Elevate: Vertaling in Nederlands en tekst - Dj Khalil

De vertaling van Elevate - Dj Khalil in Nederlands en de originele liedteks
Elevate: Vertaling in Italiaans en teks - Dj Khalil Italiaans
Elevate: Vertaling in Engels en teks - Dj Khalil Engels
Elevate: Vertaling in Spaans en teks - Dj Khalil Spaans
Elevate: Vertaling in Frans en teks - Dj Khalil Frans
Elevate: Vertaling in Duits en teks - Dj Khalil Duits
Elevate: Vertaling in Portugees en teks - Dj Khalil Portugees
Elevate: Vertaling in Russish en teks - Dj Khalil Russish
Elevate: Vertaling in Nederlands en teks - Dj Khalil Nederlands
Elevate: Vertaling in Zweeds en teks - Dj Khalil Zweeds
Elevate: Vertaling in Noors en teks - Dj Khalil Noors
Elevate: Vertaling in Deens en teks - Dj Khalil Deens
Elevate: Vertaling in Hindi en teks - Dj Khalil Hindi
Elevate: Vertaling in Pools en teks - Dj Khalil Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Elevate - Dj Khalil in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Elevate
van Dj Khalil

Stepped out of my zone
I had to get out all alone
And figure it out on my own
And I know what I really want now
Can't stop me, can't break me
What don't kill me, gon' make me
Shoot for the stars, no safety
And now I see clear in HD


Gotta go hard
I ain't got time to waste
I gotta go high
I gotta elevate
They wanna fight
I'm just gon' let 'em hate
I gotta go high
I gotta elevate


You better choose a side, you gotta choose a side
You gotta pick
You better do what's right or you gonna lose the fight
You gotta
You better choose a side, you gotta choose a side
You gotta pick
You better do what's right or you gonna lose the fight

I'm a web-slinger to a gunslinger
No millimeter, this is my arena
I'm the black widow with a bad stinger
And I'll make you scream like a bad singer
I'm everything that you wanna be plus more
Since there's no heroes anymore
Jump out the window, then put the mask on
Who the bad man that a man gotta bash on?
Hope we'll never link up
Blink and you will see us
Thumbprints 'bout to ink up
See me in the NYC
You can never swing by me
Hope we'll never link up
Blink and you will see us
Thumbprints 'bout to ink up
See me in the NYC
Home of the , look
They will slander me, I just plan to be
Somethin' powerful for my family
Try to balance life and my sanity
Show a different side of humanity
So amazin', keep appraisin'
Save you from a home invasion
Chasin' robbers from the bank
You facin' friendly neighborhood Spider-Man

Gotta go hard
I ain't got time to waste
I gotta go high
I gotta elevate
They wanna fight
I'm just gon' let 'em hate
I gotta go high
I gotta elevate


Okay
I fight crime through the nighttime
When the light shine, I go python
I've fallen, on my last lifeline
There's no way in my right mind
My city up on my back tight
How can I possibly act right?
I'm Robin Hood, I'm the Black Knight
I know you heard 'bout my last fight
'Cause I win, over and over again
Battlin' evil, I'm hopin' to win
Fightin' my demons, I'm nice for a reason
Enticed with the bleedin', I'm showin' my sins
How can you expect me to stay sane? Protect me
My technique go X speed on high waves and jet skis
I jump off this building to save these civilians
My strength and my honor is trusted by children
I'm ready and willing to fight all these villains
No chaos or killings, my style is so brilliant

Gotta go hard
I ain't got time to waste
I gotta go high
I gotta elevate
They wanna fight
I'm just gon' let 'em hate
I gotta go high
I gotta elevate


You gotta choose a side, you gotta choose a side
You gotta pick
You gotta do what's right or you gonna lose the fightLook, I ain't got no time to be hangin' around
Nobody tryna figure out if they good or evil
I'm fightin' the crimes, savin' your lives
One at a time, I'm killin' the rhymes
I do it for the people
I'm Peter Parker running through the 6 with a bag full of tricks
My boy, you better choose a side
I may have lost the battle but I will not lose the war
I can promise you I will not lose this time
And I did it all independent, no really, all independent
Now we winnin', I got my homies cookin' up in the kitchen
Intuition, so we gon' have to win and come for some business
The world is mine and you gon' have to pay me attention
And I did everything that I did on my own
I'm a one-to-one for real, there can never be a clone
Better talk to me nice, better watch yo' tone
And I'm puttin' on for my home zone so I gotta go hard


Gotta go hard
I ain't got time to waste
I gotta go high
I gotta elevate
They wanna fight
I'm just gon' let 'em hate
I gotta go high
I gotta elevate

