Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Nederlands en tekst - Dan Bern

De vertaling van Thanksgiving Day Parade - Dan Bern in Nederlands en de originele liedteks
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Italiaans en teks - Dan Bern Italiaans
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Engels en teks - Dan Bern Engels
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Spaans en teks - Dan Bern Spaans
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Frans en teks - Dan Bern Frans
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Duits en teks - Dan Bern Duits
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Portugees en teks - Dan Bern Portugees
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Russish en teks - Dan Bern Russish
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Nederlands en teks - Dan Bern Nederlands
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Zweeds en teks - Dan Bern Zweeds
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Noors en teks - Dan Bern Noors
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Deens en teks - Dan Bern Deens
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Hindi en teks - Dan Bern Hindi
Thanksgiving Day Parade: Vertaling in Pools en teks - Dan Bern Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Thanksgiving Day Parade - Dan Bern in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Thanksgiving Day Parade
van Dan Bern

Everybody was ecstatic
'Bout the light show on the farm
And everyone got crazy
And nobody got harmed

And the five televisions
Huge upon the stage
Had come to pay their union dues
And make a living wage

And the bathroom was the clubhouse
Where the colors all got made
And plans were cast in feathers
For the Thanksgiving Day Parade

And the DJ spins his records
From here out to the sun
And he flings them through a big hole
In the ozone one by one

And somewhere beyond Mercury
The wax begins to melt
And we touched a perfect stranger
And we loved the way it felt

And we all hung together
In our crew cuts and our braids
Floating down Broadway
Above the Thanksgiving Day Parade
And you and I were discussing Natalie
As you poised to thrust above her
And I told you how I admire her
And will always need to love her

And I told you how I lost
My best friend Mr. Neill
And we slowly started dancing
And began slowly to heal

And then we all held hands
And no one was afraid
On our way to sell our sculptures
At the Thanksgiving Day Parade

And Michelangelo finally came down
After 4 years on the ceiling
He said he'd lost his funding
And the paint had started peeling

And he told us that his patron
His Holiness, the Pope
Was demanding productivity
With which our friend just couldn't cope

And he rode off on his skateboard
With his brushes and his blade
Muttering something 'bout some food
And the Thanksgiving Day Parade
And we were born in one millennium
And will die in the next
Are slightly underappreciated
And slightly oversexed

And as the seconds and the minutes
Start to vanish one by one
I'm watching more cartoons
As I get my toenails done

And we went downtown to deliver
Turkeys to people with AIDS
And then we headed uptown
To the Thanksgiving Day Parade

And the music keeps on grinding
And the electrophonic crunch
And my father's hair is thinning
And my mom ate some for lunch

And you, you were my babysitter
And you let me break my tooth
And we sit here tied together
In a bar in the back booth

And the band is in an uproar
Only the drum machine's been paid
And we'll have to bring our own tunes
To the Thanksgiving Day Parade
Australians are the coolest
People in the world
Let's all go down under
With strings of colored pearls

And lay them at the feet
Of the heirs of English crime

And listen to old Men At Work
And have a real good time

And we dug until we hit the rocks
Then we threw away the spade
And built a platform to get a better view
Of the Thanksgiving Day Parade

And I love whoever's next to me
I love them so, so much
They let me lean against them
Like a beautiful crutch

And everyone should come up
On the stage and grab the mic
And tell us one by one
Who they are and what they like

And the babies are the only ones
To have lately gotten laid
And I'm feeling young and eager
For the Thanksgiving Day Parade

And you explained to me that without your fans
You'd be back out on the street
With nothing but chitlins on your plate
And splinters in your feet

And if you die, you're gone you said
And your friends are left behind
And you'll be a statistic
And we'll be deaf and blind

And darkness is a virtue
And molasses is not afraid
To slow down the countdown
To the Thanksgiving Day Parade

And somewhere in the distance
An orchestra shows its face
With Natalie on the oboe
Ty on double bass

John plays the viola
Slik, the tenor sax
James he blows harmonica
In vanilla skintight slacks

Hugo oozes alto sax
Ivory, the trombone
Masuda squawks the trumpet
Andre, xylophone

Ron, he shreds the violin
In a green Italian suit
Mike talks on the telephone
On a tape with an endless loop

Geoff he blows the clarinet
With an old-time rockin' feel
Charlie dings the triangle
Dave, the glockenspiel

Chris puffs on the tuba
H, a big bass drum
Alfonso throbs the cello
Like he would a woman, with his thumb

And high up on the podium
In tails with his baton poised
Banksy leads the orchestra
In a glorious, awful noise

And on a float of dripping oil paint
The orchestra, it played
Kissing the whole universe
In the Thanksgiving Day Parade

And life is like a fairy tale
Every step feels like a dream
That keeps on getting nearer
And more and more extreme

And we just got switched with Venus
And we're closer to the sun
And I got no problem with it
Nor should anyone

And the cops just blew on in here
And we're in some kind of raid
I just hope they will release us
For the Thanksgiving Day Parade

Vertaling in Nederlands van de liedje
Thanksgiving Day Parade van Dan Bern

Iedereen was extatisch
'Over de lichtshow op de boerderij
En iedereen werd gek
En niemand raakte gewond

En de vijf televisies
Enorme op de het podium
Was gekomen om hun vakbondsgeld te betalen
En een leefbaar loon te verdienen

En de badkamer was het clubhuis
Waar de kleuren allemaal gemaakt werden
En plannen werden in veren gegoten
Voor de Thanksgiving Day Parade

En de DJ draait zijn platen
Van hier naar buiten naar de zon
En hij gooit ze door een groot gat
Een voor een in de ozon

