Peng Black Girls Remix : Vertaling in Nederlands en tekst - Enny

De vertaling van Peng Black Girls Remix - Enny in Nederlands en de originele liedteks
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Italiaans en teks - Enny Italiaans
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Engels en teks - Enny Engels
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Spaans en teks - Enny Spaans
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Frans en teks - Enny Frans
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Duits en teks - Enny Duits
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Portugees en teks - Enny Portugees
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Russish en teks - Enny Russish
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Nederlands en teks - Enny Nederlands
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Zweeds en teks - Enny Zweeds
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Noors en teks - Enny Noors
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Deens en teks - Enny Deens
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Hindi en teks - Enny Hindi
Peng Black Girls Remix : Vertaling in Pools en teks - Enny Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Peng Black Girls Remix - Enny in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Peng Black Girls Remix
van Enny

There's peng black girls in my area code
Dark skin, light skin, medium tone
Permed tings, braids, got minis afros
Thick lips, got hips some of us don't
Big nose contour, some of us won't
Never wanna put us in the media, bro
Want a fat booty like Kardashians, no
Want a fat booty like my aunty got, yo
Wheel up the blood clart, tell her reload it
I've got the camera, my girls are posin'
I need some back up then my ones are rollin'
Grown woman ting, so I'm never at risk
Mind my own business so I'm never in mess
Who am I? I ain't bait, get a slice of the cake
Want a house with a view and a new pair of shoes
Keep it real from the jump, Gucci gang, Lil Pump
Little vibe, little bass, little kick, little snare
Little lies, big truths
Do you, they don't care
Do you, they don't care
Get your ass out the box and build up from there
I don't have a gang with me
But I still walk with a gangster lean
And rock Nike's 'cause we think they're clean
MJ, leather jacket, beat it, Billie Jean
MJ leather jacket, 'cause I think I'm bad

That's cool, I like it
The growth, the light
The pain, the fight
We love, we fight
We hurt, we cry
He paid the price
You'll be alright


I think I need some time away
I took a little time, I prayed
We gon' be alright, okay
Alright, okay
Alright, okay
I think I need some time away
I took a little time, I prayed
We gon' be alright, okay
Alright, okay
Alright, okay
Alright, okay


ENNY said there's peng black girls in our area codes
These black girls need to be in the shows
Be on the runways, not just mood boards
On top of that, I wanna see them in your team
Look at your crown, natural relaxed
Had a Jerry curl one time, soft and sheen
Where black girl magic is sometimes blue
Might have broke a hairband or two
Raise my voice, she gonna say that I'm angry
Kiss my teeth and now you say that I'm hood
Kid at sixteen, you say it's my destiny
Drivin' a Range, you think I'm up to no good
Give us a break and let us breath, man
Give me a chance, let us achieve, fam
And I know that my hair looks a bit different today
So don't touch my hair

Like, new hair, who this?
Old black bomber jacket and the Bantu twists
Look, mind over matter, I can handle this
We're fine, took a second, the rewards in risk
See, I think that I care too much
Bottle of some Covousier, two cups
I've got nothing to show but you love to check my flaws and all my trials
I was black back when it wasn't even in style


That's cool, I like it
The growth, the light
The pain, the fight
We love, we fight
We hurt, we cry
He paid the price
You'll be alright


I think I need some time away
I took a little time, I prayed
We gon' be alright, okay
Alright, okay
Alright, okay
I think I need some time away
I took a little time, I prayed
We gon' be alright, okay
Alright, okay
Alright, okay
Alright, okay

