In Nome Del Signore: Vertaling in Nederlands en tekst - Domity

De vertaling van In Nome Del Signore - Domity in Nederlands en de originele liedteks
In Nome Del Signore: Vertaling in Italiaans en teks - Domity Italiaans
In Nome Del Signore: Vertaling in Engels en teks - Domity Engels
In Nome Del Signore: Vertaling in Spaans en teks - Domity Spaans
In Nome Del Signore: Vertaling in Frans en teks - Domity Frans
In Nome Del Signore: Vertaling in Duits en teks - Domity Duits
In Nome Del Signore: Vertaling in Portugees en teks - Domity Portugees
In Nome Del Signore: Vertaling in Russish en teks - Domity Russish
In Nome Del Signore: Vertaling in Nederlands en teks - Domity Nederlands
In Nome Del Signore: Vertaling in Zweeds en teks - Domity Zweeds
In Nome Del Signore: Vertaling in Noors en teks - Domity Noors
In Nome Del Signore: Vertaling in Deens en teks - Domity Deens
In Nome Del Signore: Vertaling in Hindi en teks - Domity Hindi
In Nome Del Signore: Vertaling in Pools en teks - Domity Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van In Nome Del Signore - Domity in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst In Nome Del Signore
van Domity

Bombe sopra le tombe di Aleppo mentre sono a letto e guardo TG24 Sky
Dall'Akai fuori note cupe
Sul 2 scene crude ma non chiude più la Gruber Lilli, pubblicità di Chilly
Dopo il tg Bergoglio lancia appelli ai propri figli, spoglio dei gioielli della chiesa
C'è grande attesa alla ripresa del calciomercato, ma sei informato sul trattato della NATO?
Il califfato ha conquistato un'altra roccaforte
Morte che colpisce nella notte come un film di Dario Argento
Tra le macerie un uomo sta piangendo le sue figlie
Tranciano famiglie come i Gambino
Un rabbino in una sinagoga affoga nel proprio sangue, è un obbrobrio grande
Dal brodo primordiale nacque anche la religione, la prigione della ragione
Il mondo è nel grigiore

In nome del Signore, in nome del Signore, sta iniziando un'altra guerra
In nome del Signore, in nome del Signore, sta bruciando questa terra
In nome del Signore, in nome del Signore, in nome del Signore si muore
In nome del Signore, in nome del Signore si muore

Boko Haram lancia granate come Jason Statham in Fast and Furious 7

Durante il Ramadan tagliano teste, tipo la rivoluzione del Settecento in Francia
La detonazione tra la pancia e l'antivento, nel mezzo del centro in un mercato affollato, il boato ha rimbombato
Lo Stato Islamico ha firmato un attentato a Daqqa, Obama Barack bombardò Raqqa
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno
Avvisa prima quando arrivi, è meglio, che sennò non mi sveglio, di notte faccio tardi, di giorno vedo diavoli che vestono da santi
Quanti ne noto fare morali come Rodari
Corsari a duecento chilometri orari coi retrovisori pieni di rosari dorati
L'Inferno è a due passi da qua, il Paradiso un po' più in là
In nome del Signore, in nome del Signore, sta iniziando un'altra guerra
In nome del Signore, in nome del Signore, sta bruciando questa terra
In nome del Signore, in nome del Signore, in nome del Signore si muore
In nome del Signore, in nome del Signore si muore
In nome del Signore, in nome del Signore, sta iniziando un'altra guerra
In nome del Signore, in nome del Signore, sta bruciando questa terra
In nome del Signore, in nome del Signore, in nome del Signore si muore
In nome del Signore, in nome del Signore si muore

Vertaling in Nederlands van de liedje
In Nome Del Signore van Domity

Bommen over de graven van Aleppo terwijl ik in bed lig en ik kijk naar TG24 Sky
Van de Akai donkere noten uit
Op de 2 scènes rauw maar niet langer sluit de Gruber Lilli, Chilly reclame
Na het nieuws Bergoglio doet een beroep op zijn kinderen, ontdaan van de juwelen van de kerk
Er is grote verwachting voor de hervatting van de transfermarkt, maar ben je op de hoogte van het NAVO-verdrag?
Het kalifaat heeft weer een bolwerk veroverd
De dood die 's nachts toeslaat als een Dario Argento-film
In het puin huilt een man zijn dochters
Ze snijden families zoals de Gambino's
Een rabbijn in een synagoge verdrinkt in zijn eigen bloed, is een grote schande
Religie werd geboren uit de oersoep, de gevangenis van de rede
De wereld is in het grijs

In de naam van de Heer, in de naam van de Heer, begint een ander oorlog
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer, deze aarde brandt
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer, in de naam van de Heer sterven we
In nom En van de Heer, in de naam van de Heer sterven we

Boko Haram gooit granaten zoals Jason Statham in Fast and Furious 7
Tijdens de ramadan hakten ze hoofden af, zoals de achttiende-eeuwse revolutie in Frankrijk
De ontploffing tussen de buik en de voorruit, midden in het centrum op een drukke markt, het gebrul weergalmde
De Islamitische Staat heeft een aanslag ondertekend in Daqqa, Obama Barack bombardeerde Raqqa
Onze vader, wie ben jij in de lucht komt je koninkrijk
Waarschuw eerder als je aankomt, het is beter, anders word ik niet wakker, 's nachts ben ik te laat, overdag zie ik duivels die zich als heiligen kleden
Hoevelen weet ik dat ze moreel moeten doen als Rodari br /> Corsairs aan tweehonderd kilometer per uur met achteruitkijkspiegels vol gouden rozenkransen
De hel is op een steenworp afstand van hier, het paradijs iets verder weg
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer, een nieuwe oorlog begint
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer, deze aarde brandt
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer, in de naam van de Heer ja sterft
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer sterft
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer, een nieuwe oorlog begint
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer, dit land verbrandt
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer, in de naam van de Heer sterven we
In de naam van de Heer, in de naam van de Heer sterven we

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven In Nome Del Signore We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "In Nome Del Signore" is geschreven door Domity. Steun de auteurs en labels achter de creatie door het te kopen als je wilt.

Domity

In Nome Del Signore: vertaling en teks - Domity

In Nome Del Signore

We presenteren de tekst en de vertaling van In Nome Del Signore, een nieuw lied gecreëerd door Domity afkomstig van het album 'Fulton'

Het album bestaat uit 12 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

laatste vertalingen en teksten van Domity

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!