Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Nederlands en tekst - Gilbert And Sullivan

De vertaling van Oh, Better Far To Live And Die - Gilbert And Sullivan in Nederlands en de originele liedteks
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Italiaans en teks - Gilbert And Sullivan Italiaans
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Engels en teks - Gilbert And Sullivan Engels
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Spaans en teks - Gilbert And Sullivan Spaans
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Frans en teks - Gilbert And Sullivan Frans
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Duits en teks - Gilbert And Sullivan Duits
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Portugees en teks - Gilbert And Sullivan Portugees
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Russish en teks - Gilbert And Sullivan Russish
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Nederlands en teks - Gilbert And Sullivan Nederlands
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Zweeds en teks - Gilbert And Sullivan Zweeds
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Noors en teks - Gilbert And Sullivan Noors
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Deens en teks - Gilbert And Sullivan Deens
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Hindi en teks - Gilbert And Sullivan Hindi
Oh, Better Far To Live And Die: Vertaling in Pools en teks - Gilbert And Sullivan Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Oh, Better Far To Live And Die - Gilbert And Sullivan in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Oh, Better Far To Live And Die
van Gilbert And Sullivan

Oh, better far to live and die
Under the brave black flag I fly,
Than play a sanctimonious part,
With a pirate head and a pirate heart

Away to the cheating world go you,
Where pirates all are well to do,
But I'll be true to the song I sing,
And live and die a Pirate King!

For I am a Pirate King!
And it is, it is a glorious thing
To be a Pirate King
I am a Pirate King!


You are! Hurrah for the Pirate King!


And it is, it is a glorious thing
To be a Pirate King!


It is! Hurrah for the Pirate King

Hurrah for the Pirate King!


He is a Pirate King
He is! Hurrah for the pirate king
And it is, it is, a glorious thing
To be a Pirate King
It is! Hurrah for the Pirate King!


When I sally forth to seek my prey
I help myself in a royal way;
I sink a few more ships, it's true,
Than a well-bred monarch ought to do!

But many a king on a first-class throne,
If he wants to call his crown his own,
Must manage somehow to get through
More dirty work than ever I do.

For I am a Pirate King!


And it is, it is a glorious thing
To be a Pirate King.

I am a Pirate King!


You are! Hurrah for the Pirate King!


And it is, it is a glorious thing
To be a Pirate King!


It is! Hurrah for the Pirate King


Hurrah for the Pirate King!
Oh, take me with you! I cannot live if I am left behind.


Ruth, I will be quite candid with you. You are very dear to me, as you know, but I must be circumspect. You see, you are considerably older than I. A lad of twenty-one usually looks for a wife of seventeen.


A wife of seventeen! You will find me a wife of a thousand!

No, but I shall find you a wife of forty-seven, and that is quite enough. Ruth, tell me candidly and without reserve: compared with other women – are you beautiful?


I have been told so, dear master.


Ah, but lately?


Oh, no; years and years ago.


What do you think of yourself?


It is a delicate question to answer, but I think I am a fine woman.


Thank you, Ruth. I believe you, for I am sure you would not practice on my inexperience. I wish to do the right thing, and if -– I say if –- you are really a fine woman, your age shall be no obstacle to our union!

Hark! Surely I hear voices! Who has ventured to approach our all but inaccessible lair? Can it be Custom House? No, it does not sound like Custom House.


Confusion! it is the voices of young girls! If he should see them I am lost.


By all that’s marvelous, a bevy of beautiful maidens!


Lost! lost! lost!


How lovely, how surpassingly lovely is the plainest of them! What grace – what delicacy – what refinement! And Ruth – Ruth told me she was beautiful!

Vertaling in Nederlands van de liedje
Oh, Better Far To Live And Die van Gilbert And Sullivan

Oh, beter ver om te leven en te sterven
Onder de dappere zwarte vlag vlieg ik,
Dan speel ik een schijnheilige rol,
Met een piratenhoofd en een piratenhart

Weg naar de bedriegende wereld ga jij,
Waar piraten allemaal goed te doen zijn,
Maar ik zal trouw blijven aan het lied dat ik zing,
En leef en sterf een Piratenkoning!

Want ik ben een piratenkoning!
En het is, het is een glorieus iets
Een piratenkoning zijn
Ik ben een piratenkoning!


U bent! Hoera voor de piratenkoning!


En het is, het is een glorieus iets
Een piratenkoning zijn!


Het is! Hoera voor de piratenkoning

Hoera voor de piratenkoning!


Hij is een piratenkoning
Hij is! Hoera voor de piratenkoning
En het is, het is, een glorieuze zaak
Een piratenkoning zijn
Dat is het! Hoera voor de Piratenkoning!


Als ik uitval om mijn prooi te zoeken
help ik mezelf op een koninklijke manier;
Ik laat nog een paar schepen zinken, het is waar,
dan een welopgevoede vorst zou moeten doen!

Maar menig koning op een eersteklas troon,
Als hij zijn kroon de zijne wil noemen,
Moet op de een of andere manier doorkomen
Meer vies werk dan ooit.

Want ik ben een piratenkoning!


En het is, het is iets geweldigs
Een piratenkoning zijn.

