God Knows: Vertaling in Nederlands en tekst - Dizzee Rascal

De vertaling van God Knows - Dizzee Rascal in Nederlands en de originele liedteks
God Knows: Vertaling in Italiaans en teks - Dizzee Rascal Italiaans
God Knows: Vertaling in Engels en teks - Dizzee Rascal Engels
God Knows: Vertaling in Spaans en teks - Dizzee Rascal Spaans
God Knows: Vertaling in Frans en teks - Dizzee Rascal Frans
God Knows: Vertaling in Duits en teks - Dizzee Rascal Duits
God Knows: Vertaling in Portugees en teks - Dizzee Rascal Portugees
God Knows: Vertaling in Russish en teks - Dizzee Rascal Russish
God Knows: Vertaling in Nederlands en teks - Dizzee Rascal Nederlands
God Knows: Vertaling in Zweeds en teks - Dizzee Rascal Zweeds
God Knows: Vertaling in Noors en teks - Dizzee Rascal Noors
God Knows: Vertaling in Deens en teks - Dizzee Rascal Deens
God Knows: Vertaling in Hindi en teks - Dizzee Rascal Hindi
God Knows: Vertaling in Pools en teks - Dizzee Rascal Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van God Knows - Dizzee Rascal in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst God Knows
van Dizzee Rascal

Chapter, 1, Verse 1: God Knows
Yeah


God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect
God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your step
God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a chequе is what I expect
God knows I’m a pain in the nеck
God knows, better watch your step


Yeah, Gotta be patient
Steady pace and a bit of meditation
I got away from the self-medication
But I’m still myself on occasion
Yeah, I’m still myself, not an imitation
Elevation, headspace and another location
Vacation
Play away, I don’t stay at my station
Got a brand new space, it’s amazing
Switching up my cadence and my phrasing
Buzzwords, been chasing the buzz but it’s fading
I don’t know the last time I’ve been raving
But the last couple nights, I’ve been craving
I don’t care what manor you were raised in, or you’re claiming
Everybody in the manor’s complaining
And it’s draining
I’m not a caveman, I will never cave in
Plain sailing, I’m not slaving
Even if I spent my whole life savings
I could never buy the Lambo 4x4 in every goddamn colour it came in
But I’m good for the days that it’s raining
And I'm the reigning champ, no training
I’m natural, look at them failing and flailing
Trying hard, but you ain’t maintaining
Everybody but you that you’re blaming
Your behaviour’s lame, it’s a shame
You could say it was degrading
Do your own brain in
No-brainer, you’ll get a caning
Get slicked, get spit in your cranium
They’re like ‘Jesus, somebody save him!’

God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect

God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your step

God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect
God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your step


Walked in the game, like I bet you were gonna respect me
Grime MC in a room full of dubstep guys, I bet you were gonna accept me
Before the trap, not one of them checked me
Next album, you were gonna resent me
So-called bad boys, ’til we see bad boys running up everyone here except me
Cah man's get me, I bet you bet me
You man couldn’t best me, it’s best you let me
Pay upfront like I’m ST, focus
Then I got drive like a Focus ST
You don’t know me just cos you met me
Racial profiles, man had plenty
I had white dads I roll with the mustang
Cos I kicked it with Aaliyah like Jet Li
Shut up, don’t bred me
Tired of sets, bare MCs pushing up chest, like ‘Rah, who you man tryna breast feed?’
Simmer down, chill out and R-E-S-T
No emotions, like come on
I can’t let no relationship wreck me
I phone a motive like
'Yo come get me,'
Next minute, tings on a mug like Tetley
but tell him test my patience
Turn patient if you test me
Big boy Mc, Bring out Dizzee Rascal, Giggs and Jme
God knows when I MC
It’s all laughing, I got flows when I MC
Tour guy and that, shows when I MC
But diss me and get shown when I MC

God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect
God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your step
God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect
God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your ste

Vertaling in Nederlands van de liedje
God Knows van Dizzee Rascal

Hoofdstuk 1, vers 1: God weet het
Ja


God weet dat ik een goed hart heb, maar ik ga niet voor het gebrek aan respect
God weet dat ik Ik ben door het zweet en het bloed gegaan, reken maar dat ik een zenuwachtig wrak ben
God weet het Als ik zeg dat ik voor een controle kom, dan is een controle wat ik verwacht
God weet dat ik lastig ben de nek
God weet het, let maar beter op waar je loopt
God weet dat ik een goed hart heb, maar ik ga niet voor het gebrek aan respect
God weet dat ik door het zweet en het bloed ben gegaan, jij wed dat ik een nerveus wrak ben
God weet als ik zeg dat ik voor een cheque kom, dan is een chequе wat ik verwacht
God weet dat ik een pijn in de nek ben
God weet, let beter op je stappen


