Gangster Love: Vertaling in Engels en tekst - Joeyak

De vertaling van Gangster Love - Joeyak in Engels en de originele liedteks
Gangster Love: Vertaling in Italiaans en teks - Joeyak Italiaans
Gangster Love: Vertaling in Engels en teks - Joeyak Engels
Gangster Love: Vertaling in Spaans en teks - Joeyak Spaans
Gangster Love: Vertaling in Frans en teks - Joeyak Frans
Gangster Love: Vertaling in Duits en teks - Joeyak Duits
Gangster Love: Vertaling in Portugees en teks - Joeyak Portugees
Gangster Love: Vertaling in Russish en teks - Joeyak Russish
Gangster Love: Vertaling in Zweeds en teks - Joeyak Zweeds
Gangster Love: Vertaling in Noors en teks - Joeyak Noors
Gangster Love: Vertaling in Deens en teks - Joeyak Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Gangster Love - Joeyak in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Gangster Love
van Joeyak

Ik kan er niks aan doen, ik ben verliefd op de straat
Maak je maar niet druk, hier worden brieven gemaakt
Ik kan er niks aan doen ik ben verliefd op de straat
Iedereen doet elkaar na, ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak

Zorg dat je never in me weg staat
Want ik zorg ervoor dat je weg gaat
Ik ben alleen je brada als het slecht gaat
Ik hou niet eens van geweld maar ik vecht vaak
De een in de coke, ander kweekt liever
Ze zeggen ik ben met die boys die voor die cake schieten
Ik weet nog dat ze mij in de steek lieten
Ik had je al verwijderd maar je bleef typen
Ja ik ben op Gass net toto
Jij weet bijna niks van de bodem als een vogel
Tijd gaat super snel nu zijn me zakken bommerig
Maar 2 jaar geleden was ik nog hongerig
Ik ben van beton heb never gehuild in die cel
Maar kom ik buiten ja dan gaan we weer, ik vertel het je
Geen belletje
Want bro en padre waren achter de tralies
Ik was aan het rennen, of springen over balies
Jij hebt goodlife, maar je ma niet, not nice
Ze heeft alleen maar stress wanneer ze boss kijkt
Life is too short jongen, check je mensen op tijd
Het is de duivel die weer in je oor schreeuwt
Pomp deze wanneer je net bent veroordeeld
Of in de iso
Mannen worden psychisch door die wiet smoke

Ik kan er niks aan doen, ik ben verliefd op de straat
Maak je maar niet druk, hier worden brieven gemaakt
Ik kan er niks aan doen ik ben verliefd op de straat
Iedereen doet elkaar na, ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak

Dat is wat ik vaak zie
Me jongen die zit nog steeds binnen en hij praat niet
Hij haat niet, want die man zijn tijd komt
Pak je kans want voor je het weet jongetje is je tijd om
Doe slim, maar lijk dom, soms zorg je voor rijkdom
In de wordt het gefixt als je naar mij komt
Het wordt gefixt geen snotneus
Real nigga shit en daarom vind ze ons leuk
Daarom vind ze ons leuk
Real nigga shit heb de gun op de heup
Ga niet denken je gaat testen want ik smoke je net een peuk
En ik wil niet meer terug deze life vind ik leuk
Deze life vind ik nice
Free de guys
En ik koop het niet als ik het niet wijs kan kopen
Ga niet denken dat je nog vrij kan lopen
Als je fockt met de gang je wordt geschoten

Ik kan er niks aan doen, ik ben verliefd op de straat
Maak je maar niet druk, hier worden brieven gemaakt
Ik kan er niks aan doen ik ben verliefd op de straat
Iedereen doet elkaar na, ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ja dat zie ik te vaak
Ben verliefd op de straat

Vertaling in Engels van de liedje
Gangster Love van Joeyak

I just can't do it, I'm in love with it on the street
Don't push it, here are the letters made of
I just can't do it, I'm in love with it on the street
Everyone will get to meet you, yes I see that too often
Yes, I can see that too often.

make that happen to me way
Because I have to make sure that you go away
I'm the only brada, if things aren't going well
I don't like the look of the force, but I have to fight often
The one in the coke, the other to grow rather
They are saying that I'm with the boys for the cake shoot
I remember when I leave
I had already deleted it, but you continued to type
Yes, I am on the Gass just a tote
Well, you know next to nothing of the soil, like a bird
Time is going very fast now, with pockets in bommerig
2 years ago, I was still hungry
I'm on concrete and I have never cried in that cell,
But I will come out, then we will go back, and I'll tell it to you
Not a phone call
Because the brothers and the father were in prison
I was on the run, or jumping up and down on the bars
You will have a good life, but you, ma, not nice
They just need to stress when the boss is watching
Life is too short my boy, check out the people at the time
It is the devil who is at the back of your ear and screaming
Pump it when you've just been convicted
Or is it in the iso
Men, you are psychic, by the weed smoke.

i can't do it, I'm in love with it on the street
Don't push it, here are the letters made of
I just can't do it, I'm in love with it on the street
Everyone will get to meet you, yes I see that too often
Yes, I can see that too often.

Dat's what I see
Me and the boy, who is still in his house, and he doesn't talk
He was not hatred, for the man, his time will come
You can grab the chance, because before you know it, little boy, your time is up
Do be clever, but it seem silly sometimes to make you rich
Will it be fixed if you do it to me
It will be fixed, no snotneus
Real nigga shit, and so they will be nice
So they will be nice
Real nigga shit, I have the gun on your hip
Go and don't think you're going to test it, because I will smoke you like a fag
And I don't want to go back to this life, I like it
This is a life I find to be nice
Free the guys
I do not buy it if I didn't wise you can buy
Go and don't think that you can walk away
If you are fockt in the course, you will be shot.

i can't do it, I'm in love with it on the street
Don't push it, here are the letters made of
I just can't do it, I'm in love with it on the street
Everyone will get to meet you, yes I see that too often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
Yes, I can see that to often
I love it on the street

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Gangster Love We zijn gelukkig!

Joeyak

Gangster Love: vertaling en teks - Joeyak

Gangster Love

Joeyak heeft een nieuwe liedje getiteld 'Gangster Love' afkomstig van het album '' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Andere albums van Joeyak

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als HHHK onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Joeyak

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!