I: Vertaling in Nederlands en tekst - Derek O’ Earth

De vertaling van I - Derek O’ Earth in Nederlands en de originele liedteks
I: Vertaling in Italiaans en teks - Derek O’ Earth Italiaans
I: Vertaling in Engels en teks - Derek O’ Earth Engels
I: Vertaling in Spaans en teks - Derek O’ Earth Spaans
I: Vertaling in Frans en teks - Derek O’ Earth Frans
I: Vertaling in Duits en teks - Derek O’ Earth Duits
I: Vertaling in Portugees en teks - Derek O’ Earth Portugees
I: Vertaling in Russish en teks - Derek O’ Earth Russish
I: Vertaling in Nederlands en teks - Derek O’ Earth Nederlands
I: Vertaling in Zweeds en teks - Derek O’ Earth Zweeds
I: Vertaling in Noors en teks - Derek O’ Earth Noors
I: Vertaling in Deens en teks - Derek O’ Earth Deens
I: Vertaling in Hindi en teks - Derek O’ Earth Hindi
I: Vertaling in Pools en teks - Derek O’ Earth Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van I - Derek O’ Earth in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst I
van Derek O’ Earth

Mass incarceration causing massacres of massive brainwaves
Act impatient mastru, mastrubatin to the bank
Ask the masters pass the bacon, Ask the pastor why the masses pagan
Why they keep enslaving faking faded like we free
Fuck you mean?
Even if I'm free not all my people free as me
Hamster wheels and magic pills, Genius thinkin with his penis
Why they fienin like they ain't been, ain't been, ain't been past venus
Hit you with the Easter basket Jesus Christ was born a bastard Elitist feed us shit then clap us if we fightin back its bs
Ps maybe if we had the answers Phife and Pac would still be rampant, Stagnant lackin movement
But its massive we can prove it
Think its time to overthrow, Go and let these fuckers know


Level, Level, Levels to my genius I’ll lead the way
I got levers, Levers, Levers pullin we will free your brain
I don’t know what the fuck you think this is
I’m here to take back your inheritance


It go Kaio, Kaio, Kaio-Ken, Kamehaha away
Your whole lil shit, You lil bitch, I'll fuck you up today
My brain refrain from raining reigning, Cause I'm here to free the states
See thru your veils you stupid bitch I know you know my fucking name
So sick of this amoxicillin, Plots I'm killin, Be, very very fraid
I got skissors in my pockets bitch I'm Scary Terry wait
I've heard fairy tales who slave, What you think, You gonn hold us down forever bitch I'm here to pave the way
You ain't think I’d make it this far don’t you play
Why I'm here today, Theta mixed verbatim
Made a way media fade away a way I got mayday parades on layaway, To slay your fucking master race the crown the fucking bastard breaks
iv class="adintext center middle">iv>


This the Genius Project leave your nonsense feelings at the door
Screaming dreams and EBT got guns thats layin on the floor Baking soda whippin boy you know there’s more to life you gifted
Lemme help you out, Fuck you missin?
Self respect you know you feel neglected why you always messin, Stressin yourself out
Poutin doubtin wylin inside, Finding new ways to escape
I know you don’t like slinging dope, But it put food on the plate, I know you don’t got any hope but kids gonn buy it either way So today, Take a stand and we gonn jam, They'll see the fate Take the bands, Lets take the bands and fuckin burn em in they face, A disgrace
Way they play the games manipulate the fate
Why the fuck you think they got all of the races in a race Nobody racist when they born, They just embed it in your dome
See it on HD TV DP they got damage in your home
Best you believe me I can see all of the manic shit they’ve done Panic soon to come, Blastin all they guns, Screamin here we come
Hide behind your veil you lil bitch I know you see me well
Go ahead and play your God I'm demon fienin bringing hell
Baby steps your lady getting dick from left to right
I got play these checks to maybe set myself up lead the fight Why I slay these raps and play these tracks in bedroom every night
Why I make these tracks and dumb them down so people see the light
And they give me cash, Help my platform grow so I may show Each and every one you motherfuckers what I fucking know Here we go, This the year I marked it master plan unfolds
I got bars inside of heart and they is shining out like gold
I’m just here to tell you now, Never do the shit I’m told
We all genius best believe us we are coming for the throne
We all equal this the sequel of the place that we call home
We all equal this the sequel of the place that we call home
We all equal this the sequel of the place that we call home, Better weasel little weevil we will leave you in a hole
Bitch you know

