And The Band Played Waltzing Matilda: Vertaling in Nederlands en tekst - Eric Bogle

De vertaling van And The Band Played Waltzing Matilda - Eric Bogle in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van And The Band Played Waltzing Matilda - Eric Bogle in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst And The Band Played Waltzing Matilda
van Eric Bogle

Now when I was a young man I carried me pack, and I lived the free life of a rover
From the Murray's green basin to the dusty outback, well, I waltzed my Matilda all over

Then in 1915, my country said son, it's time you stopped rambling, there's work to be done

So they gave me a tin hat, and they gave me a gun, and they marched me away to the war

And the band played Waltzing Matilda, as the ship pulled away from the Quay

And amidst all the cheers, the flag-waving and tears, we sailed off for Gallipoli

And how well I remember that terrible day, how our blood stained the sand and the water
And of how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter

Johnny Turk he was waiting, he'd primed himself well, he showered us with bullets
And he rained us with shell, and in five minutes flat, he'd blown us all straight to hell
Nearly blew us right back to Australia

But the band played Waltzing Matilda, when we stopped to bury our slain
We buried ours, and the Turks buried theirs, then we started all over again

And those that were left, well we tried to survive, in that mad world of blood, death and fire

And for ten weary weeks I kept myself alive, though around me the corpses piled higher

Then a big Turkish shell knocked me arse over head, and when I woke up in my hospital bed
And saw what it had done, well I wished I was dead: never knew there was worse things than dyin'


For I'll go no more waltzing Matilda, all around the green bush far and free
To hang tent and pegs, a man needs both legs-no more waltzing Matilda for me

So they gathered the crippled, the wounded, the maimed, and they shipped us back home to Australia
The legless, the armless, the blind, the insane, those proud wounded heroes of Suvla

And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where me legs used to be
And thanked Christ there was nobody waiting for me, to grieve, to mourn, and to pity

But the band played Waltzing Matilda, as they carried us down the gangway
But nobody cheered, they just stood and stared, then they turned all their faces away

And so now every April, I sit on me porch, and I watch the parades pass before me
And I see my old comrades, how proudly they march, reviving old dreams of past glories

And the old men march slowly, old bones stiff and sore, the forgotten heroes of a forgotten war

And the young people ask, what are they marching for? ...and I ask myself the same question

But the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call
But as year follows year, more old men disappear, someday no one will march there at all

'Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, who'll come a-waltzing Matilda with me?
And their ghosts may be heard as they march by that billabong, who'll come a-waltzing Matilda with me?'

Vertaling in Nederlands van de liedje
And The Band Played Waltzing Matilda van Eric Bogle

Nu, toen ik een jonge man die ik droeg me in te pakken, en ik leefde het vrije leven van een rover
Van de Murray ' s groene bekken van de stoffige outback, nou, ik waltzed mijn Matilda al meer dan

Then in 1915 mijn land zei zoon het is tijd dat je gestopt wandelen, er is werk dat gedaan moet worden

So ze gaf me een tin hat, en ze gaf me een pistool, en ze trok me weg naar het war

en de band speelde Waltzing Matilda, als het schip trok weg van de Kade

en temidden van het gejuich, de vlag te zwaaien en tranen, voeren we uit voor Gallipoli

en hoe goed herinner ik me die verschrikkelijke dag, hoe ons bloed kleurde het zand en het water
En van hoe in die hel, dat ze genoemd Suvla Bay, we werden afgeslacht als lammeren op de slachtbank

Johnny Turk hij aan het wachten was, zou hij prepareerde zich goed, hij overstelpt ons met kogels
En hij regende het ons met shell, en in vijf minuten plat, hij had geblazen ons allemaal recht naar de hel
Bijna blies ons meteen terug naar Australië

But de band speelde Waltzing Matilda toen we stopten om te begraven onze gedood
Wij begraven onze, en van de Turken begraven van hen, dan kunnen we weer helemaal opnieuw begon

en degenen, die overgebleven waren, en we hebben geprobeerd om te overleven, in dat gekke wereld van het bloed, de dood en het vuur

en voor tien vermoeide weken hield ik mezelf in leven zijn, al om mij heen de lijken opgestapeld hoger

Then een grote turkse shell sloeg me kont boven het hoofd, en toen ik wakker werd in mijn ziekenhuis bed
En zag wat hij had gedaan, en ik wenste dat ik dood was: wist niet dat er ergere dingen zijn dan dyin'


om ga ik niet meer waltzing Matilda, alle rond de green bush veel en gratis
Om op te hangen tent en haringen, een man heeft beide benen-niet meer waltzing Matilda voor mij

So ze verzameld, de kreupele, de gewonden, verminkten, en ze stuurde ons naar Australië
De pootloze, de armloos, de blinde, de krankzinnige, die trots gewonde helden van de Suvla

en als ons schip getrokken in Circular Quay, ik keek naar de plek waar me benen gebruikt worden
En bedankte Christus was er niemand op mij te wachten, om te rouwen, om te rouwen, en jammer

But de band speelde Waltzing Matilda, als zij voerden ons naar de loopplank
Maar niemand juichte ze er alleen voor stond en staarde, toen gingen zij al hun gezichten afstand

en nu elk jaar in April, zit ik op me veranda, en ik kijk naar de parades voorbij voor mij
En ik zie mijn oude kameraden, hoe trots ze maart, de heropleving van oude dromen van voorbije glorie

en de oude mannen maart langzaam, oude botten stijf en pijnlijk, de vergeten helden van een vergeten oorlog

en de jonge mensen vragen, wat zijn ze marcheren voor? ...en ik vraag me dezelfde vraag

But de band speelt Waltzing Matilda, en de oude mannen nog steeds de oproep beantwoorden
Maar als het jaar dat volgt op het jaar, meer oude mannen verdwijnen, op een dag zal niemand maart zijn er op alle

'Waltzing Mathilde, Waltzing Matilda, die zullen komen die een-waltzing Matilda met mij?
En hun geesten kunnen worden gehoord als ze maart door dat billabong, die zullen komen die een-waltzing Matilda met mij?'

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven And The Band Played Waltzing Matilda We zijn gelukkig!

Eric Bogle

And The Band Played Waltzing Matilda: vertaling en teks - Eric Bogle

And The Band Played Waltzing Matilda

We presenteren de tekst en de vertaling van And The Band Played Waltzing Matilda, een nieuw lied gecreëerd door Eric Bogle afkomstig van het album 'Scraps of Paper' gepubliceerd Woensdag 20 November 2019

Het album bestaat uit 8 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

laatste vertalingen en teksten van Eric Bogle

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!