1 Train: Vertaling in Nederlands en tekst - Jacob The King

De vertaling van 1 Train - Jacob The King in Nederlands en de originele liedteks
1 Train: Vertaling in Italiaans en teks - Jacob The King Italiaans
1 Train: Vertaling in Engels en teks - Jacob The King Engels
1 Train: Vertaling in Spaans en teks - Jacob The King Spaans
1 Train: Vertaling in Frans en teks - Jacob The King Frans
1 Train: Vertaling in Duits en teks - Jacob The King Duits
1 Train: Vertaling in Portugees en teks - Jacob The King Portugees
1 Train: Vertaling in Russish en teks - Jacob The King Russish
1 Train: Vertaling in Nederlands en teks - Jacob The King Nederlands
1 Train: Vertaling in Zweeds en teks - Jacob The King Zweeds
1 Train: Vertaling in Noors en teks - Jacob The King Noors
1 Train: Vertaling in Deens en teks - Jacob The King Deens
1 Train: Vertaling in Hindi en teks - Jacob The King Hindi
1 Train: Vertaling in Pools en teks - Jacob The King Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van 1 Train - Jacob The King in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst 1 Train
van Jacob The King

It's me again that kid from the south
With a lot of words free falling out my mouth
Tom petty flow, but my concerns are serious
My pants all black, my card all black, my flow leave you delirious
And if you queerious I couldn't care live how you live
And it doesn't hurt my chances of landing a fox at the crib
But when I come up to the north the crew is slightly changed
Doc goes by Big Cat, get the letters rearranged
But all my boys still got drive like a driving range
And Big Cat still gets the ladies so call him Doctor Strange
Love the money, but equally enticed by the fame
And the prospect of pretty girls just dropping my name
Like 'I love JTK he's the best in the game'
Vidi Vici Veni - I saw, I conquered, I came
Yeah they call me Robin Hood, because I steal from the rich
And I don't mind my new-found reputation
I pull up to some five stars with no name on the list
But I'm a native so I don't need no reservation
And I wrote these in New York
That's why I'm flowing over Rocky
I ain't sayin' I'm a Badass
But I got a reason to be cocky
And if Jay Z don't sign me to the roc-ky
I'll build this up myself and ain't nobody that can stop me
Hopped on the 1 at 116 and Broadway
Boutta tour this city just a living the broad way
I wasn't raised in Manhattan, I've never been to the Bronx
Just today seen Times Square and heard how the taxi honks
But give me six months and I'll be the king
Once I get my bearings and find my way to queens
Yeah I know I'm dropping names and boroughs
It's because my education was diverse and my effort is thorough
I'm getting hungry, I would like a churro
But I'm fly as hell and I sing like a bird though
What the hell J? Man, this fire came from nowhere
Ain't even heard it on the news or watching Steven Colbert

I get rave reviews and they stave me growing grey hairs
I hopped up out the box man you can stay there
This cough I swear got me choking up a lung
So I gasp for breath and pass the test with my golden tongue
I got that golden touch so call me King Midas
In my house she gave me bread and turned to gold for your highness
You get it, your highness?
It's because my flow be so overhead that you cannot even find it
And I acted like a remote, asked her to rewind it
I ain't forget how your face look but I love being reminded
Yeah they're hating on the kid, why you so dismissive?
I come before the diesel minus the 'ad' in addictive
Some fast and furious references you just got to witness
I'm running through these tracks like I'm worried bout my fitness
Really I'm just worried bout fittin' this talent and time
And squeezing the bottle until the cheese come out
Jakey you so respectful, you ain't gotta be so vulgar
It's cause I got the hot shot can't keep my gun in the holster
Another fire track my claim to fame getting bolstered
The kid is Tom Brady you're as finished as the Colts were
You ain't careful you'll burn your hands on the toaster
Because my rhymes so hot got you sweating, grab a coaster
Make no mistake I ain't taking a break
Running a marathon for heaven's sake
And for all your sake, latch to the kid while you can
Because soon the bandwagon gonna expand
And I'll drive that thing around like across the land
Yeah I'm the young DiCaprio, catch me if you can
Except I'm bringing home the statue, forget the academy
An Oscar worthy performance this just had to be
I call her MJ because she look bad to me
I tell her roll a bun and when she done she pass to me
It has to be another casualty
I'm about to teach you a lesson man forget some faculty

