Never Change: Vertaling in Nederlands en tekst - Jay-Z

De vertaling van Never Change - Jay-Z in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Never Change - Jay-z in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Never Change
van Jay-ZNever, never, never, never change
I never change, this is Jay every day
I never change!
I never change, this is Jay every day
I never change!
I never change, this is Jay

I am a Roc representer, , summer to winter
, 24/7, 365
One CD or three hundred and sixty pies
What's up to E and Kirk? Welcome home to Taj
Let no amount of money ruin this thing of ours
We run streets like drunks run street lights
We collidin' with life as we speak
We knee-deep in coke, we ki deep in ice
We flood streets with dope, we keep weed to smoke
We all fish, better teach your folk
Give him money to eat, the next week he's broke
'Cause when you sleep he's reachin' for your throat
Word on the skreet, you reap what you sow
Not out of fear but love, love for the game
Roc family first, we never change, man

Never, never, never, never change
I'm still fuckin' with crime 'cause crime pays
I never change!
Out hustlin', same clothes for days
I never change!
I'll never change, I'm too stuck in my ways, I never change

Never, never, never, never change
I'm still fuckin' with crime 'cause crime pays
I never change!
Out hustlin', same clothes for days
I never change!
I'll never change, I'm too stuck in my ways, I never change

What's up to my Miami and St. Thomas connects?
I'll never mention your name, I promise respect
Death before dishonor, correct?
Yup, that's what you promised me, since the Bomber League
Along with, if we stay strong
We can get paper longer than Pippen's arms
Plead the fifth when it comes to the fam
I'm like a dog: I never speak, but I understand
Where my dogs at? Where my soldiers at war?
Where your balls at? Whoa, gotta pause that, whoa
Lost 92 bricks, had to fall back
Knocked a nigga off his feet, but I crawled back
Had A-1 credit, got more crack
From the first to the fifth, gave it all back

If I'm not a hustler, what you call that?
This is before rap, this is all fact; I never change

Never, never, never, never change
I'm still fuckin' with crime 'cause crime pays
I never change!
Out hustlin', same clothes for days
I never change!
I'll never change, I'm too stuck in my ways, I never change

Never, never, never, never change
I'm still fuckin' with crime 'cause crime pays
I never change!
Out hustlin', same clothes for days
I never change!
I'll never change, I'm too stuck in my ways, I never change

What, the streets robbed me, wasn't educated properly
Well, fuck y'all, I needed money for Atari
Was so young my big sis' still playin' with Barbie
Young brother, big city, eight million stories
Old heads taught me, youngin, walk softly
Carry a big clip, that'll get niggas off me
Keep coke in coffee, keep money smellin' mothy
Chains is cool to cop but more important is lawyer fees
that's how it always be
I never change, this is always me
From the womb to the tomb, from now until my doom
Drink Army from one cup, pass it around the room
That's the ritual , Big Ran, I ain't forget you, fool
And all that bullshit you tryin' to get through
This is crew love, move music or move drugs
Rival crews, get your black suits up; I'll never change

Never, never, never, never change
I'm still fuckin' with crime 'cause crime pays
I never change!
Out hustlin', same clothes for days
I never change!
I'll never change, I'm too stuck in my ways, I never change

Never, never, never, never change
I'm still fuckin' with crime 'cause crime pays
I never change!
Out hustlin', same clothes for days
I never change!
I'll never change, I'm too stuck in my ways, I never change

This is Jay, every day
Who you know like Hov', nigga?

Vertaling in Nederlands van de liedje
Never Change van Jay-ZNever, nooit, nooit, nooit veranderen
Ik heb nooit veranderen, dit is Jay elke dag
Ik heb nooit veranderen!
Ik heb nooit veranderen, dit is Jay elke dag
Ik heb nooit veranderen!
Ik heb nooit veranderen, dit is Jay

I ben een Roc representer, , van de zomer tot de winter
, 24/7, 365
Een CD-of driehonderd en zestig taarten
Wat is up-to-E en Kirk? Welkom thuis Taj
Laat geen enkele hoeveelheid geld ruïne deze zaak van ons
We lopen straten zoals dronkaards uitvoeren street lights
We collidin' met het leven zoals wij spreken
Wij knie-diep in coke, we ki diep in het ijs
We overstroming straten met dope, we houden het onkruid te roken
Wij alle vis, hoe beter het leren van uw folk
Geef hem wat geld om te eten, de volgende week is hij brak
Want als je slaapt hij in europa' voor je keel
Word op de skreet, je oogst wat je zaait
Niet uit angst, maar van liefde, liefde voor het spel
Roc gezin op de eerste plaats, we veranderen nooit, man

Never, nooit, nooit, nooit veranderen
Ik ben nog steeds fuckin' met criminaliteit veroorzaken 'misdaad loont
Ik heb nooit veranderen!
Uit hustlin', dezelfde kleren dagen
Ik heb nooit veranderen!
Ik zal nooit veranderen, ik ben te zitten in mijn manieren, ik heb nooit wijzigen