En ergens voorbij Mercurius
De was begint te smelten
En we raakten een volmaakte vreemdeling aan
En we hielden van de manier waarop het voelde

En we hingen allemaal samen
In onze bezuinigingen en onze vlechten
Zwevend over Broadway
Boven de Thanksgiving Day Parade
En jij en ik bespraken Natalie
Terwijl je klaarstond om boven haar uit te steken
En ik vertelde je hoe ik haar bewonder
En ik zal altijd van haar moeten houden

En ik vertelde je hoe Ik verloor
Mijn beste vriend Mr. Neill
En we begonnen langzaam te dansen
En begonnen langzaam te genezen

En toen hielden we allemaal elkaars hand vast
En niemand was bang
Op onze manier om onze sculpturen te verkopen
Tijdens de Thanksgiving Day Parade

En Michelangelo kwam uiteindelijk naar beneden
Na 4 jaar aan het plafond
Hij zei dat hij zijn financiering kwijt was
En de verf begon af te bladderen

En hij vertelde ons dat zijn beschermheer
Zijne Heiligheid, de paus
productiviteit eiste
waarmee onze vriend gewoon niet kon 't hoofd

En hij reed weg op zijn skateboard
Met zijn borstels en zijn mes
Mompelend iets over wat eten
En de Thanksgiving Day Parade
En we zijn geboren in het ene millennium
En zullen sterven in het volgende
Worden enigszins ondergewaardeerd
En enigszins oversexed

En als de seconden en minuten
Begin een voor een te verdwijnen
Ik kijk meer tekenfilms
Terwijl ik mijn teennagels laat doen

En we gingen de stad in om
Kalkoenen te bezorgen aan mensen met aids
En toen gingen we de stad in
Naar de Thanksgiving Day Parade

En de muziek blijft knarsen
En het elektrofonische gekraak
En mijn vaders haar wordt dunner
En mijn moeder at wat voor de lunch

En jij, jij was mijn babysitter
En jij liet me mijn tand breken
En we zitten hier samengebonden
In een bar in the back booth

En de band is in rep en roer
Alleen de drummachine is betaald
En we zullen onze eigen deuntjes moeten meenemen
Naar Thanksgiving Parade
Australiërs zijn de coolste
mensen ter wereld
Laten we allemaal naar beneden gaan
Met koorden van gekleurde parels

En leg ze aan de voeten

Van de erfgenamen van de Engelse misdaad
En luister naar de oude Men At Work
En veel plezier

En we groeven tot we de rotsen raakten
Toen gooiden we de schop weg
En bouwden we een platform om een ​​beter zicht te krijgen
van de Thanksgiving Day Parade

En ik hou van wie naast me staat
Ik hou van ze zo veel
Ze lieten me tegenaan leunen hen
Als een mooie kruk

En iedereen zou naar boven moeten
Op het podium komen en de microfoon pakken
En vertel ons een voor een
Wie ze zijn en wat ze leuk vinden

En de baby's zijn de enigen
Die onlangs seks hebben gehad
En ik voel me jong en gretig
Voor de Thanksgiving Day Parade

En je legde me uit dat zonder je fans
je weer op straat zou zijn
Met niets dan chitlins op je bord
En splinters in je voeten

En als je sterft, ben je weg, zei je
En je vrienden blijven achter
En jij wordt een statistiek
En we zullen doof zijn en blind

En duisternis is een deugd
En melasse is niet bang
Om het aftellen te vertragen
Naar de Thanksgiving Day Parade

En ergens in de verte
Een orkest toont zijn gezicht
Met Natalie op de hobo
Ty op contrabas

John speelt altviool
Slik, de tenor sax
James hij blaast mondharmonica
In vanille strakke broek

Hugo straalt altsax uit
Ivoor, de trombone
Masuda krijst de trompet
Andre, xylofoon

Ron, hij versnippert de viool
In een groen Italiaans pak
Mike praat aan de telefoon
Op een band met een eindeloze lus

Geoff blaast hij op de klarinet
Met een ouderwets rockgevoel
Charlie slaat de driehoek
Dave, het glockenspiel

Chris blaast op de tuba
H, een grote basdrum
Alfonso klopt op de cello
Zoals hij zou een vrouw, met zijn duim

En hoog op het podium
In staarten met zijn stok in evenwicht
Banksy leidt het orkest
In een glorieus, vreselijk geluid

En op een vlotter van druipende olieverf
Het orkest speelde
Het hele universum kussen
In de Thanksgiving Day Parade

En het leven is als een sprookje
Elke stap voelt als een droom
Dat komt steeds dichterbij
En steeds extremer

En we zijn net overgestapt op Venus
En we zijn dichter bij de zon
En ik heb er geen probleem mee it
Niemand mag ook

En de politie blies hier gewoon door
En we zijn in een soort overval
Ik hoop alleen dat ze ons zullen vrijlaten
Voor de Parade van Thanksgiving Day

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Thanksgiving Day Parade We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

Dan Bern

Thanksgiving Day Parade: vertaling en teks - Dan Bern
Dan Bern (ook bekend als Bernstein; geboren 27 juli 1965) is een Amerikaanse gitarist, zanger, songwriter, romanschrijver en schilder.

Thanksgiving Day Parade

We presenteren de tekst en de vertaling van Thanksgiving Day Parade, een nieuw lied gecreëerd door Dan Bern afkomstig van het album 'New American Language'

Dit is de lijst van de 10 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van Dan Bern

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Smartie Mine / Breathe.

laatste vertalingen en teksten van Dan Bern

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!