Vertaling in Nederlands van de liedje
Peng Black Girls Remix van Enny

Er zijn zwarte peng-meisjes in mijn netnummer
Donkere huid, lichte huid, middentint
Gepermanent, vlechten, minisafro's
Dikke lippen, heupen, sommigen van ons niet
Grote neuscontour, sommigen van ons niet
Willen ons nooit in de media zetten, bro.
Wil een dikke buit zoals Kardashians, nee
Wil een dikke buit zoals mijn tante kreeg, yo
Stuur de bloedklomp omhoog, zeg haar en herlaad hem
Ik heb de camera, mijn meiden zijn aan het poseren
Ik heb een back-up nodig en de mijnen rollen
Grown vrouw ting, dus ik loop nooit risico
Bemoei je met mijn eigen zaken, zodat ik nooit in de war ben
Wie ben ik? Ik ben geen aas, pak een plak van de taart
Wil een huis met uitzicht en een nieuw paar schoenen
Houd het echt van de sprong, Gucci-bende, Lil Pump
Weinig vibe , kleine bas, kleine trap, kleine strik
Kleine leugens, grote waarheden
Kan het ze niet schelen
Kan het ze niet schelen
Haal je reet eruit de doos en vanaf daar opbouwen
Ik heb geen bende bij me
Maar ik loop nog steeds met een gangster slank
En rock Nike's omdat we denken dat ze schoon zijn
MJ, leren jack, sla it, Billie Jean
MJ leren jack, want ik denk dat ik slecht ben

Dat is cool, ik vind het leuk
De groei, het licht
De pijn, het gevecht
We houden van, we vechten
We doen pijn, we huilen
Hij betaalde de prijs
Het komt wel goed


Ik denk dat ik wat tijd nodig heb
Ik heb even de tijd genomen, ik heb gebeden
We komen goed, oké
Oké, oké
Oké, oké
Ik denk dat ik wat tijd nodig heb
Ik heb even de tijd genomen, ik heb gebeden
We komen goed, oké
Oké, oké
Oké, oké
Oké, oké


ENNY zei dat er zwarte peng-meisjes in onze netnummers staan ​​
Deze zwarte meisjes moeten in de shows zijn
Wees op de catwalks, niet gewoon moodboards
Bovendien wil ik ze in je team zien
Kijk naar je kroon, natuurlijk ontspannen
Had een keer een Jerry-krul, zacht en glanzend
Waar zwart meisjesmagie is soms blauw
Misschien heeft een haarband of twee gebroken
Verhef mijn stem, ze gaat zeggen dat ik boos ben
Kus mijn tanden en nu zeg je dat ik kap ben
Jongen van zestien, je zegt dat het mijn lot is
Drivin 'a Range, je denkt dat ik niets goeds van plan ben
Geef ons een pauze en laat ons ademen, man
Geef me een kans, laten we het bereiken, fam.
En ik weet dat mijn haar er vandaag een beetje anders uitziet
Dus raak mijn haar niet aan

Zoals, nieuw haar, wie dit?
Oud zwart bomberjack en de Bantu-wendingen
Kijk, denk boven materie, ik kan dit aan
Het gaat goed, het duurde even, de beloningen waren in gevaar
Zie, ik denk dat het me te veel kan schelen
Fles wat Covousier, twee kopjes
Ik heb niets om te laten zien, maar je vindt het heerlijk om mijn gebreken en al mijn beproevingen te controleren
Ik was zwart toen het niet eens in stijl was


Dat is cool, ik vind het leuk
De groei, het licht
De pijn, het gevecht
We houden van, we vechten
We doen pijn, we huilen
Hij betaalde de prijs
Het komt wel goed


Ik denk dat ik wat tijd nodig heb
Ik heb even de tijd genomen, ik heb gebeden
We gon 'be oké, oké
Oké, oké
Oké, oké
Ik denk dat ik wat tijd nodig heb
Ik nam wat tijd, ik bad
We komen goed, oké
Oké, oké
Oké, oké
Oké, oké

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Peng Black Girls Remix We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Peng Black Girls Remix " is geschreven door Eran Tabib, Angie Stone, Stephanie Bolton, Srigala, Amia Brave, Jorja Smith, Rufus Moore, Pascal Balletti, ENNY (UK) e Miles Casper. Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!