Weekend: Vertaling in Nederlands en tekst - Izi

De vertaling van Weekend - Izi in Nederlands en de originele liedteks

Liedtekst Weekend
van Izi

Alla fine siamo qui che
Alla fine siamo qui che
Passiamo g, passiamo weekend
Potremmo fare molto più, lo penso anch'io
Ma alla fine noi siamo qui che
Passiamo g, passiamo weekend

Scusami se mi ripeto, ma la gente non ascolta
Queste fighe sono gomma
E la usano per cancellare la propria vergogna
Questo Stato affonda, affonda un relitto
Io risorgo, Calipso, parli ora o stai zitto
Presto voce a personaggi sconosciuti
Oppure do la mia persona
Quindi quanto mi impressioni tu? Niente
Non dici niente, non fai niente
Perché niente sei principalmente
Sei principalmente fake, ehi
Non ho bisogno di presentazioni
Lo sanno tutte le mie stazioni e poi tutte le mie creazioni
Che hanno illuminato il borgo, io ti faccio luce se ti scorgo, fra'
Scendi giù dall'unicorno
Non lo sapevi che siamo solo pedine, guarda su
Quanti ricchi si fanno le polverine, guarda giù
Giù in quartiere si fanno le polverine
Guardo avanti e faccio sci di fondo sulle polverine
Perché ormai è normale che se uno sbirro ti picchia forte
Ci è andato giù tutta la notte
Perché ormai è normale che se uno sbirro ti picchia forte
Ci è andato giù tutta la notte
Quindi cresco coi ricordi, esco senza soldi
Vivo questa vita perché devo risolvermi
E quindi cresco coi ricordi, esco senza soldi
Vivo questa vita perché devo risolvermi, ok

Passiamo g, passiamo weekend
Potremmo fare molto più, lo penso anch'io
Ma alla fine noi siamo qui che
Passiamo g, passiamo weekend
Passiamo g, passiamo
Passiamo g, passiamo weekend
Passiamo g, passiamo weekend
Potremmo fare molto più, lo penso anch'io
Ma alla fine noi siamo qui che
Passiamo g, passiamo weekend
Passiamo g, passiamo weekend

This is for my family, I just smoked a salary, bro
Celebrate God and take me to this alley and down
The valley of my melody just lifted me up
Keep the regard, because you're fucking falling apart
I often try to keep myself calm, but I can't, baby
I try to do the best, baby

But I don't wanna stress, baby
And I don't wanna go outside
And now would you fucking proper die?
You don't even know your mom, bitch, you're crazy
Mad at me?
I just got to smoke this fucking salary
I just got the hold, everything is okay for all my sanity
I just got to fuck all these hoes and all these faggot kids
All this fucking violence make me violent
I'll give you white powder, you'll give me black dollar
I put some fucking violets in my blunt for my people, and you?
What you gonna do for the weekend?

We stayin' in the buildings
But we all want breathe
Need to feed up the children
Need to pray for these people
Need to spray the whole wall
Need to spread only faith
I just want to be awake
Like the Sun everyday
Need to spray the whole wall
Need to spread only faith
I just want to be awake
Like the Sun everyday

Passiamo g, passiamo weekend
Potremmo fare molto più, lo penso anch'io
Ma alla fine noi siamo qui che
Passiamo g, passiamo weekend
Passiamo g, passiamo
Passiamo g, passiamo weekend
Passiamo g, passiamo weekend
Potremmo fare molto più, lo penso anch'io
Ma alla fine noi siamo qui che
Passiamo g, passiamo weekend
Passiamo g, passiamo weekend

La-la, la-la-la-la-la, passiamo weekend
La-la, la-la-la-la-la, passiamo weekend
La-la, la-la-la-la-la, passiamo weekend
La-la, la-la-la-la-la, passiamo weekend

We stayin' in the buildings
But we all want breathe
Need to feed up the children
Need to pray for these people
Need to spray the whole wall
Need to spread only faith
I just want to be awake
Like the Sun every day

Vertaling in Nederlands van de liedje
Weekend van IziAan het einde we zijn hier om te
Aan het einde we zijn hier om te
We passeren g, langs het weekend
We kunnen meer doen, ik denk dat dat ook
Maar uiteindelijk zijn we hier
We g, en we besteden het weekend

