Carry My Soul: Vertaling in Nederlands en tekst - The Kelly Family

De vertaling van Carry My Soul - The Kelly Family in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Carry My Soul - The Kelly Family in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Carry My Soul
van The Kelly Family

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah he, ho my name is Jimmy beep beereep beeb beeb
Whatever you want to call me
You know like the birds fly in the air
That's how I want to be
Free, free, free

I've been trying all my life to break free
It's like a big bad fight that never ends
You know what I'm saying
First I was a soldier
Then I was a rebel
Then a runaway, and I've been running ever since
But it's like everything is in my way
Everything, even my head, my body

A drop in the sea caused a flood
Quenching man's drought
You did it to me, to my thirsty heart
With your tender touch

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah like a drop in the sea, that's how I feel sometimes
Like I'm stuck in the traffic or something
But I wasn't gonna let that be
I made a plan
I worked hard, I had a TV, I had a car, I had a house
I was a man with a job, you know

You know I had all those things
But then I broke down one day
And I lost it all
I came rolling down that mountain

A pencil in the hands of almighty love

Where the ink won't dry
Is writing the names of poor men dying
In his angel's arms

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah I lost it all, and like magic I was free
When no one spoke to me
When no one cared for me
That's the day I started singing this song
And this is how it goes:

Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul
Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul, Carry my soul
Carry my soul

Nena Nena Nena Tereze ...

Yeah! That's the song of the free
I don't want to fight no more
I feel we where made for something big

Just let the wind blow

Nena Nena Nena Tereze ...

You did it to me
My thirsty hearth

Yeah, just let the wind blow

Nena Nena Nena Tereze ...

Blessed are the poor
Oh Almighty Love

Vertaling in Nederlands van de liedje
Carry My Soul van The Kelly Family

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah hij, ho mijn naam is Jimmy pieptoon beereep beeb beeb
Wat je ook wilt noemen mij
U weet net als de vogels vliegen in de lucht
Dat is hoe ik wil
Gratis, gratis, gratis

I heb geprobeerd al mijn hele leven om los te breken
Het is als een groot bad strijd die nooit eindigt
U weet wat ik zeg
Eerst was ik een soldaat
Toen was ik een rebel
Dan een op hol geslagen, en ik heb het runnen sinds
Maar het is zoals alles in mijn manier
Alles, zelfs mijn hoofd, mijn lichaam

A druppel in de zee, veroorzaakt door een overstroming
Smelt de mens droogte
Je deed het om mij, om mijn dorstig hart
Met uw inschrijving touch

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah als een druppel in de zee, dat is hoe ik me voel soms
Als ik zit vast in het verkeer of iets
Maar ik was niet gonna laat dat
Ik maakte een plan
Ik heb hard gewerkt, ik had een TV, ik had een auto, ik had een huis
Ik was een man met een baan, weet je

u weet ik al die dingen
Maar toen ik brak op een dag
En ik verloor al
Ik kwam rollen naar beneden de berg

een potlood in de handen van de almachtige liefde

Waar de inkt zal niet droog
Is het schrijven van de namen van arme mensen sterven
In zijn angel ' s armen

Nena Nena Nena Tereze
Nena Nena Nena Tereze

Yeah ik verloor alles, en als magie, ik was vrij
Wanneer niemand sprak tot mij
Als niemand het voor me gezorgd
Dat is de dag dat ik begon dit nummer te zingen
En dit is hoe het gaat:

Carry mijn ziel, Draag mijn ziel, Draag mijn ziel, mijn ziel Dragen
Draag mijn ziel, Draag mijn ziel, Draag mijn ziel, mijn ziel Dragen
Draag mijn ziel

Nena Nena Nena Tereze ...

nYeah! Dat is het lied van de gratis
Ik wil niet vechten niet meer
Ik voel dat we gemaakt zijn voor iets groots

Just laat de wind waaien

Nena Nena Nena Tereze ...

je voor mij gedaan
Mijn dorstig hart

Yeah, laat de wind waaien

Nena Nena Nena Tereze ...

nBlessed zijn de armen
Oh Almachtige Liefde

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Carry My Soul We zijn gelukkig!

The Kelly Family

Carry My Soul: vertaling en teks - The Kelly Family

Carry My Soul

We presenteren de tekst en de vertaling van Carry My Soul, een nieuw lied gecreëerd door The Kelly Family afkomstig van het album 'Homerun' gepubliceerd Zondag 17 November 2019

Het album bestaat uit 15 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:
  • Burning Fire
  • Carry My Soul

Andere albums van The Kelly Family

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Almost Heaven.

Alle concertenvan The Kelly Family

Als julliewillen niet The Kelly Familylive verdwalen, kun je een van zijn aankomende concerten volgen:

laatste vertalingen en teksten van The Kelly Family

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!