Vertaling in Nederlands van de liedje
Elevate van Dj Khalil

Stapte uit mijn zone
Ik moest er helemaal alleen uit
En het zelf uitzoeken
En ik weet nu wat ik echt wil
Kan me niet stoppen, kan 't break me
What don't kill me, gon' make me
Schiet op de sterren, geen veiligheid
En nu zie ik duidelijk in HD


Gotta go hard
Ik heb geen tijd te verspillen
I gotta go high
I gotta verheffen
Ze willen vechten
Ik ga gewoon ' laat ze haten
I gotta go high
I gotta verheffen


Je kunt beter een kant kiezen, je moet een kant kiezen
Je moet kiezen
Je kunt maar beter doen wat juist is of je verliest het gevecht
Je moet
Je kunt maar beter een kant kiezen, je moet een kant kiezen
Je moet kiezen
Je kunt beter doen wat goed, anders verlies je het gevecht

Ik ben een web-slinger voor een revolverheld
Geen millimeter, dit is mijn arena
Ik ben de zwarte weduwe met een slechte angel
En ik zal je laten schreeuwen als een slechte zanger
Ik ben alles wat je wilt zijn, plus meer
Aangezien er geen helden zijn meer
Spring uit het raam en zet dan het masker op
Wie de slechte man waar een man op moet bashen?
Hoop dat we nooit zullen aansluiten
Knipper en je zult zien us
Thumbprints 'bout to ink up
See me in the NYC
Je kunt nooit langs me heen zwaaien
Hoop dat we nooit zullen aansluiten
Knipper en je zult zien us
Thumbprints 'bout to ink up
Zie me in de NYC
Home of the, kijk
Ze zullen me belasteren, ik ben gewoon van plan
Somethin' krachtig voor mijn familie
Probeer een evenwicht te vinden tussen mijn leven en mijn gezond verstand
Laat een andere kant van de mensheid zien
Dus verbazend, blijf taxeren
Red je van een huisinvasie
Chasin 'overvallers van de bank
Je kijkt naar vriendelijke buurt Spider-Man

Gotta go hard
Ik heb geen tijd te verspillen
I gotta go high
I gotta verheffen
Ze willen vechten
Ik ga ze gewoon laten haten
I gotta go high
I gotta verheffen


Oké
Ik bestrijd de misdaad 's nachts
Als het licht schijnt, ga ik python
Ik ben gevallen, op mijn las t levenslijn
Er is geen manier om bij mijn volle verstand te komen
Mijn stad ligt stevig op mijn rug
Hoe kan ik mogelijk goed handelen?
Ik ben Robin Hood, ik ben de zwarte Ridder
Ik weet dat je gehoord hebt over mijn laatste gevecht
Omdat ik win, keer op keer
Vecht tegen het kwaad, ik hoop te winnen
Vecht tegen mijn demonen , Ik ben niet voor niets aardig
Verleid door het bloeden, ik laat mijn zonden zien
Hoe kun je verwachten dat ik gezond blijf? Bescherm mij
Mijn techniek ga X snelheid op hoge golven en jetski's
Ik spring van dit gebouw om deze burgers te redden
Mijn kracht en mijn eer wordt vertrouwd door kinderen
Ik ben klaar en bereid om al deze schurken te bestrijden
Geen chaos of moorden, mijn stijl is zo briljant

Ik moet hard
Ik heb geen tijd te verspillen
I gotta go high
ik gotta verheffen
ze willen vechten
ik ga ze gewoon laten haten
ik moet hoog gaan
ik moet verheffen


Je moet een kant kiezen, je moet een kant kiezen
Je moet kiezen
Je moet doen wat goed is of je verliest het gevechtKijk, ik heb geen tijd om rond te hangen
Niemand probeert erachter te komen of ze goed of slecht zijn
Ik vecht tegen de misdaden, red je leven
Een voor een vermoord ik de rijmpjes
Ik doe het voor de mensen
Ik ben Peter Parker die door de 6 rent met een tas vol trucs
Mijn jongen, je kunt maar beter een kant kiezen
Ik heb misschien de strijd verloren, maar ik zal de oorlog
Ik kan je beloven dat ik deze keer niet zal verliezen
En ik deed het allemaal onafhankelijk, nee echt, helemaal onafhankelijk
Nu winnen we, ik laat mijn homies koken in de keuken
Intuïtie, dus we moeten winnen en komen voor wat zaken
De wereld is van mij en jij moet me opletten
En ik deed alles wat ik deed in mijn eentje
Ik ben echt een één-op-één, er kan nooit een kloon zijn
Praat beter tegen me, kijk maar beter naar je toon
En ik ga op voor mijn huis zone, dus ik moet hard


Ik moet hard
Ik heb geen tijd te verspillen
Ik moet hoog gaan
Ik moet omhoog gaan
Ze willen vechten
Ik ga ze gewoon laten haten
Ik moet hoog
Ik moet verheffen

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Elevate We zijn gelukkig!
Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!