Penguin: Vertaling in Nederlands en tekst - Don Johnson Big Band

De vertaling van Penguin - Don Johnson Big Band in Nederlands en de originele liedteks
Penguin: Vertaling in Italiaans en teks - Don Johnson Big Band Italiaans
Penguin: Vertaling in Engels en teks - Don Johnson Big Band Engels
Penguin: Vertaling in Spaans en teks - Don Johnson Big Band Spaans
Penguin: Vertaling in Frans en teks - Don Johnson Big Band Frans
Penguin: Vertaling in Duits en teks - Don Johnson Big Band Duits
Penguin: Vertaling in Portugees en teks - Don Johnson Big Band Portugees
Penguin: Vertaling in Russish en teks - Don Johnson Big Band Russish
Penguin: Vertaling in Nederlands en teks - Don Johnson Big Band Nederlands
Penguin: Vertaling in Zweeds en teks - Don Johnson Big Band Zweeds
Penguin: Vertaling in Noors en teks - Don Johnson Big Band Noors
Penguin: Vertaling in Deens en teks - Don Johnson Big Band Deens
Penguin: Vertaling in Hindi en teks - Don Johnson Big Band Hindi
Penguin: Vertaling in Pools en teks - Don Johnson Big Band Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Penguin - Don Johnson Big Band in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Penguin
van Don Johnson Big Band

Verse 1

in the morning in december
I'm waiting for the dawning of the sunlight and remember
Your slender, fragile figure asleep beside me
You shivered and weeped as idly in your sleep as when you lied

We could start things all over from scratch
And put it all behind us, move it outside and close the blinders
But it doesn't work that way, you can't erase an emotion
Placing a notion like that might seem hard like facing an ocean

Of cold facts, keep tripping over your own tracks
When you feel like a derailed train hit with a poll tax
More wax than in a female flame, that candle
So much funky shit inside my brain I can't handle

The experience was shattering, the beating and the battering
Were not too flattering, I had to take the matter into
My own hands, my scattering programmes
Were gathering romance, and I had her in slow jams
Then it

Verse 2

Across the table your eyes are wandering
I'm unable to see straight, the world is distorted, unstable
My lifeline inside this microphone cable
Barricade and barrage it with another mad fable for
Jezebel who burned me like the fires in hell
I couldn't tell if you fell into my arms like a bell or a treasure
Felt too much to even measure
Too much pleasure made me forget all about the pain

To sustain the hurt you can no longer avert
Stay alert and avoid everything you can't trust
Dust-to-dust, dirt-to-dirt is what you must
Face like the facts, happiness turns to rust again

Bust and broken, torn apart like a token
See the fire and the smoke, but you don't know who's smoking
Or revoking, drying up the pillow that was soaking in tears
What if the smoke clears from fears never spoken out loud?

Vertaling in Nederlands van de liedje
Penguin van Don Johnson Big Band

Vers 1

's ochtends in december
Ik wacht op het aanbreken van het zonlicht en onthoud
Je slanke, fragiele figuur slaapt naast me
Je huiverde en huilde even werkeloos in je slaap als toen je loog

We konden de dingen helemaal opnieuw beginnen
En alles achter ons laten, naar buiten verplaatsen en de oogkleppen sluiten
Maar het werkt niet op die manier, je kunt een emotie niet uitwissen
Het plaatsen van zo'n idee lijkt misschien moeilijk als het uitkijken naar een oceaan

Van koude feiten, blijf struikelen over je eigen sporen
Als je het gevoel hebt dat een ontspoorde trein wordt aangereden met een poll-tax
Meer was dan in een vrouwelijke vlam, die kaars
Zoveel funky shit in mijn hoofd die ik niet aankan

De ervaring was verpletterend, het slaan en het mishandelen
Waren niet al te vleiend, ik moest de zaak in handen nemen
Mijn eigen handen, mijn verstrooiingsprogramma's
Verzamel romantiek, en ik had haar in langzame jam
Dan is het

Vers 2


Over de tafel zijn je ogen dwaal ng
Ik kan niet recht zien, de wereld is vervormd, onstabiel
Mijn reddingslijn binnen deze microfoonkabel
Barricadeer en versper hem met een andere gekke fabel voor
Jezebel die me verbrandde zoals de branden in de hel
Ik kon niet zeggen of je in mijn armen viel als een bel of een schat
Ik voelde me te veel om zelfs maar te meten
Te veel plezier deed me de pijn vergeten

Om de pijn te verdragen die u niet langer kunt voorkomen
Blijf alert en vermijd alles wat u niet kunt vertrouwen
Stof tot stof, vuil tot vuil is wat u moet doen
Gezicht als de feiten, geluk verandert weer in roest

Buste en gebroken, verscheurd als een teken
Zie het vuur en de rook, maar je weet niet wie er rookt
Of zich terugtrekken, het kussen opdrogen dat doorweekt van tranen
Wat als de rook verdwijnt van angsten die nooit hardop zijn uitgesproken?

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Penguin We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

Don Johnson Big Band

Penguin: vertaling en teks - Don Johnson Big Band

Penguin

Don Johnson Big Band heeft een nieuwe liedje getiteld 'Penguin' afkomstig van het album 'Breaking Daylight' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 5 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

laatste vertalingen en teksten van Don Johnson Big Band

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!