Never, nooit, nooit, nooit veranderen
Ik ben nog steeds fuckin' met criminaliteit veroorzaken 'misdaad loont
Ik heb nooit veranderen!
Uit hustlin', dezelfde kleren dagen
Ik heb nooit veranderen!
Ik zal nooit veranderen, ik ben te zitten in mijn manieren, ik heb nooit wijzigen

wat is aan mijn Miami en St. Thomas verbindt?
Ik zal nooit je naam te vermelden, ik beloof respect
Overleden voor alledaags gebruik, juiste?
Yup, dat is wat je me beloofd, omdat de Bommenwerper League
Samen met, indien wij sterk blijven
Wij kunnen de papier dat langer is dan Pippen de armen
Smeek de vijfde als het gaat om de fam
Ik ben net een hond: ik heb nooit spreken, maar ik begrijp
Waar mijn honden bij? Waar mijn soldaten in oorlog?
Waar je ballen op? Whoa, moet de pauze die, whoa
Verloren 92 bakstenen, had om op terug te vallen
Klopte een nigga uit zijn voeten, maar ik kroop terug
Had A-1 credit, kreeg meer kraken
Van de eerste tot de vijfde, gaf alles terug

Als ik dat niet ben een hustler, hoe noem je dat?
Dit is voor rap, dit is al een feit; ik heb nooit wijzigen

Never, nooit, nooit, nooit veranderen
Ik ben nog steeds fuckin' met criminaliteit veroorzaken 'misdaad loont
Ik heb nooit veranderen!
Uit hustlin', dezelfde kleren dagen
Ik heb nooit veranderen!
Ik zal nooit veranderen, ik ben te zitten in mijn manieren, ik heb nooit wijzigen

Never, nooit, nooit, nooit veranderen
Ik ben nog steeds fuckin' met criminaliteit veroorzaken 'misdaad loont
Ik heb nooit veranderen!
Uit hustlin', dezelfde kleren dagen
Ik heb nooit veranderen!
Ik zal nooit veranderen, ik ben te zitten in mijn manieren, ik heb nooit wijzigen

wat, de straten en mij berooft, was niet goed opgeleid
Nou, fuck y ' all, ik heb geld nodig voor Atari
Zo jong Was mijn big sis' nog playin' met Barbie
Jonge brother, big city, acht miljoen verhalen
Oude hoofden me geleerd, youngin, zacht
Het dragen van een grote clip, die krijgt provence van me af
Houd coke in koffie, houd geld smellin' mothy
Ketens is cool om prestatie, maar belangrijker is advocaat kosten
dat is hoe het altijd
Ik heb nooit veranderen, dit is altijd aan mij
Van de wieg tot het graf, van nu tot mijn ondergang
Drinken Leger uit een kop, voorbij het rond de kamer
Dat is het ritueel , Grote Rende, ik ben jullie niet vergeten, voor de gek houden
En al dat gelul u tryin' te krijgen door middel van
Dit is de bemanning liefde, muziek of verplaatsen drugs
Rivaal bemanningen, krijgen van uw zwarte pakken, ik zal nooit veranderen

Never, nooit, nooit, nooit veranderen
Ik ben nog steeds fuckin' met criminaliteit veroorzaken 'misdaad loont
Ik heb nooit veranderen!
Uit hustlin', dezelfde kleren dagen
Ik heb nooit veranderen!
Ik zal nooit veranderen, ik ben te zitten in mijn manieren, ik heb nooit wijzigen

Never, nooit, nooit, nooit veranderen
Ik ben nog steeds fuckin' met criminaliteit veroorzaken 'misdaad loont
Ik heb nooit veranderen!
Uit hustlin', dezelfde kleren dagen
Ik heb nooit veranderen!
Ik zal nooit veranderen, ik ben te zitten in mijn manieren, ik heb nooit wijzigen

dit is Jay, elke dag
Wie je kent als Hov', nigga?

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Never Change We zijn gelukkig!

Jay-Z

Never Change: vertaling en teks - Jay-Z
Hebben verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd, en het vasthouden van de solo-artiest record van 14 Billboard 200 #1 albums, Shawn 'JAY-Z' Carter is misschien wel de meest getalenteerde, ervaren en gerespecteerde rapper van all-time. Hij heeft 13 studio albums en vijf samenwerkende albums over zijn 30-jarige carrière.

Never Change

We presenteren de tekst en de vertaling van Never Change, een nieuw lied gecreëerd door Jay-z afkomstig van het album 'The Blueprint' gepubliceerd Woensdag 4 December 2019

Het album bestaat uit 13 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:

Andere albums van Jay-z

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: The Blueprint 3 / Vol. 2… Hard Knock Life / Magna Carta... Holy Grail / In My Lifetime, Vol. 1 / 4:44 / The Black Album / The Blueprint 2: The Gift & The Curse.

laatste vertalingen en teksten van Jay-Z

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
151
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!