Smile: Vertaling in Nederlands en tekst - Jay-Z

De vertaling van Smile - Jay-Z in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Smile - Jay-z in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Smile
van Jay-Z

Good morn' or evening, friends
Smile, you recordin'?

Slammin' Bentley doors like we invented doors
20 years ago we drove Bentley Azures
We drinkin' Cristal then
Yeah, kept the tray on me like Chris Paul then
Drinkin' Ace of Spades like it's codeine now
Tryna put a million on the whole team now
Push through the pain so we can see new life
So all the ladies havin' babies, see ya sacrifice
Mama had four kids, but she's a lesbian
Had to pretend so long that she's a thespian
Had to hide in the closet, so she medicate
Society shame and the pain was too much to take
Cried tears of joy when you fell in love
Don't matter to me if it's a him or her
I just wanna see you smile through all the hate
Marie Antoinette, baby, let 'em eat cake

Bad times turn to good memories, smile
Even when I'm gone and you remember me, smile
Good times never fade away, smile
Even if I'm not with you here today, smile
Good morn' or evening, friends
Smile
Here's your friendly announcer
Smile

Far as draft picks, my name did not get called
Bet before I go I put a billion on the board
Hall of Fame Hov, I did it all without a pen
Y'all knew that was comin', I had to remind y'all again, huh?
Flyin' paper planes through the projects
Now the whole projects on my jet
Now you see the real in the front row
In every one of y'all televised shows
Super facts
Niggas switched sides, traded pride, we don't do all that
A loss ain't a loss, it's a lesson
Appreciate the pain, it’s a blessin'

Bad times turn to good memories, smile
Even when I'm gone and you remember me, smile
Good times never fade away, smile
Even if I'm not with you here today, smile
Good morn' or evening, friends

I mastered my aesthetics
I know you often heard me wax poetic
'Bout bein' back in the Lexus
But trust me, that was nothin', a nigga up in
The hundreds of millions, I have no ceilings
Ah, this that feelin', I'm that boy
Anita Baker's 'You Bring Me Joy' slappin' out of the toy
The separation is clear in my rear-view mirror
Objects is further than they appear
Oh yeah, I was born with a pair, playin' for high stakes
Norman's Cay, he looked up and out of the Lear

How niggas can't relate?
Fuck a slice of the apple pie, want my own cake
In charge of my own fate, respect Jimmy Iovine
But he gotta respect the Elohim as a whole new regime
And niggas playin' for power, huh
So our music is ours, niggas own their own houses
Ours was, 'Fuck you, pay me'
Now it's, 'Fuck payin' me, I pay you
Put the rest away for Blue'
That blood money I giggle at it
Can't even support my miss' habit
Jewelry shoppin' in Pa- all ya jewelers should be embarrassed
Huh, blood diamonds drippin' with guilt, I still ain't trippin'
That's life, winners and losers
Drug dealers and abusers, America likes me ruthless
My therapist said I relapsed
I said, 'Pre-haps I Freudian slipped in European whips'
God sent me to break the chain, I'm the true and livin'
God in the flesh, the rest of these niggas is vain
A stain on the white suit, inferior IQ
Niggas'll rip your shit off TIDAL just to spite you
Ahhhh, what did I do? 'Cept try to free you
Niggas'll love you but hate you 'cause they can't be you
Dump 'em all in the bayou, uh
Everybody wave bye to the guy you thought you could lie to
This was meant to be a haiku, huh
But my story's too wide to fit inside the line or two
Oh, these that drugs, heron flow, I spaz on the stove
This is Hov, no flex zone, nigga, who lied to you?
Look, you a pedestrian, don't ever question the security I provided you
Oh y'all thought I was washed? I'm at the cleaners
Launderin' dirty money like the Teamsters, huh
Shout out to Hoffa back home, he in the church
When I heard you got booked, that shit hurt
Feel for you bro, we know the system don't work
Take a young nigga freedom over some dirt
Yet it's legal in Colorado, yet, we deny
Black entrepreneurs, free enterprise
That's why it's a black market, that's why it's called the trap
That's why it's called the projects 'cause it's exactly that
All these people was gon' kill me, heh
'Cause the more I reveal me, the more they 'fraid of the real me
Welcome back Carter, smile

