Tortora: Vertaling in Nederlands en tekst - Jimbo_jim

De vertaling van Tortora - Jimbo_jim in Nederlands en de originele liedteks
Tortora: Vertaling in Italiaans en teks - Jimbo_jim Italiaans
Tortora: Vertaling in Engels en teks - Jimbo_jim Engels
Tortora: Vertaling in Spaans en teks - Jimbo_jim Spaans
Tortora: Vertaling in Frans en teks - Jimbo_jim Frans
Tortora: Vertaling in Duits en teks - Jimbo_jim Duits
Tortora: Vertaling in Portugees en teks - Jimbo_jim Portugees
Tortora: Vertaling in Russish en teks - Jimbo_jim Russish
Tortora: Vertaling in Nederlands en teks - Jimbo_jim Nederlands
Tortora: Vertaling in Zweeds en teks - Jimbo_jim Zweeds
Tortora: Vertaling in Noors en teks - Jimbo_jim Noors
Tortora: Vertaling in Deens en teks - Jimbo_jim Deens
Tortora: Vertaling in Hindi en teks - Jimbo_jim Hindi
Tortora: Vertaling in Pools en teks - Jimbo_jim Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Tortora - Jimbo_jim in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Tortora
van Jimbo_jim

Verse 1:

E ti giuro non le ho mai contate
Ma ho fissato le stelle ogni notte di questa estate
Non tocco più il tuo corpo, nelle mani stringo sabbia
Ho questo vino dolce al posto delle labbra
Sento ancora addosso il tuo calore e il cuore che scoppia
Perdonami, è difficile lo so, non farmene una colpa
Siamo legati, nei modi di fare
Io so cosa ti piace e so cosa ti fa incazzare
E se dedico il mio tempo e la mia vita per queste parole
È per non morire prima che il sole si spenga
Davanti un panorama bellissimo ma senza di te
Sarà soltanto una foto scattata male
Anche respirare è complicato adesso
Una volta che i ricordi mi trasformano in un mostro
Ma tu, disposta a restare al mio fianco
Anche se avessi perso la memoria tu lo avresti fatto
E lo sai, il dolore non dura per sempre
Ma se tocchi le ferite poi si sente
Io che scelto di camminare da solo tu non biasimarmi
Cerco la pace che predico già da anni
E tra un campo fiorito tu sei un silicio, un pesco
Mangerò i tuoi frutti in silenzio
Per apprendere da te ciò che non so
Perché la conoscenza ormai , lo sai, per me è ossigeno


No help
No weakness
I just breathe easier
Without you, without you

And if you ever call my name
You should know my road has changed her way;

It's far today, and waves will carry past away

Verse 2:

E li sento parlare di me
Di cosa faccio, di quanto sono bravo, ma loro non sanno che
Non è stato tutto merito mio
Asciugavi le mie lacrime tu
Non un dio
E i miei occhi
Curiosi e rivolti al cielo
Ma è dentro i tuoi che ho trovato un mondo molto più sincero
È l'ennesimo tramonto e passano i giorni
Io che ti sogno mentre dormi
Tra la spuma del mare adesso mi sento in paradiso
Un po' com'era quando accarezzavi il mio viso
Ho sempre cercato di stare in piedi
Con le mie sole forze
Arrivare primo in tutte le mie corse
Fedele a me stesso e seguendo le mie virtù
Troppo orgoglioso anche per dirti che il mio orgoglio eri tu
E siamo soli anche con gli altri
Fumiamo questo tabacco soltanto per distrarci
Forse per te resto un mistero
Una contraddizione
Come il Pacifico, so che ti piace questo brivido
Posso immaginarti, con quell'aria sinistra
I tuoi capelli dal colore di un'ametista
Sento una voce sembra un lamento
Poi mi giro ma
È solamente una tortora
E dopo che sarà passata questa bufera
Aspetteremo una rinascita come in Primavera

Vertaling in Nederlands van de liedje
Tortora van Jimbo_jim

Vers 1:

En ik zweer dat ik ze nooit heb geteld
Maar ik staarde deze zomer elke avond naar de sterren
Ik raak je lichaam niet meer aan, in mijn handen houd ik zand
Ik heb deze zoete wijn in plaats van lippen
Ik voel nog steeds je warmte op me en mijn hart barstte open
Vergeef me, het is moeilijk, ik weet het, neem het me niet kwalijk
We zijn verbonden, op de manieren van doen
Ik weet wat je leuk vindt en ik weet wat je boos maakt
En als ik mijn tijd en mijn leven aan deze woorden besteed
Het is niet eerder te sterven de zon gaat uit
Voor een prachtig landschap maar zonder jou
Het wordt alleen een slecht gemaakte foto
Zelfs ademen is nu ingewikkeld
Zodra de herinneringen me in een monster veranderen
Maar jij, bereid aan mijn zijde te blijven
Zelfs als ik mijn geheugen kwijt was, zou je het gedaan hebben
En weet je, de pijn duurt niet eeuwig
Maar als je Raak de wonden aan, dan voel je je
Ik die ervoor koos om alleen te lopen, je neemt het mij niet kwalijk En tussen een bloemrijk veld ben je een silicium, een perzikboom
Ik zal je vruchten in stilte eten
Om van je te leren wat ik niet weet
Omdat kennis inmiddels, weet je, is zuurstof voor mij


Geen hulp
Geen zwakte
Ik adem gewoon gemakkelijker
Zonder jou, zonder jou

En als je noemt ooit mijn naam
Je zou moeten weten dat mijn weg haar weg is veranderd;
Het is ver vandaag, en golven zullen voorbijgaan


Vers 2:

E ik hoor ze over mij praten
Wat ik doe, hoe goed ik ben, maar dat weten ze niet
Het was niet alles wat ik deed
Je hebt mijn tranen gedroogd
Geen god
En mijn ogen
Nieuwsgierig en naar de lucht gericht
Maar het is binnen de jouwe dat ik een veel oprechtere wereld vond
Het is weer een zonsondergang en de dagen gaan voorbij
Ik die van je droom terwijl je slaapt
In het schuim van de zee voel ik me nu in het paradijs
Een beetje zoals het was toen je mijn gezicht streelde
Ik heb het altijd geprobeerd opstaan ​​
Op eigen kracht
Om als eerste aan te komen al mijn runs
Trouw aan mezelf en mijn deugden volgen
Te trots om je zelfs te vertellen dat jij mijn trots was
En we zijn ook alleen met anderen
We roken deze tabak alleen om ons af te leiden
Misschien blijf ik een mysterie voor jou
Een tegenstrijdigheid
Net als de Stille Oceaan weet ik dat je van deze sensatie houdt
Ik kan me je voorstellen, met die sinistere lucht
Ik heb je haar de kleur van een amethist
Ik hoor een stem die klinkt als een kreun
Dan draai ik me om, maar
Het is maar een duif
En nadat deze storm voorbij is
We wachten op een wedergeboorte zoals in de lente

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Tortora? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Tortora" is geschreven door Giovanni Abbandoni e Antonino Zarcone. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.