Sirens | Z1renz: Vertaling in Nederlands en tekst - Denzel Curry

De vertaling van Sirens | Z1renz - Denzel Curry in Nederlands en de originele liedteks
Sirens | Z1renz: Vertaling in Italiaans en teks - Denzel Curry Italiaans
Sirens | Z1renz: Vertaling in Spaans en teks - Denzel Curry Spaans
Sirens | Z1renz: Vertaling in Frans en teks - Denzel Curry Frans
Sirens | Z1renz: Vertaling in Duits en teks - Denzel Curry Duits
Sirens | Z1renz: Vertaling in Portugees en teks - Denzel Curry Portugees
Sirens | Z1renz: Vertaling in Russish en teks - Denzel Curry Russish
Sirens | Z1renz: Vertaling in Nederlands en teks - Denzel Curry Nederlands
Sirens | Z1renz: Vertaling in Zweeds en teks - Denzel Curry Zweeds
Sirens | Z1renz: Vertaling in Noors en teks - Denzel Curry Noors
Sirens | Z1renz: Vertaling in Deens en teks - Denzel Curry Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Sirens | Z1renz - Denzel Curry in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Sirens | Z1renz
van Denzel Curry

Babe, when you hear the siren sounds
When the karma come back 'round, don’t let me down
Babe, there's a time to stand your ground
Even if one of them sounds, don't let me down

Eyesight is a gateway
To a new day and the same hate
With a new height and the same feet
On a airplane yelling, “Mayday”
With a good girl gone bad girl
Who went gay ’cause of date rape
That's a metaphor for the US
'Cause they got us all in the same state
State of mind, brain is minimized
Put me on the news, only criticize
Revolution will never be televised
For the enemy, they never empathize
And I never voted, never sugar coat it
With my finger itchin' and my gun loaded
When the fire open, let it be your moment
When I shoot the sheriff if he not demoted, then bang!
This for Trayvon and Tree
Burn the bush and chronic, speakin' honestly
We livin' in colonies, CNN sit-comedies
Monstrosity run rampant all throughout United States
Talkin' about “let's make a fort”
Talkin’ about “let’s make it great”
If the shoes fit, tie it, grab the guns and riot
Time to run with lions on the road to Zion
In this age of violence, time to grab the iron
When I pop the silencer, it's nothing but silence when–

Babe, when you hear the siren sounds
When the karma come back ’round, don't let me down
Babe, there's a time to stand your ground
Even if one of them sounds, don't let me down

Uh, look, okay
Ba-aby, I’m a fool because I thought you would stay
Whether I win or I lose, they already think we dead
But they continue to shoot, I'm just gon' cover my head
I need to duck and not move
Find a way to get on and get up and get out the crib
I was just looking into the mirror

Tryna dislocate my fear 'cause you broke my heart
Let me dry my tears
So serious, I'm so neglected
In the wrong direction with a long erection
Got no protection but it's fuck the world
When she bend it over, being over-sensitive
But did I mention that my real intentions
Are on me really dealin' with the consequences
And I see your tone is very condescending
When I talk to you, but no you won't admit it
And I pity the fool
Been tryna vent, but you ain't tryna hear it
Like I'm not in here, but you gotta hear it
Just stop brushing me off to the side
Oh say, can you see a hundred dead bodies in the street
By the dawn's early light, double Sprite and a tee
So proudly, lights gleam, let the gun blaow in the night time
Of the slum house, little drum bump with the one thousand
Come-come, here they come

Babe, when you hear the siren sounds
When the karma come back 'round, don't let me down
Babe, there's a time to stand your ground
Even if one of them sounds, don't let me down

Birds chirpin', dogs barkin', kids missin', milk cartons
Soul dark as black markets, war is startin', more spartans
Lord, prophet, praise Muhammad
“Different Strokes”, Philip Drummond
Gave me crack, like I'm plumbin', Jesus Christ, second comin'
Cut myself, now I'm numbin', never scared, never runnin'
Chosen one, I'm one hunnid, pray for me, pray for London
Guilty me, he ain't done and gun me down, all for nothin'
Precedent in abundance, President is a puppet
Gotta hate it, gotta love it, pass a class, I rise above it
Wise enough, advise the public, pistol bust, screamin' “fuck it”
Donald Trump, Donald Duck, what the fuck is the difference?
Now we stuck, in a rut, this ain't what I envisioned
What is what? What is guts when you don't have intuition?
Not a saint, not a sinner, tell me, what's my real religion?
Genocide, Genesis, they say it's a new beginnin'
I'm a sinner, you a sinner, I can see the devil grinnin', damn

Vertaling in Nederlands van de liedje
Sirens | Z1renz van Denzel Curry

Babe, bij het horen van de sirene klinkt
Wanneer het karma terug te komen 'ronde, don' t let me down
Babe, er is een tijd om uw grond staan
Zelfs als een van hen de geluiden, don ' t let me down

