Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Nederlands en tekst - Greentea Peng

De vertaling van Nah It Ain’t The Same - Greentea Peng in Nederlands en de originele liedteks
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Italiaans en teks - Greentea Peng Italiaans
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Engels en teks - Greentea Peng Engels
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Spaans en teks - Greentea Peng Spaans
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Frans en teks - Greentea Peng Frans
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Duits en teks - Greentea Peng Duits
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Portugees en teks - Greentea Peng Portugees
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Russish en teks - Greentea Peng Russish
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Nederlands en teks - Greentea Peng Nederlands
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Zweeds en teks - Greentea Peng Zweeds
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Noors en teks - Greentea Peng Noors
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Deens en teks - Greentea Peng Deens
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Hindi en teks - Greentea Peng Hindi
Nah It Ain’t The Same: Vertaling in Pools en teks - Greentea Peng Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Nah It Ain’t The Same - Greentea Peng in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Nah It Ain’t The Same
van Greentea Peng

Nah, it ain't the same
Being a man today
Nah, it ain't the same, nah, it ain't the same
Being a man today
Nah, it ain't the same


Waking up to this disarray
This uncertainness only seems to serve the misery
Maya place on me, mother take from me
All of this false shit, I do not need it
I believe in magic because I've seen it
Nothing new, the ego, you know already how it goes
I've got a strong mind, strong girl
From my head to my toe, back to my ego
These earthly habits, they've got to gеt going
I've let go of desirеs, but I have truly let go of the fires
That burn them and fuel them
It's so hard to be human
With a battling mind
I have lost all devotion over time
I'm on the path of remembrance
And I'm remembering fine, having nothing that's mine
Only borrowing time, my kind
Chatting to God, unworthy of His time
With all these doubts in my mind
Cannot cast aside, left to struggle in my rhymes

Nah, it ain't the same being a man today
Nah, it ain't the same, nah, it ain't the same
Being a man today
Nah, it ain't the same
Being a man today


Inner battles dwell like city kids beneath the poverty line
I'm feeding my senses
Food for thought is money well spent-ed
'Cause most of our so-called knowledge is rented, invented
Depends-es on flippant friends-es
Social scenarios, hollow like Cheerios
You hear me though
Never thought I'd be coming out your stereo

But there we go, maktub, y'all
It's written, you know


Nah, it ain't the same
Being a man today
Nah, it ain't the same, nah, it ain't the same
Being a man today
Nah, it ain't the same
Being a man today

No, it ain't the same
Being a man today
No, it ain't the same
No, it ain't the same
No, it ain't the sameBeing a man today
Being a man today
Being a man today

Being a man today
Being a man today
Being a man today
Being a man today


It ain't the same, nah, it ain't the same, yeah
No, it ain't the same
Being a man today
No, it ain't the same

Being a man today
Inner battles dwell like city kids beneath the poverty line
I'm feeding my senses

Vertaling in Nederlands van de liedje
Nah It Ain’t The Same van Greentea Peng

Nee, het is niet hetzelfde
Vandaag een man zijn
Nee, het is niet hetzelfde, nee, het is niet hetzelfde
Vandaag een man zijn
Nee , het is niet hetzelfde


Wakker worden met deze wanorde
Deze onzekerheid lijkt alleen de ellende te dienen
Maya plaats op mij, moeder neemt van mij af
Al deze valse shit, ik heb het niet nodig
Ik geloof in magie omdat ik het heb gezien
Niets nieuws, het ego, je weet al hoe het gaat
I ' heb een sterke geest, een sterk meisje
Van mijn hoofd tot mijn teen, terug naar mijn ego
Deze aardse gewoonten, ze moeten gaan
Ik heb verlangens losgelaten, maar ik heb echt de vuren losgelaten
Die ze verbranden en voeden
Het is zo moeilijk om mens te zijn
Met een strijdlustige geest
Ik ben na verloop van tijd alle toewijding kwijtgeraakt
Ik ben op het pad van herinnering
En ik herinner het me prima, ik heb niets dat van mij is
Alleen tijd lenen, mijn soort
Chatten met God, Zijn tijd onwaardig
Met al deze twijfels in mijn gedachten
Kan niet terzijde worden geschoven, overgelaten aan strijd in mijn rijmpjes

Nee, het is niet hetzelfde om vandaag een man te zijn
Nee, het is niet hetzelfde, nee, het is niet hetzelfde
Vandaag een man zijn
Nee, het is niet hetzelfde
Vandaag een man zijn


Innerlijke gevechten leven als stadskinderen onder de armoedegrens
Ik voed mijn zintuigen
Stof tot nadenken is goed besteed geld
Omdat de meeste van onze zogenaamde kennis wordt verhuurd, uitgevonden
Hangt af van luchthartige vrienden
Sociale scenario's , hol als Cheerios
Je hoort me echter

Nooit gedacht dat ik uit je stereo zou komen
Maar daar gaan we, maktub, jullie allemaal
Het is geschreven, weet je


Nee, het is niet hetzelfde
Een man zijn vandaag
Nee, het is niet hetzelfde, nee, het is niet hetzelfde
Man zijn vandaag
Nee, het is niet hetzelfde
Man zijn vandaag

Nee, het is niet hetzelfde
Man zijn vandaag
Nee, het is niet hetzelfde
Nee, het is niet hetzelfde
Nee, het is niet hetzelfdeVandaag een man zijn
Vandaag een man zijn
Een man zijn vandaag

Een man zijn vandaag
Een man zijn vandaag
Een man zijn vandaag
Een man zijn vandaag


Het is niet hetzelfde, nee, het is niet hetzelfde, ja
Nee, het is niet hetzelfde
Vandaag een man zijn
Nee, het is niet de hetzelfde

Nu een man zijn
Innerlijke strijd leeft als stadskinderen onder de armoedegrens
Ik voed mijn zintuigen

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Nah It Ain’t The Same? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Nah It Ain’t The Same" is geschreven door Joseph Armon-Jones, Greentea Peng e Anish Bhatt. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.