Ik ben een piratenkoning!


Jij bent! Hoera voor de piratenkoning!


En het is, het is een glorieus iets
Een piratenkoning zijn!


Het is! Hoera voor de Piratenkoning


Hoera voor de Piratenkoning!
Oh, neem me mee! Ik kan niet leven als ik achterblijft.


Ruth, ik zal heel eerlijk tegen je zijn. U bent mij erg dierbaar, zoals u weet, maar ik moet voorzichtig zijn. Zie je, je bent aanzienlijk ouder dan ik. Een jongen van eenentwintig zoekt meestal een vrouw van zeventien.


Een vrouw van zeventien! U zult een vrouw van duizend voor mij vinden!

Nee, maar ik zal een vrouw voor u vinden van zevenenveertig, en dat is voldoende. Ruth, vertel me eerlijk en zonder voorbehoud: bent u, vergeleken met andere vrouwen, mooi?


Mij is verteld, beste meester.


Ah, maar de laatste tijd?


Oh, nee; jaren en jaren geleden.


Wat vind je van jezelf?


Het is een delicate vraag om te beantwoorden, maar ik denk dat ik een fijne vrouw.


Dank je, Ruth. Ik geloof je, want ik ben er zeker van dat je niet op mijn onervarenheid zou oefenen. Ik wil het juiste doen, en als - ik zeg als - je echt een fijne vrouw bent, zal je leeftijd geen belemmering zijn voor onze verbintenis!

Luister! Ik hoor zeker stemmen! Wie heeft het gewaagd ons zo goed als ontoegankelijke hol te naderen? Kan het Custom House zijn? Nee, het klinkt niet als Custom House.


Verwarring! het zijn de stemmen van jonge meisjes! Als hij ze zou zien, ben ik verloren.


Bij al dat is geweldig, een schare mooie meisjes!


Verloren! verloren! verloren!


Hoe lieflijk, hoe buitengewoon lieflijk is de duidelijkste van hen! Wat een genade - wat een delicatesse - wat een verfijning! En Ruth - Ruth vertelde me dat ze mooi was!

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Oh, Better Far To Live And Die We zijn gelukkig!

Gilbert And Sullivan

Oh, Better Far To Live And Die: vertaling en teks - Gilbert And Sullivan
“Gilbert and Sullivan”, soms afgekort tot ‘G&S’, is het samenwerkingsverband van de componist Arthur Sullivan en de librettist W.S. Gilbert. Samen creëerde het duo veertien komische opera's die het muziektheater revolutioneerden. Hun werken worden gewoonlijk Savoy Opera's genoemd, omdat ze worden uitgevoerd ... 'Gilbert and Sullivan', soms afgekort tot ‘G&S’, is het partnerschap van de componist Arthur Sullivan en de librettist W.S. Gilbert. Samen creëerde het duo veertien komische opera's die het muziektheater revolutioneerden. Hun werken worden gewoonlijk Savoy Opera's genoemd, omdat ze worden uitgevoerd in het Savoy Theatre dat speciaal voor hun musicals werd gebouwd door de D'Oyly Carte Opera Company. Gilbert en Sullivan hebben een grote invloed gehad op de Engelse taal, muziektheater, popcultuur, literatuur, film en politiek. Hun stijl van parodie is beschreven als het creëren van de kenmerkende Britse komische stijl en ze zijn gecrediteerd door enkele van de meest productieve Broadway-componisten en tekstschrijvers als beïnvloedende hun werk, zoals Andrew Lloyd Webber en Cole Porter. John Bush Jones zei ooit dat G&S 'de voornaamste voorlopers waren van de twintigste-eeuwse Amerikaanse musical'. De musicals van Gilbert en Sullivan zijn regelmatig geciteerd in het Britse parlement, met name The Mikado, rechters van het Hooggerechtshof hebben teksten in beslissingen geciteerd en Lord Charles Falconer probeerde zijn eigen ambt van Lord Chancellor te ontbinden vanwege de vertegenwoordiging in ‘Iolanthe’. Het duo ging uiteindelijk uit elkaar als gevolg van een hoogtepunt van meningsverschillen die begonnen toen Sullivan weigerde een van Gilberts libretto's te componeren vanwege meningsverschillen over de casting, en bereikte een hoogtepunt toen Gilbert publiekelijk te schande werd gemaakt toen hij aankwam bij de première van een Sullivan-opera in de veronderstelling dat stoelen voor hemzelf en vrienden alleen om de toegang te worden geweigerd, blijkbaar op verzoek van Sullivan. Er werd gezegd dat de laatste keer dat ze elkaar ontmoetten weigerden met elkaar te praten. Hoe dan ook, Gilbert sprak na de dood van Sullivan liefdevol over hem en beweerde dat hij '... een componist van het zeldzaamste genie' was.

Oh, Better Far To Live And Die

Oh, Better Far To Live And Die is de nieuwe single vanGilbert And Sullivan afkomstig van het album 'The Pirates of Penzance'.

De 33 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:
  • How Beautifully Blue The Sky
  • Oh, False One, You Have Deceived Me

laatste vertalingen en teksten van Gilbert And Sullivan

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!