Stand Up: Vertaling in Nederlands en tekst - Flobots

De vertaling van Stand Up - Flobots in Nederlands en de originele liedteks
Stand Up: Vertaling in Italiaans en teks - Flobots Italiaans
Stand Up: Vertaling in Engels en teks - Flobots Engels
Stand Up: Vertaling in Spaans en teks - Flobots Spaans
Stand Up: Vertaling in Frans en teks - Flobots Frans
Stand Up: Vertaling in Duits en teks - Flobots Duits
Stand Up: Vertaling in Portugees en teks - Flobots Portugees
Stand Up: Vertaling in Russish en teks - Flobots Russish
Stand Up: Vertaling in Nederlands en teks - Flobots Nederlands
Stand Up: Vertaling in Zweeds en teks - Flobots Zweeds
Stand Up: Vertaling in Noors en teks - Flobots Noors
Stand Up: Vertaling in Deens en teks - Flobots Deens
Stand Up: Vertaling in Hindi en teks - Flobots Hindi
Stand Up: Vertaling in Pools en teks - Flobots Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Stand Up - Flobots in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Stand Up
van Flobots

Stand up; we shall not be moved
Except by a child with no socks and shoes
If you've got more to give than you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you
Stand up; we shall not be moved
Except by a woman dyin' from a loss of food
If you've got more to give then you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you


We still don't understand thunder and lightning
Flashback to when we didn't fund the damned
Didn't fund the dam levee? No wonder, man
Now our whole damn city's torn asunder, man
Underwater but we still don't understand
We see hurricane spills overrun the land
Through gaps you couldn't fill with a hundred tons of sand
No, we still don't understand
We've seen planes in the windows of buildings, crumbled in
We've seen flames send the chills through London
And we've sent planes to kill them, and some of them were children
But still we crumblin' the building
Underfunded, but we still don't understand
Under God, but we kill like the son of Sam
But if you feel like I feel like about the son of man
We will overcome

So stand up; we shall not be moved
Except by a child with no socks and shoes
If you've got more to give than you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you
Stand up; we shall not be moved
Except by a woman dyin' from a loss of food
If you've got more to give then you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you


I said, 'Put your hands up and I'll copy you'
Put your hands up and I'll copy you
If you've got more to give than you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you


We shall not be moved
Except by a child with no socks and shoes
Except by a woman dyin' from a loss of food
Except by a freedom fighter bleedin' on a cross for you
We shall not be moved
Except by a system that's rotten through
Neglecting the victims and orderin' the cops to shoot
High treason, now we need to prosecute

So stand up; we shall not be moved

And we won't fight a war for fossil fuel
It's times like this that you want to plot a coup
Put your hands up and I'll copy you
So stand up; we shall not be moved
Unless we're taking a route we have not pursued
So if you've got a dream and a lot to do
Put your hands up and I'll copy you


I said, 'Put your hands up and I'll copy you'
Put your hands up and I'll copy you
If you've got a dream and a lot to do
Put your hands up


Now shake, shake, a Polaroid dream
Nightmare negatives develop on the screen
We sit back and wait for the government team
Criticize they, but who the fuck are we?
The people want peace but the leaders want war
Our neighbors don't speak, peek through the front door
House representatives preach 'stay the course'
Time for a leap of faith once more
Put your hands up high if you haven't abandoned
Hope that the pen stroke's stronger than the cannon
Balls to the wall, nose to the grindstone
My interrogation techniques leave your mind blown
Place your bets, let's speak to the enemy
Don't let 'em pretend that we seek blood
And who's we anyway, Kemosabe?
Mighty warlord, wannabe street thug
A threat for a threat leaves the whole world terrified
Blow for blow never settles the score
Word for word, it's time we clarify
We, the people did not want war

So stand up; we shall not be moved
Except by a child with no socks and shoes
If you've got more to give than you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you
Stand up; we shall not be moved
Unless we are taking a route we have not pursued
So if you've got a dream and a lot to do
Put your hands up and I'll copy you


I said, 'Put your hands up and I'll copy you'
Put your hands up and I'll copy you
If you've got a dream and a lot to do
Put your hands u

Vertaling in Nederlands van de liedje
Stand Up van Flobots

Sta op; we zullen niet verplaatst worden
Behalve door een kind zonder sokken en schoenen
Als je meer te geven hebt dan moet je bewijzen
Steek je handen omhoog en ik zal kopiëren jij
Sta op; we zullen niet worden verplaatst
Behalve door een vrouw die sterft door verlies van voedsel
Als je meer te geven hebt, moet je bewijzen
Steek je handen omhoog en ik Ik zal je kopiëren


