Supermarket Flowers: Vertaling in Nederlands en tekst - Ed Sheeran

De vertaling van Supermarket Flowers - Ed Sheeran in Nederlands en de originele liedteks

Liedtekst Supermarket Flowers
van Ed Sheeran

I took the supermarket flowers from the windowsill
I threw the day old tea from the cup
Packed up the photo album Matthew had made
Memories of a life that's been loved
Took the get well soon cards and stuffed animals
Poured the old ginger beer down the sink
Dad always told me, 'Don't you cry when you're down'
But mum, there's a tear every time that I blink

Oh, I'm in pieces, it's tearing me up, but I know
A heart that's broke is a heart that's been loved

So I'll sing Hallelujah
You were an angel in the shape of my mum
When I fell down you'd be there holding me up
Spread your wings as you go
When God takes you back
He'll say, 'Hallelujah, you're home'

I fluffed the pillows, made the beds, stacked the chairs up
Folded your nightgowns neatly in a case

John says he'd drive then put his hand on my cheek
And wiped a tear from the side of my face

I hope that I see the world as you did 'cause I know
A life with love is a life that's been lived

So I'll sing Hallelujah
You were an angel in the shape of my mum
When I fell down you'd be there holding me up
Spread your wings as you go
When God takes you back
He'll say, 'Hallelujah, you're home'

Hallelujah
You were an angel in the shape of my mum
You got to see the person I have become
Spread your wings and I know
That when God took you back
He said, 'Hallelujah, you're home'

Vertaling in Nederlands van de liedje
Supermarket Flowers van Ed SheeranIk nam de supermarkt bloemen uit de vensterbank
Ik gooide de dag oude koffie uit de beker
Pakte het foto-album van Matthew had gemaakt
Herinneringen van een leven dat zijn geliefd
Nam de get well soon, kaarten en opgezette dieren
Goot de oude gember bier in de gootsteen
Vader zei altijd tegen me, 'Kom je niet huilen als je naar beneden'
Maar mam, er zit een scheur elke keer dat ik knipper

Oh, ik ben in de stukken, het scheuren van mij, maar ik weet
Een hart dat brak is een hart dat zijn geliefd

So ik zing Halleluja
Je was een engel in de vorm van mijn moeder
Toen viel ik naar beneden zou je er met mij op
Spreid uw vleugels als je gaat
Wanneer God neemt je mee terug
Hij zal zeggen: 'Halleluja, je bent thuis'

I fluffed de kussens, de bedden, gestapelde de stoelen
Gevouwen uw nightgowns netjes in een geval

John zegt dat hij zou rijden dan legde zijn hand op mijn wang
En veegde een traan uit de zijkant van mijn gezicht

I hoop dat ik de wereld zien zoals je deed 'want ik weet
Een leven met liefde is een leven dat geleefd

So ik zing Halleluja
Je was een engel in de vorm van mijn moeder
Toen viel ik naar beneden zou je er met mij op
Spreid uw vleugels als je gaat
Wanneer God neemt je mee terug
Hij zal zeggen: 'Halleluja, je bent thuis'

Hallelujah
Je was een engel in de vorm van mijn moeder
Je hebt aan de persoon die ik geworden
Spreid je vleugels en ik weet
Dat wanneer God nam u terug
Hij zei: 'Halleluja, je thuis bent'

laatste vertalingen en teksten van Ed Sheeran

÷ (Divide)
Het album ÷ (Divide) bevat het nummer Supermarket Flowers van Ed Sheeran . Dit album is uitgebracht op: 03/04/2017.
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album ÷ (Divide) ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
Eraser0/3
Dive0/3
New Man0/3
Hearts Don't Break Around Here0/3
What Do I Know?0/3
How Would You Feel 0/3
Supermarket Flowers0/3
Barcelona0/3
Bibia Be Ye Ye0/3
Nancy Mulligan0/3
Save Myself0/3
Perfect Duet by Ed Sheeran & Beyonce0/3
÷0/3
Tot nu toe heb je
152
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!