Eyesight is een gateway
Een nieuwe dag en dezelfde haat
Met een nieuwe hoogte en dezelfde voeten
Op een vliegtuig te schreeuwen, 'Mayday'
Met een good girl gone bad girl
Die ging homo 'oorzaak van date rape
Dat is een metafoor voor de AMERIKAANSE
Want zij hebben ons allemaal in de zelfde staat
State of mind, hersenen wordt geminimaliseerd
Zet me op het nieuws, alleen bekritiseren
De revolutie zal nooit uitgezonden worden
Voor de vijand, die ze nooit inleven
En ik heb nooit gestemd, nooit suiker jas
Met mijn vinger itchin' en mijn geweer geladen
Wanneer het vuur openen, laat dit jouw moment
Toen ik schiet de sheriff als hij niet gedegradeerd, bang!
Dit voor Trayvon en Boom
Het branden van de bush en chronische, speakin' eerlijk
We livin' in kolonies, CNN zitten-komedies
Niet om aan te zien lopen ongebreideld al de hele Verenigde Staten
Talkin' about 'laten we een fort'
Talkin' about 'laten we het grote'
Als de schoenen passen, vastbinden, pak de geweren en riot
Tijd om te lopen met leeuwen op de weg naar Zion
In deze tijd van geweld, tijd om te grijpen van de ijzer
Toen ik de pop van de geluiddemper, het is niets anders dan stilte wanneer–

Babe, bij het horen van de sirene klinkt
Wanneer het karma terug te komen 'ronde, don' t let me down
Babe, er is een tijd om uw grond staan
Zelfs als een van hen de geluiden, don ' t let me down

Uh, kijken, oké
Ba-aby, ik ben een dwaas, omdat ik dacht dat je zou blijven
Of ik win of verlies ik, ze denken al dat we dood
Maar ze blijven schieten, ik ben gewoon gon' mijn hoofd
Ik moet eend en niet verplaatsen
Een manier vinden om op en sta op en ga uit de wieg
Ik was gewoon op zoek in de spiegel

Tryna ontwrichten mijn angst want je brak mijn hart
Laat ik droog mijn tranen
Serieus, ik ben zo verwaarloosd
In de verkeerde richting met een lange erectie
Kreeg geen bescherming, maar het is fuck de wereld
Toen ze de bocht over, over-gevoelig
Maar had ik al gezegd dat mijn bedoelingen,
Op me echt dealin' met de gevolgen
En ik zie dat je toon is zeer neerbuigend
Als ik met u spreek, maar nee, je zal niet toegeven
En ik heb medelijden met de dwaas
Zijn tryna vent, maar dat is niet tryna horen
Alsof ik niet hier, maar je moet het horen
Gewoon stoppen met het poetsen van mij aan de kant
Zeg, kun je een honderd dode lichamen in de straat
Door het prille ochtendgloren, dubbele Sprite en een tee
Zo trots, lichten glans, laat het pistool blaow in de nacht de tijd
Van de sloppenwijk huis, kleine trommel tegen het lijf met de duizend
Kom-kom, hier komen ze

Babe, bij het horen van de sirene klinkt
Wanneer het karma terug te komen 'ronde, don' t let me down
Babe, er is een tijd om uw grond staan
Zelfs als een van hen de geluiden, don 't let me down

Birds chirpin', honden barkin', kinderen missin', melkpakken
Ziel donker als de zwarte markt, de oorlog is vanaf', meer spartanen
Heer, profeet, Mohammed lof
'Verschillende Slagen', Philip Drummond
Gaf me kraken, zoals ik ben plumbin', Jezus Christus, tweede comin'
Snijd mezelf, nu ben ik numbin', nooit bang, nooit runnin'
Gekozen, ik ben een hunnid, bid voor mij, bid voor Londen
Schuldig me, hij is niet gedaan en gun me naar beneden, alles voor niets
Precedent in overvloed, President een marionet
Gotta hate it, gotta love it, het doorgeven van een klasse, ik sta boven
Verstandig genoeg, het publiek adviseren, het pistool van de buste, de kracht van het screamin' 'fuck it'
Donald Trump, Donald Duck, wat de fuck is het verschil?
Nu we vast te zitten in een sleur, dit is niet wat ik voor ogen had
Wat is wat? Wat is lef als je het niet hebt intuïtie?
Geen heilige, geen zondaar bent, vertel mij, wat is mijn ware religie?
Genocide, Genesis, ze zeggen dat het een nieuwe beginnin'
Ik ben een zondaar bent, dat u een zondaar, ik zie de duivel grinnin', damn

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Sirens | Z1renz We zijn gelukkig!

Denzel Curry

Sirens | Z1renz: vertaling en teks - Denzel Curry
Denzel Rae Don Curry is geboren in Carol City, Florida op 16 februari 1995. Hij is van Bahamiaanse en indiaanse afkomst.

Sirens | Z1renz

Sirens | Z1renz is de nieuwe single vanDenzel Curry afkomstig van het album 'TA13OO' gepubliceerd Woensdag 24 Juni 2020.

De 12 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:
  • SIRENS | Z1RENZ

Andere albums van Denzel Curry

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: ZUU / Nostalgic 64 / 13LOOD 1N + 13LOOD OUT MIXX.

Alle concertenvan Denzel Curry

Als jullie fan zijn van Denzel Curry kunnen jullie een van zijn komende concerten in heel Europa volgen, hier zijn er een paar:

laatste vertalingen en teksten van Denzel Curry

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!