The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version]: Vertaling in Nederlands en tekst - Gordon Lightfoot

De vertaling van The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version] - Gordon Lightfoot in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version] - Gordon Lightfoot in verschillende talen.
De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart.
Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version]
van Gordon Lightfoot

The legend lives on from the Chippewa on down
Of the big lake they call Gitche Gumee
The lake, it is said, never gives up her dead
When the skies of November turn gloomy
With a load of iron ore twenty-six thousand tons more
Than the Edmund Fitzgerald weighed empty
That good ship and true was a bone to be chewed
When the gales of November came early

The ship was the pride of the American side
Coming back from some mill in Wisconsin
As the big freighters go, it was bigger than most
With a crew and good captain well seasoned
Concluding some terms with a couple of steel firms
When they left fully loaded for Cleveland
Then later that night when the ship's bell rang
Could it be the north wind they'd been feelin'?

The wind in the wires made a tattle-tale sound
When the wave broke over the railing
And every man knew, as the captain did too
'Twas the witch of November come stealin'
The dawn came late and the breakfast had to wait
When the gales of November came slashin'
When afternoon came it was freezing rain
In the face of a hurricane west wind

When suppertime came, the old cook came on deck
Sayin' 'Fellas, it's too rough to feed ya'
At seven a main hatchway caved in
He said, 'Fellas, it's been good to know ya'
The captain wired in he had water comin' in

And the good ship and crew was in peril
And later that night when his lights went out of sight
Came the wreck of the Edmund Fitzgerald

Does anyone know where the love of God goes
When the waves turn the minutes to hours
The searchers all say they'd have made Whitefish Bay
If they'd put fifteen more miles behind her
They might have split up or they might have capsized
They may have broke deep and took water
And all that remains is the faces and the names
Of the wives and the sons and the daughters

Lake Huron rolls, Superior sings
In the rooms of her ice-water mansion
Old Michigan steams like a young man's dreams
The islands and bays are for sportsmen
And farther below, Lake Ontario
Takes in what Lake Erie can send her
And the iron boats go as the mariners all know
With the gales of November remembered

In a musty old hall in Detroit they prayed
In the Maritime Sailors' Cathedral
The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times
For each man on the Edmund Fitzgerald
The legend lives on from the Chippewa on down
Of the big lake they call Gitche Gumee
Superior, they said, never gives up her dead
When the gales of November come early

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version] van Gordon Lightfoot

De legende leeft voort uit de Chippewa op neer
Het grote meer noemen ze Gitche Gumee
Het meer is gezegd, geeft nooit op haar dood
Wanneer de hemel van November zet somber
Met een lading ijzererts, zes en twintig duizend ton meer
Dan de Edmund Fitzgerald woog leeg
Dat goed schip en de ware was een bot te kauwen
Wanneer de stormen van November kwam vroeg

de schip was de trots van de Amerikaanse kant
Komt terug van de enige molen in Wisconsin
Als de grote vrachtschepen gaan, het was groter dan de meeste
Met een bemanning en een goede kapitein goed gekruid
Het sluiten van een aantal termen met een paar stalen bedrijven
Toen ze vertrokken volledig geladen voor Cleveland
Later die nacht, toen het schip de bel ging
Zou het aan de noorden wind ze had feelin'?

de wind in de draden gemaakt van een tateren-verhaal geluid
Toen de golf brak over de reling
En iedere man wist dat, als de kapitein deed ook
'Twas de heks van November komen stealin'
De dageraad kwam te laat en het ontbijt was het wachten
Wanneer de stormen van November kwam slashin'
Wanneer middag kwam het was aanvriezende regen
In het gezicht van een orkaan westen wind

When suppertime kwam de oude kok aan dek kwam
Sayin' 'Jongens, het is te ruw om te voeden ya'
Op zeven een van de belangrijkste luikopening ingestort
Hij zei: 'Jongens, het is goed om te weten ya'
De kapitein vast in hij had water comin' in

En het goede schip en de bemanning in gevaar
En later die nacht, toen zijn lichten gingen uit het zicht
Kwam het wrak van de Edmund Fitzgerald

Does weet iemand waar de liefde van God gaat
Wanneer de golven zet de minuten tot uren
De onderzoekers zeggen dat ze zou hebben gemaakt van Whitefish Bay
Als ze zette vijftien mijl achter haar
Zij kunnen voor de split-up of zij zou kunnen hebben kapseisde
Misschien hebben ze brak diep en nam water
En dat alles blijft is de gezichten en de namen
Van de vrouwen en de zonen en de dochters

Lake Huron broodjes, Superior zingt
In de kamers van haar ijs-water mansion
Oude Michigan stoomt als een jonge man te dromen
De eilanden en baaien zijn voor sporters
En verder hieronder, Lake Ontario
Neemt in wat Lake Erie kan haar
En de ijzeren boten gaan als de zeelieden weten allemaal
Met de wind van November herdacht

In een muffe oude stadhuis in Detroit zij baden
In de Maritieme Zeilers' Kathedraal
De kerkklok sloeg 'til het ging negenentwintig keer
Voor elke man op de Edmund Fitzgerald
De legende leeft voort uit de Chippewa op neer
Het grote meer noemen ze Gitche Gumee
Superior, ze zei, nooit geeft haar dood
Wanneer de stormen van November vroeg komen

Het album bevat het nummer The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version] van Gordon Lightfoot .
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
/3
Cherri Andrea640360
Tot nu toe heb je
141
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!