We begrijpen donder en bliksem nog steeds niet
Flashback naar de tijd dat we de verdomde niet financierden
Hebben we de dijk niet gefinancierd? Geen wonder, man
Nu onze hele verdomde stad uit elkaar is gescheurd, man
Onderwater maar we begrijpen het nog steeds niet
We zien orkaankorrels het land overspoelen
Door gaten die je niet kon vul met honderd ton zand
Nee, we begrijpen het nog steeds niet
We hebben vliegtuigen gezien in de ramen van gebouwen, ingestort
We hebben gezien dat vlammen de koude rillingen door Londen stuurden
En we hebben vliegtuigen gestuurd om ze te doden, en sommigen van hen waren kinderen
Maar toch brokkelen we het gebouw af
Te weinig gefinancierd, maar we begrijpen het nog steeds niet
Under God , maar we doden als de zoon van Sam
Maar als je het gevoel hebt dat ik voor de zoon van de mens voel
We zullen overwinnen

Dus sta op; we zullen niet verplaatst worden
Behalve door een kind zonder sokken en schoenen
Als je meer te geven hebt dan moet je bewijzen
Steek je handen omhoog en ik zal kopiëren jij
Sta op; we zullen niet worden verplaatst
Behalve door een vrouw die doodgaat door verlies van voedsel
Als je meer te geven hebt, moet je bewijzen
Steek je handen omhoog en ik Ik zal je kopiëren


Ik zei: 'Steek je handen omhoog en ik kopieer je'
Steek je handen omhoog en ik kopieer je
Als je heb meer te geven dan je moet bewijzen
Steek je handen omhoog en ik kopieer je


We zullen niet verplaatst worden
Behalve door een kind zonder sokken en schoenen
Behalve door een vrouw die sterft door verlies van voedsel
Behalve door een vrijheidsstrijder die voor jou aan een kruis bloedt
We zullen niet worden verplaatst
Behalve door een systeem dat verrot is
De slachtoffers verwaarlozen en de politie bevelen om te schieten
Hoogverraad, nu moeten we vervolgen

Dus sta op; we zullen niet worden verplaatst
En we zullen geen oorlog voeren om fossiele brandstof
Het zijn tijden als deze dat je een staatsgreep wilt plannen
Steek je handen omhoog en ik zal je kopiëren
Dus sta op; we zullen niet worden verplaatst
Tenzij we een route nemen die we niet hebben gevolgd
Dus als je een droom hebt en nog veel te doen hebt
Steek je handen omhoog en ik kopieer jij


Ik zei: 'Steek je handen omhoog en ik kopieer je'
Steek je handen omhoog en ik kopieer je
Als je heb een droom en veel te doen
Steek je handen omhoog


Nu schudden, schudden, een polaroid-droom
Nachtmerrie-negatieven ontwikkelen zich op het scherm
We leunen achterover en wachten op het regeringsteam.
Bekritiseren hen, maar wie zijn wij?
De mensen willen vrede, maar de leiders willen oorlog
Onze buren spreken niet, gluren door de voordeur
Huisvertegenwoordigers prediken 'blijf op koers'
Tijd voor een sprong in het diepe
Steek je handen omhoog als je niet hebt opgegeven
Hoop dat de pennenstreek sterker dan het kanon
Ballen tegen de muur, neus naar de slijpsteen
Mijn ondervragingstechnieken laten je versteld staan ​​
Zet in, laten we met de vijand praten
Niet laten ' em doen alsof we zoek bloed
En wie zijn wij eigenlijk, Kemosabe?
Machtige krijgsheer, wannabe straatmisdadiger
Een dreiging voor een dreiging maakt de hele wereld doodsbang
Slag voor slag vereffent nooit de score
Woord voor woord, het is tijd dat we het verduidelijken
Wij, de mensen wilden geen oorlog

Dus sta op; we zullen niet worden verplaatst
Behalve door een kind zonder sokken en schoenen
Als je meer te geven hebt dan moet je bewijzen
Steek je handen omhoog en ik zal kopiëren jij
Sta op; we zullen niet worden verplaatst
Tenzij we een route nemen die we niet hebben gevolgd
Dus als je een droom hebt en nog veel te doen hebt
Steek je handen omhoog en ik kopieer je


Ik zei: 'Steek je handen omhoog en ik kopieer je'
Steek je handen omhoog en ik kopieer je
Als je een droom en veel te doen
Leg je handen op

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Stand Up We zijn gelukkig!

Flobots

Stand Up: vertaling en teks - Flobots

Stand Up

Stand Up is de nieuwe single vanFlobots afkomstig van het album 'Fight with Tools'.

Het album bestaat uit 13 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

laatste vertalingen en teksten van Flobots

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!