American Pie: Vertaling in Nederlands en tekst - Don Mclean

De vertaling van American Pie - Don Mclean in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van American Pie - Don Mclean in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst American Pie
van Don Mclean

A long, long time
I can still remember
How that music used to make me smile
And I knew if I had my chance
That I could make those people dance
And, maybe, they’d be happy for a while
But February made me shiver
With every paper I’d deliver
Bad news on the doorstep;
I couldn’t take one more step
I can’t remember if I cried
When I read about his widowed bride
But something touched me deep inside
The day the music died

So bye-bye, Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

Did you write the book of love
And do you have faith in God above
If the Bible tells you so?
Do you believe in rock ’n' roll
Can music save your mortal soul
And can you teach me how to dance real slow?
Well, I know that you’re in love with him
`Cause I saw you dancin’ in the gym
You both kicked off your shoes
Man, I dig those rhythm and blues
I was a lonely teenage broncin’ buck
With a pink carnation and a pickup truck
But I knew I was out of luck
The day the music died
I started singing

Bye, bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

Now for ten years we’ve been on our own
And moss grows fat on a rollin’ stone
But that’s not how it used to be
When the jester sang for the king and queen
In a coat he borrowed from James Dean
And a voice that came from you and me
Oh, and while the king was looking down
The jester stole his thorny crown
The courtroom was adjourned;
No verdict was returned
And while Lennon read a book on Marx
The quartet practiced in the park
And we sang dirges in the dark
The day the music died
We were singing

Bye, bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

Helter skelter in a summer swelter
The birds flew off with a fallout shelter
Eight miles high and falling fast
It landed foul on the grass
The players tried for a forward pass
With the jester on the sidelines in a cast
Now the half-time air was sweet perfume
While the sergeants played a marching tune

We all got up to dance
Oh, but we never got the chance!
`Cause the players tried to take the field;
The marching band refused to yield
Do you recall what was revealed
The day the music died?
We started singing

Bye, bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

Oh, and there we were all in one place
A generation lost in space
With no time left to start again
So come on: Jack be nimble, Jack be quick!
Jack Flash sat on a candlestick
Cause fire is the devil’s only friend
Oh, and as I watched him on the stage
My hands were clenched in fists of rage
No angel born in hell
Could break that Satan’s spell
And as the flames climbed high into the night
To light the sacrificial rite
I saw Satan laughing with delight
The day the music died
We were singing

Bye-bye, Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

I met a girl who sang the blues
And I asked her for some happy news
But she just smiled and turned away
I went down to the sacred store
Where I’d heard the music years before
But the man there said the music wouldn’t play
And in the streets: the children screamed
The lovers cried, and the poets dreamed
But not a word was spoken;
The church bells all were broken
And the three men I admire most:
The father, son, and the holy ghost
They caught the last train for the coast
The day the music died
And they were singing

And there I stood alone and afraid
I dropped to my knees and there I prayed
And I promised him everything I could give
If only he would make the music live
And he promised it would live once more
But this time one would equal four
And in five years four had come to mourn
And the music was reborn

Bye-bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'
They were singing
Bye-bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die'

Vertaling in Nederlands van de liedje
American Pie van Don Mclean

Een lange, lange tijd
Ik kan me nog herinneren
Hoe die muziek gebruikt om mij te laten lachen
En ik wist dat als ik mijn kans
Dat kon ik die mensen dansen
En, misschien zou ze graag voor een tijdje
Maar februari deed me rillen
Met alle papieren die ik wil leveren
Slecht nieuws voor de deur;
Ik kon het niet nemen van een stap
Ik kan me niet herinneren wanneer ik huilde
Als ik lees over zijn bruid weduwe
Maar iets raakte me diep van binnen
De dag dat de muziek stierf

So bye-bye Miss American Pie
Reed met mijn Chevy naar de dijk, maar de dijk was droog
En tot hen goede oude jongens drinken van whisky 'n rogge
Zingen, 'Dit zal de dag dat ik sterf
'Dit zal de dag dat ik sterf.'

Did het schrijven van het boek van de liefde
En hebt u geloof in God boven
Als de Bijbel vertelt je zo?
Gelooft u in de rock 'n' roll
Kan muziek opslaan van uw sterfelijke ziel
En kan je me leren hoe om te dansen echt traag?
Nou, ik weet dat je in de liefde met hem
Want ik zag je dancin' in de sportschool
U zowel de aftrap voor uw schoenen
Man, ik dig die ritme en blues
Ik was een eenzame tiener broncin' buck
Met een roze anjer en een pick-up truck
Maar ik wist dat ik het uit van geluk
De dag dat de muziek stierf
Ik begon te zingen

Bye, bye Miss American Pie
Reed met mijn Chevy naar de dijk, maar de dijk was droog
En tot hen goede oude jongens drinken van whisky 'n rogge
Zingen, 'Dit zal de dag dat ik sterf
'Dit zal de dag dat ik sterf.'