Living in the shadow
Can you imagine what kind of life it is to live?
In the shadows people see you as happy and free
Because that's what you want them to see
Living two lives, happy, but not free
You live in the shadows for fear of someone hurting your family or the person you love
The world is changing and they say it's time to be free
But you live with the fear of just being me
Living in the shadow feels like the safe place to be
No harm for them, no harm for me
But life is short, and it's time to be free
Love who you love, because life isn't guaranteed
Smile

Vertaling in Nederlands van de liedje
Smile van Jay-Z

Goede morgen', of ' s avonds, vrienden
Smile, je recordin'?

Slammin' Bentley deuren als we uitgevonden deuren
20 jaar geleden reden we Bentley Azures
We drinkin' Cristal dan
Ja, houdt de lade op mij als Chris Paul dan
Drinkin' Ace of Spades als het codeïne nu
Tryna een miljoen op het hele team nu
Duw deze door de pijn, zodat we kunnen zien nieuw leven
Dus alle dames havin' baby ' s, see ya offer
Mama had vier kinderen, maar ze is lesbisch
Had om te doen alsof ze zo lang dat ze een thespian
Moest verbergen in de kast, zodat ze genezen
De maatschappij schaamte en de pijn was te veel te nemen
Huilde tranen van vreugde als je verliefd
Maak me niet uit als het een hem of haar
I just wanna see you smile door alle haat
Marie-Antoinette, baby, let 'em eat cake

Bad keer de beurt aan goede herinneringen, glimlach
Zelfs als ik weg ben en u me smile
Goede tijden nooit verdwijnen, glimlach
Zelfs als ik niet met u hier vandaag, lachen
Goede morgen', of ' s avonds, vrienden
Glimlach
Hier is uw vriendelijke omroeper
Glimlach

Far als draft picks, mijn naam niet genoemd
Inzet voordat ik ga, dat ik een miljard op het bord
Hall of Fame Hov, ik deed dit allemaal zonder een pen
Y 'all wisten dat comin', moest ik herinner y ' all weer, hè?
Flyin' paper planes door de projecten
Nu de hele projecten op mijn jet
Nu zie je het echt in de voorste rij
In elk van y ' all televisie shows
Super feiten
Provence overgestapt zijden, verhandeld trots, dat we niet alles doen
Een verlies is het niet een verlies, het is een les
Genieten van de pijn, het is een blessin'

Bad keer de beurt aan goede herinneringen, glimlach
Zelfs als ik weg ben en u me smile
Goede tijden nooit verdwijnen, glimlach
Zelfs als ik niet met u hier vandaag, lachen
Goede morgen', of ' s avonds, vrienden

I beheerst mijn esthetiek
Ik weet dat je vaak hoort mij was poëtisch
'Bout bein' terug in de Lexus
Maar geloof me, dat was niets, een nigga in
De honderden miljoenen, ik heb geen plafonds
Ah, dat gevoel, ik ben die jongen
Anita Baker ' s 'You Bring Me Joy' slappin' uit het speelgoed
De scheiding is duidelijk in mijn achteruitkijkspiegel
Objecten die verder zijn dan ze lijken
Oh ja, ik was geboren met een paar, playin' voor de high stakes
Norman ' s Cay, hij keek omhoog en uit de Lear