Vertaling in Nederlands van de liedje
I van Derek O’ Earth

Massale opsluiting veroorzaakt massamoorden van massale hersengolven
Handel ongeduldig mastru, mastrubatin naar de bank
Vraag de meesters langs de bacon, Vraag de pastoor waarom de massa's heidense
Waarom ze tot slaaf blijven faken vervaagde alsof we vrij waren
Fuck bedoel je?
Zelfs als ik vrij ben, zijn niet al mijn mensen vrij als ik
Hamsterwielen en magische pillen, Genius denkt met zijn penis
Waarom ze fienin alsof ze niet zijn 't geweest, is niet geweest, is niet voorbij Venus geweest
Hit you with the Easter basket Jezus Christus werd geboren een klootzak Elitair voer ons stront en klap ons dan als we terug vechten tegen zijn bs
Ps misschien als we de antwoorden hadden, zouden Phife en Pac nog steeds ongebreideld zijn, Stagnerende gebrek aan beweging
Maar het is enorm, we kunnen het bewijzen
Denk dat het tijd is om omver te werpen, ga en laat deze klootzakken weten


Niveau, niveau, niveaus naar mijn genie Ik zal de weg wijzen
Ik heb hefbomen, hefbomen, hefbomen trekken we zullen je hersens bevrijden
Ik weet niet wat je denkt dit is
Ik ben hier om je erfenis terug te nemen


Het gaat Kaio, Kaio, Kaio-Ken, Kamehaha weg
Je hele kleine shit, Jij kleine bitch, ik zal je vandaag verkloot
Mijn hersenen onthouden zich van regeren, want ik Ik ben hier om de staten te bevrijden
Kijk door je sluiers jij stomme trut. Ik weet dat je mijn verdomde naam kent
Zo ziek van deze amoxicilline, samenzweringen die ik vermoord, Wees, heel erg freak
Ik heb een schaar in mijn zakken teef Ik ben eng Terry wacht
Ik heb sprookjes gehoord die slaaf zijn, wat je denkt, je houdt ons voor altijd vast teef Ik ben hier om de weg te effenen
Jij Ik denk niet dat ik zo ver zou komen, speel je niet
Waarom ik hier vandaag ben, Theta woordelijk gemengd
Maakte een manier waarop de media vervagen op een manier waarop ik mayday-parades kreeg op een layaway, dood je verdomde meester race de kroon de verdomde klootzak breektDit The Genius Project laat je onzingevoelens achter de deur
Schreeuwende dromen en EBT heeft wapens die liggen op de vloer Baking soda whippin jongen je weet dat er meer in het leven is dat je begaafd hebt
Laat me je helpen, Fuck you missin ?
Zelfrespect je weet dat je je verwaarloosd voelt waarom je altijd rotzooit, Stressin jezelf uit
Poutin twijfelt wylin van binnen, Nieuwe manieren vinden om te ontsnappen
Ik weet dat je niet van dope houdt leg eten op het bord, ik weet dat je geen hoop hebt, maar kinderen gaan het hoe dan ook kopen Dus vandaag, neem een ​​standpunt in en we gaan jammen, ze zullen het lot zien Neem de bands, laten we de bands nemen en verdomme branden em in they face, een schande
De manier waarop ze de games spelen, manipuleren het lot
Waarom denk je verdomme dat ze alle races in een race hebben? Niemand racist toen ze werden geboren, ze stoppen het gewoon in je koepel
Bekijk het op HD TV DP ze hebben schade in je huis
Geloof me maar, ik kan alle manische shit zien die ze hebben aangericht Paniek zal binnenkort komen, Blastin al die wapens, Screamin here we come
Verberg je achter je sluier jij kleine bitch Ik weet dat je me goed ziet
Ga je gang en speel je God I'm demon fienin brengen de hel
Babystapjes, je dame krijgt een lul van links naar rechts
Ik heb pla y deze cheques om mezelf misschien op te zetten om het gevecht te leiden Waarom ik deze raps dood en deze tracks elke avond in de slaapkamer speel
Waarom ik deze tracks maak en ze dom maakt zodat mensen het licht zien
En ze geven mij geld, help mijn platform te groeien zodat ik iedereen kan laten zien, jullie klootzakken wat ik verdomme weet Hier gaan we, dit het jaar dat ik markeerde dat het masterplan zich ontvouwt
Ik heb tralies in mijn hart en ze schijnen als goud
Ik ben hier alleen om je nu te vertellen, doe nooit de shit die mij is verteld
We geloven allemaal het beste dat we voor de troon komen
We evenaren dit allemaal, het vervolg op de plaats die we thuis noemen
We vinden dit allemaal het vervolg van de plek die we thuis noemen
We vinden dit allemaal gelijk aan het vervolg van de plek die we thuis noemen, Better wezel kleine weevil we zullen je achterlaten in een hole
Bitch weet je

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven I We zijn gelukkig!

Derek O’ Earth

I: vertaling en teks - Derek O’ Earth

I

We presenteren de tekst en de vertaling van I, een nieuw lied gecreëerd door Derek O’ Earth afkomstig van het album 'The Genius Project'

Het album bestaat uit 3 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

laatste vertalingen en teksten van Derek O’ Earth

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!