Fimpen Och Tändstickan: Vertaling in Engels en tekst - Fred Åkerström

De vertaling van Fimpen Och Tändstickan - Fred Åkerström in Engels en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Fimpen Och Tändstickan - Fred Åkerström in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Fimpen Och Tändstickan
van Fred Åkerström

Uti en rännsten på ett torg, bland sopor skräp och spån
Där låg en liten fimp och grät och inte långt ifrån
Det låg en liten sticka ifrån Kreugers tändsticksstad
Två vilsekommna själar ur nattens maskerad
'Ursäkta sköna fimp' sa han, 'ett fattigt tändsticksbarn
Som ännu ej fått offra sej i livets grottekvarn
Jag föddes i en stor maskin i Kreugers stickfabrik
Han skapte oss av ingenting och därför blev han rik.'
'Å, kors så rysligt intressant' goddag sa fimpen milt
Jag är av gammal god familj, av ätten Chesterfield
Det var ett misstag troligtvis att jag blev kastad bort
Man brinner i sin ungdomsvår och därför blir man kort.'
'Nåväl min fröken, även jag är utav gammal ätt
Tre stjärnor var det namn som stod på askens etikett
Och jag ha många bröder jag, vi bor i alla land

Vi tänder eld, vi sprider ljus, vi sätter allt i brand
'Ack, om du kunde tända eld, på mej' sa fimpen vilt
Då skulle du få smaka på en äkta Chesterfield
Och fast jag ej är fullt så vit som uti unga da'r
Så har jag dock en utsökt smak, aromen den fins kvar.'
Men plötsligt tystna' bägge två och såg med skräckfylld min
Ett högre väsen som for fram med stadens sopmaskin
Och i en sky av gatans damm, de blevo skilda åt
Och ingen märkte stickans ve och fimpens bittra gråt
Men på en tipp vid Riddersvik där möttes hon och han
Där lågo de bland lump och skräp, tätt tryckta mot varann
Och solen sken och tände eld på stickans huvudknopp
Och fimpen den gick upp i rök och tändstickan brann opp

Vertaling in Engels van de liedje
Fimpen Och Tändstickan van Fred Åkerström

In a ramshackle of a town square, including garbage, debris, and sawdust
There was a small cigarette butt, and cried, and is not far from the
There was a slight sting from the kreuger's tändsticksstad
The two vilsekommna souls of men, from the night of the masked ball
'Excuse me nice butt' he said, 'the poor tändsticksbarn
Who have not yet had to sacrifice himself in the grottekvarn
I was born in the great machine of kreuger's stickfabrik
Han skapte us out of nothing, which is why he became a rich man.'
'Oh, the cross is so very interesting,' I love said: fimpen mild
I'm off to good old family, of the family Chesterfield
It was an honest mistake, probably, that I was thrown off
They are passionate in their ungdomsvår, and, therefore, will be brief.'
'Very well, then, my lady, I, too, am out of the old house
The three-star, it was the name that was on the label
And I have a lot of brothers and I, we live in all the land

We light the fire, we spread the light, and we put it all in a fire
'Oh, if you are able to light the fire in me,' said fimpen game
Then, you would get a taste of an authentic Chesterfield
And even though I will not be quite as white as the room of the young the day of the r
So, I have a delicious flavor, the aroma that is left behind.'
But all of a sudden shouting' two, two, and considered it a skräckfylld my
A higher being that is passed by the city sweeper
And, in a cloud of street dust, they were separate from one another
And no-one noticed the swab I fimpens to bitter weeping
However, in a hint at the Riddersvik it was there that she and he
There were those among the rags, and rubbish, closely pressed against each other
And the sun shone down and lit the fire on the swab huvudknopp
And fimpen, it went up in a cloud of smoke, and the tändstickan burned up

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Fimpen Och Tändstickan We zijn gelukkig!

Fred Åkerström

Fimpen Och Tändstickan: vertaling en teks - Fred Åkerström

Fimpen Och Tändstickan

Fred Åkerström heeft een nieuwe liedje getiteld 'Fimpen Och Tändstickan' afkomstig van het album 'sjunger Ruben Nilsson' gepubliceerd Vrijdag 29 Mei 2020 gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 3 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

laatste vertalingen en teksten van Fred Åkerström

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!