Now voor tien jaar hebben we op onze eigen
En mos groeit vet op een rollin' stone
Maar dat is niet hoe het vroeger was
Wanneer de nar zong voor de koning en de koningin
In een jas die hij geleend van James Dean
En een stem kwam die van jou en mij
Oh, en terwijl de koning was op zoek naar beneden
De nar stal zijn doornige kroon
De rechtszaal was verdaagd;
Geen straf is geretourneerd
En terwijl Lennon een boek lezen over Marx
Het kwartet beoefend in het park
En we zongen dirges in het donker
De dag dat de muziek stierf
We zongen

Bye, bye Miss American Pie
Reed met mijn Chevy naar de dijk, maar de dijk was droog
En tot hen goede oude jongens drinken van whisky 'n rogge
Zingen, 'Dit zal de dag dat ik sterf
'Dit zal de dag dat ik sterf.'

Helter skelter in een zomer swelter
De vogels vlogen af met een kernbunker
Eight miles high en snel daalt
Het landde fout op het gras
De spelers probeerden voor een pass vooruit
Met de nar aan de zijlijn in een gegoten
Nu de helft van de tijd de lucht was zoet parfum
Terwijl de sergeanten speelde een marching tune

We stonden op om te dansen
Oh, maar we hebben nooit de kans gekregen!
Want de spelers geprobeerd om het veld te nemen;
De marching band weigerde te zwichten
Herinnert u zich dat wat werd geopenbaard
De dag dat de muziek stierf?
We begonnen te zingen

Bye, bye Miss American Pie
Reed met mijn Chevy naar de dijk, maar de dijk was droog
En tot hen goede oude jongens drinken van whisky 'n rogge
Zingen, 'Dit zal de dag dat ik sterf
'Dit zal de dag dat ik sterf.'

Oh, en daar waren we allemaal op één plek
Een generatie verloren in de ruimte
Met geen tijd meer om opnieuw te beginnen
Dus kom op: Jack lenig, Jack wees er snel bij!
Jack Flash zat op een kandelaar
Oorzaak brand is de devil ' s enige vriend
Oh, en als ik zag hem op het podium
Mijn handen waren gebald in de vuisten van woede
Geen engel geboren in de hel
Kon breken, dat Satan de ban
En als de vlammen klom hoog in de nacht
Voor de verlichting van de heilige rite
Ik zag de Satan lachen van vreugde
De dag dat de muziek stierf
We zongen

Bye-bye Miss American Pie
Reed met mijn Chevy naar de dijk, maar de dijk was droog
En tot hen goede oude jongens drinken van whisky 'n rogge
Zingen, 'Dit zal de dag dat ik sterf
'Dit zal de dag dat ik sterf.'

I ontmoette een meisje die zong de blues
En ik vroeg haar om wat blij nieuws
Maar ze glimlachte en draaide zich
Ik ging naar de heilige store
Waar ik de muziek hoorde jaar voordat
Maar de man zei dat de muziek niet zou spelen
En in de straten: de kinderen schreeuwde
De liefhebbers riep, en de dichters gedroomd
Maar er werd geen woord gesproken;
De kerkklokken waren allemaal gebroken
En de drie mannen die ik het meest bewonder:
De vader, de zoon en de heilige geest
Ze trok de laatste trein naar de kust
De dag dat de muziek stierf
En ze zongen

en daar stond ik alleen en bang
Ik viel op mijn knieën en daar heb ik gebeden
En ik beloofde hem alles wat ik kon geven
Als alleen hij zou de muziek live
En hij beloofde dat het zou live once meer
Maar dit zou dan gelijk zijn aan vier
En in vijf jaar vier was gekomen om te rouwen
En de muziek was herboren

Bye-bye Miss American Pie
Reed met mijn Chevy naar de dijk, maar de dijk was droog
En tot hen goede oude jongens drinken van whisky 'n rogge
Zingen, 'Dit zal de dag dat ik sterf
'Dit zal de dag dat ik sterf.'
Ze waren aan het zingen
Bye-bye Miss American Pie
Reed met mijn Chevy naar de dijk, maar de dijk was droog
En tot hen goede oude jongens drinken van whisky 'n rogge
Zingen, 'Dit zal de dag dat ik sterf'

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven American Pie We zijn gelukkig!

Don Mclean

American Pie: vertaling en teks - Don Mclean
Don McLean III is een Amerikaanse singer-songwriter geboren op 2 oktober 1945.

American Pie

American Pie is de nieuwe single vanDon Mclean afkomstig van het album 'American Pie' gepubliceerd Dinsdag 19 November 2019.

Dit is de lijst van de 11 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:
  • American Pie
  • Vincent

laatste vertalingen en teksten van Don Mclean

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!