change from your intoxicating grasp
Escaping your frustrating clasp
I put all the anger in the raps because the love don't last
Not much ever lasts, too long
I just wish I had more time not to do it so wrong
I did you so wrong, I coulda been better
Instead stringing you along in this game
You don't belong, it's the same old song
It's gone
And it's just Jon

Vertaling in Nederlands van de liedje
Lost In The Slowness van Jon

Bang van het verplaatsen op 'oorzaak nog altijd het gevoel stick
Als lijm aan mijn vingers die ik niet kan rip off
Zonder het verliezen van mijn prints
Zie ik nodig mijn identiteit, maar ik ben het nemen van een aantal tips
En ik ben het nemen van enkele hits
Vanaf de lagere mijn verdediging te snel
Of hop het hek schip verlaten
Gleed op de rand nu mijn knieën al gevild
Gedoopt in de dood nu mijn beat begint, en het opnieuw
Zie ik maakte dezelfde fout ' rond deze tijd vorig jaar
Toen ik sprong schip alleen raken de pier
Miste het water, miste het water nu heb ik echt missen water
Er is geen eer in zwemmen, maar ik kan nog steeds niet de moeite
En moeder nog steeds te maken met het hebben van een vader verloren
En spatten mijn voeten alleen maakt het aanbod heter
Ik zweer dat ik opnieuw stalker toen ik liep naar de docks
Het controleren van in mijn zaken als ik gebruikt voor het controleren van voorraden
Maar op de rand van de tijd die ik kon alleen maar schrijven rijmpjes
Geen waarschuwingen, zodat in de ochtend voel ik me nog fijn
Niet te weten of de stroom is een werk van goddelijke ontwerp
En ik schuif in huis wat ik dacht was mijn huis
Maar het voelt niet beter dan de rest van de wereld
De beste van alle boten dan de rest moet ten minste float
Moet me door de stijlfiguren, moet een hoop
Maar het leven werkt niet op die manier, het is gewoon te schuin
Ik hoop dat ik op een dag vinden een vriend om elope met
Wij richten ons op de geluiden die afkomstig zijn uit de gedichten
En het dichtste ding aan angst zouden we angst zou het missen van de bonussen
De kleine doses van het leven die moeilijk op te merken
De kleine tekenen van God, zoals het roken van bush aan Mozes

We leven ons leven heeft verloren in de traagheid
Omdat wij beiden verbleven golden toen onze vriend heb gestolen
Weggerukt hebben we nu gebroken, oceanen, we rollen
De golven blijven golvende 'til de plekken zijn open
We hadden dezelfde tijden, nu de Tijden spreken de slogan
Dat moet je rukken wat bevroren is voor het nemen van
En wat is er gesproken wordt van een fout, is het te laat, het is genomen
Je moet het gezicht van de muziek als de muziek speelt
U belt voor een dans de kans kreeg u ontwaakt
Waarom wachten we nog op tijd te verspillen aan het afnemen wassende manen de grond nog steeds draaiende
Ik zeg, als we uitgeklede naakt aan onze strikte botten
Alles wat we zijn is wat we zijn, het is verbazingwekkend
En die ruimte is vrijgekomen als je het gemist elke kans die hij gemaakt
Op deze wereld oh gewoon te verdomd boeiend
Het is verzwarende, het is verzwarende
Dan kunnen We dit ook, maar je aan het spelen
En ik ben aan het bidden, en ik ben aan het bidden:
Voor een verandering van uw bedwelmende pak
Ontsnappen aan uw frustrerend gesp
Ik zet al de woede in de raps omdat de liefde niet voor het laatst
Niet veel ooit duurt te lang
Ik wou dat ik meer tijd had om het niet te doen zo verkeerd
Ik heb je dus verkeerd, ik heb al beter
In plaats rijgen u mee in dit spel
U hoeft niet thuis, het is het zelfde oude liedje
Het is gegaan
En het is gewoon Jon

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Lost In The Slowness We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!