Vertaling in Nederlands van de liedje
1 Train van Jacob The King

Ik ben het weer die jongen uit het zuiden
Met veel woorden die vrij uit mijn mond vallen
Tom Petty Flow, maar mijn zorgen zijn ernstig
Mijn broek helemaal zwart, mijn kaart helemaal zwart, mijn flow laat je uitzinnig achter
En als je raar bent, kan het me niet schelen hoe je leeft
En het doet geen pijn aan mijn kansen om een ​​vos bij de wieg te laten landen
Maar als ik naar in het noorden is de bemanning een beetje veranderd
Doc gaat door Big Cat, laat de letters herschikken
Maar al mijn jongens hebben nog steeds rijden als een driving range
En Big Cat krijgt nog steeds de dames, dus bel hem Doctor Strange
Ik hou van het geld, maar evenzeer verleid door de roem
En het vooruitzicht dat mooie meisjes gewoon mijn naam laten vallen
Zoals 'I love JTK hij is de beste in het spel'
Vidi Vici Veni - Ik zag, ik overwon, ik kwam
Ja, ze noemen me Robin Hood, omdat ik steel van de rijken
En ik vind mijn nieuw verworven reputatie niet erg
Ik trek maximaal vijf sterren zonder naam op de lijst
Maar ik ben een autochtoon, dus ik heb geen reservering nodig
A en ik schreef deze in New York
Daarom stroom ik over Rocky
Ik zeg niet 'ik ben een Badass
Maar ik heb een reden om eigenwijs te zijn
En als Jay Z me niet contracteert bij de roc-ky
Ik zal dit zelf opbouwen en niemand kan me tegenhouden
Sprong op de 1 op 116 en Broadway
Boutta tour deze stad gewoon een leven op de brede weg
Ik ben niet opgegroeid in Manhattan, ik ben nog nooit in de Bronx geweest
Ik heb vandaag Times Square gezien en gehoord hoe de taxi toetert
Maar geef me zes maanden en ik zal de koning zijn
Als ik me eenmaal heb georiënteerd en mijn weg naar koninginnen vind
Ja, ik weet dat ik namen en stadsdelen laat vallen
Het is omdat mijn opleiding divers was en mijn inspanning is grondig
Ik krijg honger, ik zou graag een churro willen
Maar ik vlieg als een hel en ik zing als een vogel
What the hell J? Man, dit vuur kwam uit het niets

Ik heb het niet eens gehoord op het nieuws of tijdens het kijken naar Steven Colbert
Ik krijg lovende recensies en ze verhinderen dat ik grijze haren laat groeien
Ik sprong uit de doos man je kunt daar blijven
Deze hoest, ik zweer het, deed me een long verstikken
Dus ik hap naar adem en slaag voor de test met mijn gouden tong
Ik heb die gouden aanraking dus noem me koning Midas
In mijn huis gaf ze me brood en veranderde ze in goud voor uw hoogheid
U begrijpt het, uwe hoogheid?
Het is omdat mijn stroom zo hoog is dat je het niet eens kunt vinden
En Ik handelde als een afstandsbediening en vroeg haar om het terug te spoelen
Ik vergeet niet hoe je gezicht eruitziet, maar ik vind het heerlijk om eraan herinnerd te worden
Ja, ze haten het kind, waarom ben je zo afwijzend?
Ik kom voor de diesel minus de 'advertentie' in verslavend
Enkele snelle en furieuze referenties die je net hebt gezien
Ik ren door deze tracks alsof ik me zorgen maak over mijn conditie
Echt, ik maak me gewoon zorgen over het fittin 'van dit talent en de tijd
En de fles tot knijpen il de kaas komt eruit
Jakey, je bent zo respectvol, je hoeft niet zo vulgair te zijn
Het is omdat ik het hete schot heb, kan mijn pistool niet in de holster houden
Nog een vuurspoor mijn claim to fame wordt versterkt
Het joch is Tom Brady, je bent net zo klaar als de Colts waren
Je bent niet voorzichtig dat je je handen aan de broodrooster verbrandt
Omdat mijn rijmpjes zo heet zijn laat je zweten, pak een achtbaan
Vergis je niet, ik neem geen pauze
Ren in hemelsnaam een ​​marathon
En in godsnaam, hou je vast aan het kind terwijl je kunt
Omdat de bandwagon binnenkort zal uitbreiden
En ik zal dat ding rondrijden zoals over het land
Ja, ik ben de jonge DiCaprio, vang me als je kunt
Behalve dat ik thuis het standbeeld, vergeet de academie
Een Oscar-waardige uitvoering dit moest gewoon zijn
Ik noem haar MJ omdat ze er slecht uitziet
Ik vertel haar dat ze een broodje rolt en als ze klaar is, slaagt ze voor mij
Het moet weer een slachtoffer zijn
Ik sta op het punt je een lesje te leren man vergeet een of andere faculteit

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven 1 Train We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!