Scusami als ik herhaal mezelf, maar mensen luisteren niet
Deze kutjes zijn met rubber
En gebruiken voor het wissen van schaamte
Dit Staat wastafels, gootstenen een wrak
Ik sta ik op, Calipso, nu spreken of zwijgen
Vroege toegang tot onbekende tekens
Of mijn persoon
Toen ik de indrukken van u? Niets
U hoeft niet niets zeggen, niets doen
Omdat niets je bent voornamelijk
Je bent voornamelijk nep, hey
Ik hoef niet presentaties
Ze weten al mijn zenders en al mijn creaties
Dat verlicht het dorp, ik zal u het licht als je zie, tussen'
Naar beneden komen van de eenhoorn
Wist u niet dat wij zijn slechts pionnen, kijk op de
Hoe rijk zijn de poeders, kijk naar beneden
Beneden in de wijk te maken poeders
Ik kijk vooruit en ik doen cross-country skiën op de droge
Want het is nu normaal dat als een agent maakt beats sterk
We gingen de hele nacht
Want het is nu normaal dat als een agent maakt beats sterk
We gingen de hele nacht
Dan ben ik opgegroeid met herinneringen, ik ga eruit zonder geld
Leef ik dit leven, want ik heb de afbeelding
En dan opgroeien met herinneringen, ik ga eruit zonder geld
Leef ik dit leven, want ik heb te achterhalen, ok

Passiamo g, passeren we het weekend
We kunnen meer doen, ik denk dat dat ook
Maar uiteindelijk zijn we hier
We passeren g, langs het weekend
We g we
We passeren g, langs het weekend
We passeren g, langs het weekend
We kunnen meer doen, ik denk dat dat ook
Maar uiteindelijk zijn we hier
We passeren g, langs het weekend
We g, en we besteden het weekend

dit is voor mijn familie, ik rookte slechts een salaris, bro
Het vieren van God en neem me voor deze baan en neer
De vallei van mijn melodie net tilde mij omhoog
Houd het verband, omdat je fucking uit elkaar te vallen
Ik heb vaak proberen om mezelf te kalmeren, maar ik kan het niet, baby
Ik probeer het beste, baby

Maar ik wil niet de spanning u, baby
En ik wil niet naar buiten gaan
En nu zou je fucking goede sterven?
Je weet niet eens je moeder, teef, je bent gek
Boos op me?
Ik heb om te roken deze fucking salaris
Ik heb net de houden, alles in orde is voor mijn gezondheid
Ik heb om te neuken, al deze hoes en al deze homo kinderen
Dit alles fucking geweld me gewelddadige
Ik geef je wit poeder, zult u mij de zwarte dollar
Ik doe wat fucking viooltjes in mijn botte voor mijn volk, en u?
Wat ga je doen voor het weekend?

We stayin' in de gebouwen
Maar we willen allemaal ademen
Moet voeden de kinderen
De noodzaak om te bidden voor deze mensen
Moet spuiten de hele muur
Moeten verspreiden alleen geloof
Ik wil gewoon wakker
Als de Zon dagelijks
Moet spuiten de hele muur
Moeten verspreiden alleen geloof
Ik wil gewoon wakker
Als de Zon dagelijkse

Passiamo g, passeren we het weekend
We kunnen meer doen, ik denk dat dat ook
Maar uiteindelijk zijn we hier
We passeren g, langs het weekend
We g we
We passeren g, langs het weekend
We passeren g, langs het weekend
We kunnen meer doen, ik denk dat dat ook
Maar uiteindelijk zijn we hier
We passeren g, langs het weekend
We g, en we besteden het weekend

La-la, la-la-la-la-la, brengen we een weekend
La-La, la-la-la-la-la, brengen we een weekend
La-La, la-la-la-la-la, brengen we een weekend
La-La, la-la-la-la-la, brengen we een weekend

We stayin' in de gebouwen
Maar we willen allemaal ademen
Moet voeden de kinderen
De noodzaak om te bidden voor deze mensen
Moet spuiten de hele muur
Moeten verspreiden alleen geloof
Ik wil gewoon wakker
Zoals de Zon elke dag

laatste vertalingen en teksten van Izi

Aletheia
Het album Aletheia bevat het nummer Weekend van Izi .
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album Aletheia ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
Il Nome Della Rosa0/3
Volare II0/3
Ok 0/3
48H 0/3
Pace0/3
Weekend 0/3
A'dam0/3
Dammi Un Motivo0/3
Uh, Che Peccato!0/3
Dolcenera0/3
San Giorgio 2/3
Carioca0/3
Pasta e Molliche0/3
Fumo Da Solo0/3
Grande0/3
Zorba0/3
Tot nu toe heb je
152
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!