Hoe vinden niet snapt?
Fuck een deel van de appeltaart, wil mijn eigen taart
De leiding van mijn eigen lot, respect Jimmy Iovine
Maar hij moet het respect van de Elohim als een geheel nieuwe regeling
En provence playin' voor de macht, huh
Dus onze muziek is van ons, vinden hun eigen huizen
Die van ons was, 'Fuck you, pay me'
Nu is het, 'Fuck payin' mij, ik betaal u
Doe de rest weg voor Blauw'
Dat bloed geld dat ik giechelen bij het
Kan niet eens mijn miss' gewoonte
Sieraden shoppin' in Pa - alle ya juweliers zouden zich moeten schamen
Huh, bloed diamanten drippin' met schuld, ik heb nog ain 't trippin'
Dat is het leven, winnaars en verliezers
Drug dealers en verslaafden, Amerika houdt van mij, meedogenloze
Mijn therapeut zei dat ik herviel
Ik zei, 'Pre-haps ik Freudiaanse gleed in de Europese zwepen'
God heeft mij gezonden om in de keten, ik ben de ware en livin'
God in het vlees, ook de rest van de provence is tevergeefs
Een vlek op de witte pak, een minder IQ
Vinden je rip je shit uit GETIJDEN gewoon om ondanks je
Ahhhh, wat heb ik gedaan? 'Cept proberen om je te bevrijden
Provence zal van je houden, maar je haten, want ze kunnen niet je
Dump 'em al in de bayou, uh
Iedereen wave afscheid van de man die je dacht dat je zou kunnen liggen aan
Dit was bedoeld om een haiku, huh
Maar mijn verhaal is te groot om te passen binnen de lijn of twee
Oh, dat deze drugs, reiger flow, ik spaz op het fornuis
Dit is Hov, geen flex zone, nigga, die tegen je gelogen?
Kijk, je een voetganger, niet ooit de vraag van de beveiliging ik u
Oh y ' all dacht dat ik werd gewassen? Ik ben bij de schoonmakers
Launderin' dirty money als de Teamsters, huh
Shout out naar Hoffa terug naar huis, hij in de kerk
Toen ik hoorde dat je hebt geboekt, die shit pijn
Gevoel voor je bro, we weten dat het systeem niet werken
Een jonge nigga vrijheid over wat vuil
Maar het is wettig in Colorado, maar toch, we ontkennen
Zwart ondernemers, vrije ondernemerschap
Dat is waarom het is een zwarte markt, dat is de reden waarom het heet de val
Dat is de reden waarom het heet de projecten 'want het is precies dat
Al deze mensen was gon' dood mij, heh
Want hoe meer ik onthul mij, hoe meer ze 'fraid van de echte ik
Welkom terug Carter, glimlach

Living in de schaduw
Kunt u zich voorstellen wat voor leven het is om te leven?
In de schaduwen van mensen zie je zo gelukkig en vrij
Want dat is wat je wilt laten zien
Twee levende leven, gelukkig zijn, maar niet gratis
U woont in de schaduwen voor de angst van iemand dat je pijn in je familie of de persoon die je liefde
De wereld is aan het veranderen en ze zeggen dat het tijd is om vrij te zijn
Maar je leeft met de angst van gewoon aan mij
Leven in de schaduw voelt aan als een veilige plek om te zijn
Geen kwaad voor hen geen kwaad voor mij
Maar het leven is kort, en het is tijd om vrij te zijn
De liefde die je liefde, want het leven is niet gegarandeerd
Glimlach

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Smile We zijn gelukkig!

Jay-Z

Smile: vertaling en teks - Jay-Z
Hebben verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd, en het vasthouden van de solo-artiest record van 14 Billboard 200 #1 albums, Shawn 'JAY-Z' Carter is misschien wel de meest getalenteerde, ervaren en gerespecteerde rapper van all-time. Hij heeft 13 studio albums en vijf samenwerkende albums over zijn 30-jarige carrière.

Smile

Jay-z heeft een nieuwe liedje getiteld 'Smile' afkomstig van het album '4:44' gepubliceerd Woensdag 4 December 2019 gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 13 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van Jay-z

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als The Blueprint 3 / Vol. 2… Hard Knock Life / Magna Carta... Holy Grail / In My Lifetime, Vol. 1 onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Jay-Z

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
151
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!