Ja, ik moet geduld hebben
Gestaag tempo en een beetje meditatie
Ik ben weg van de zelfmedicatie
Maar ik Ik ben nog steeds mezelf
Ja, ik ben nog steeds mezelf, geen imitatie
Hoogte, hoofdruimte en een andere locatie
Vakantie
Speel weg, ik blijf niet bij mijn station
Ik heb een gloednieuwe ruimte, het ' is geweldig
Mijn cadans en mijn frasering veranderen
Buzzwords, de buzz achterna zitten maar het vervaagt
Ik weet niet de laatste keer dat ik enthousiast ben
Maar de laatste Ik heb een paar nachten naar hunkering verlangd
Het kan me niet schelen in welk landhuis je bent opgegroeid, of je claimt
Iedereen in het landhuis klaagt
En het put uit
I Ik ben geen holbewoner, ik zal nooit toegeven
Gewoon zeilen, ik ben niet aan het zwoegen
Zelfs als ik mijn hele leven heb gespaard
Ik zou de Lambo 4x4 nooit in elke verdomde kleur kunnen kopen het kwam binnen
Maar ik ben goed voor de dagen dat het regent
En ik ben de regerend kampioen, geen training
Ik ben natuurlijk, kijk hoe ze falen en zwaaien
Je doet je best, maar je houdt niet vol
Iedereen behalve jij dat je de schuld geeft
Je gedrag is zwak, het is jammer
Je zou kunnen zeggen dat het vernederend was
Doe je eigen gedrag hersenen in
No-brainer, you get a caning
Get slicked, word spit in your cranium
Ze zijn als 'Jezus, iemand red hem!'

God weet tha t Ik heb een goed hart, maar ik ga niet voor het gebrek aan respect
God weet dat ik door het zweet en het bloed ben gegaan, reken maar dat ik een nerveus wrak ben
God weet of ik zeg dat ik kom voor een cheque, dan is een cheque wat ik verwacht
God weet dat ik een pijn in de nek ben

God weet, beter uitkijken

God weet dat ik een goede heb hart maar ik ga niet voor het gebrek aan respect
God weet dat ik door het zweet en het bloed ben gegaan, reken maar dat ik een nerveus wrak ben
God weet het Als ik zeg dat ik kom voor een controle, dan een check is wat ik verwacht
God weet dat ik een pijn in de nek ben
God weet, let maar beter op waar je loopt


Liep de wedstrijd in, zoals ik wed je zou me respecteren
Grime MC in een kamer vol met dubstep-jongens, ik wed dat je me zou accepteren
Vóór de val controleerde niet een van hen me
Volgend album, je ging kwalijk me
Zogenaamde slechte jongens, totdat we slechte jongens hier iedereen zien aanrennen behalve ik
Cah man's get me, ik wed dat je me wedt
Jij man kon me niet verslaan, het is B est je laat me
Vooraf betalen alsof ik ST ben, focus
Toen werd ik rijden als een Focus ST
Je kent me niet, gewoon omdat je me hebt ontmoet
Raciale profielen , man had genoeg
Ik had blanke vaders Ik rol met de mustang
Want ik schopte het met Aaliyah zoals Jet Li
Zwijg, laat me niet fokken
Moe van sets, blote MC's die de borst opduwen, zoals 'Rah, wie probeer je borstvoeding te geven?'
Sudder, relax en RUST
Geen emoties, zoals kom op
Ik kan geen relatie toestaan maak me kapot
Ik bel een motief als
'Kom me halen',
Volgende minuut ting ik op een mok zoals Tetley
maar vertel hem, test mijn geduld
Draai geduldig als je me test
Big boy Mc, Bring out Dizzee Rascal, Giggs and Jme
God weet wanneer ik MC
Het is allemaal lachen, ik heb stromen als ik MC
Tourman en dat, laat zien wanneer ik MC
Maar diss me en word getoond wanneer ik MC

God weet dat ik een goed hart heb, maar ik ga niet voor het gebrek aan respect
God weet dat ik door het zweet en het bloed ben gegaan, reken maar dat ik een ner ben vous wreck
God weet het Als ik zeg dat ik voor een cheque kom, dan is een cheque wat ik verwacht
God weet dat ik een pijn in de nek ben
God weet het, let beter op waar je loopt
God weet dat ik een goed hart heb, maar ik ga niet voor het gebrek aan respect
God weet dat ik door het zweet en het bloed ben gegaan, reken maar dat ik een nerveus wrak ben
God weet of Ik zeg dat ik kom voor een cheque, dan is een cheque wat ik verwacht
God weet dat ik een pijn in de nek ben
God weet het, let beter op je ste

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven God Knows We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "God Knows" is geschreven door . Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

Dizzee Rascal

God Knows: vertaling en teks - Dizzee Rascal
Dylan Mills, beter bekend als Dizzee Rascal, is een Oost-Londense rapper. Hij staat bekend om zijn geestige humor, slordige streams en zijn baanbrekende bijdrage aan de vuile scene.

God Knows

Dizzee Rascal heeft een nieuwe liedje getiteld 'God Knows' afkomstig van het album 'E3 AF' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Dit is de lijst van de 5 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van Dizzee Rascal

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Don’t Gas Me - EP / Tongue n’ Cheek / Boy in da Corner / Maths + English / Showtime / The Fifth / E3 AF.

laatste vertalingen en teksten van Dizzee Rascal

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!