I Want You: Vertaling in Russish en tekst - Common

De vertaling van I Want You - Common in Russish en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van I Want You - Common in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst I Want You
van Common

Once the love was strong
Now it’s long, long gone
Cause the pain, came down like a storm
I remained, holding on
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

I’ve been thinking bout, I’ve been thinking bout
I’ve been thinking bout you lately
Thoughts take me to when we were close
Addicted to your love, feel I need another dose
I know it’s a feeling that should be long gone
Things seem to come up when I hear our song
Golden brown girl, it seemed so long
Since I heard your voice, where did the king go wrong?
Emotions that, that they linger on
I guess cause I never knew a love so strong
So many hot girls, I need your warm
The taste of your mouth, girl, I need your warm
Good food and love I need your warm
This here was made before we were born
A dreamer so I’m a keep dreaming on
It’s kind of like ‘The Breakup’ with Jen and Vince Vaughn

Once the love was strong
Now it’s long, long gone
Cause the pain, came down like a storm
I remained, holding on
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

They say you don’t know, know, know what you got
’Til what you got is gone
Yeah I like such and such, yo a lot but the feeling’s not as strong
We were like 2 birds that were able to fly

I try to pick the right words to say to the sky
Some days I would try but wasn’t able to cry
I never been good at saying goodbye
I take a deep breath when the times is hard
When I reminisce over you, my God
I spent many years trying to be the heartthrob
I guess it’s only right that I got my heart robbed
The scent of a room that reminds me of you
A hint of perfume it reminds me of you
Take a look at the moon it reminds me of you
Hope the stars and the gods align me and you

Once the love was strong
Now it’s long, long gone
Cause the pain, came down like a storm
I remained, holding on
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

We do what we do and we do what we live
I love this way cause I got it as a kid
With so much to give from it, I never hid
The love that I wrote on the mirror it got smeared
My friends say it was a change for the better
But I say, girl you changed my forever
Relationships they can be as strange as the weather
Rain or sun we can sing this together

Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

Vertaling in Russish van de liedje
I Want You van Common

Как только любовь была сильной
Теперь это давно, давно ушли
Причинить боль, налетели, как буря
Я остался, держа на
Потому что я хочу тебя, я хочу тебя
Я хочу тебя, я хочу тебяНпя долго думал бой, я думал насчет
Я думал насчет тебя в последнее время
Мысли взять меня, когда мы были близки
Пристрастился к вашей любви, чувствую, что мне нужна еще одна доза
Я знаю это чувство, что должно быть давно прошли
Вещи, кажется, придумать, когда я слышу нашу песню
Золотисто-коричневого цвета девушка, казалось, так долго
Так как я слышал твой голос, где царь пойти не так?
Эмоции, что они задерживаются на
Я думаю, причина я никогда не знал любовь так сильна
Так много горячих девушек, мне нужна ваша теплая
Вкус твоих рот, девочка, мне нужно твое тепло
Хорошая еда и любовь мне нужно твое тепло
Это здесь было сделано, прежде чем мы родились
Мечтатель, так что я продолжаю мечтать о
Это вроде как ‘расставание’ с Джен и ВинсВон Ннонсен любовь была сильная
Теперь это давно, давно ушли
Причинить боль, налетели, как буря
Я остался, держа на
Потому что я хочу тебя, я хочу тебя
Я хочу тебя, я хочу тебяН
They сказать, вы не знаете, Знаю, знаю, что вы получили
Пока что ты ушел
Да мне нравятся такие и такие, йо много, но чувства не так сильны
Мы были как 2 птиц, которые были способны летать

Я пытаюсь подобрать правильные слова, чтобы сказать в небо
Несколько дней я хотел бы попробовать, но не способны плакать
Я никогда не был хорош в попрощавшись
Я делаю глубокий вдох, когда времена тяжелые
Когда я вспоминаю над вами, мой Бог
Я провел много лет пытается быть сердцеедом
Я думаю, что это только право, что я получил мое сердце ограбили
Запах комнате, которая напоминает мне о тебе
Намек на духи она напоминает мне о тебе
Посмотри на Луну, она напоминает мне о тебе
Надеюсь, звезды и боги выровнять я и тыНнонсен любовь была сильная
Теперь это давно, давно ушли
Причинить боль, налетели, как буря
Я остался, держа на
Потому что я хочу тебя, я хочу тебя
Я хочу тебя, я хочу тебяННве делать то, что мы делаем и мы делаем то, что мы живем
Я люблю этот путь, потому что я получил его в детстве
Так много, чтобы дать от него, я никогда не скрывал
Любовь, которую я написал на зеркале он получил размазанной
Мои друзья говорят, что это было изменение к лучшему
Но я говорю, Девушка, вы изменили мою навсегда
Отношения они могут быть как ни странно погоды
Дождь или солнце, мы можем петь это вместеН
Cause я хочу тебя, я хочу, чтобы вы
Я хочу тебя, я хочу тебя
Потому что я хочу тебя, я хочу тебя
Я хочу тебя, я хочу тебя

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven I Want You We zijn gelukkig!

Common

I Want You: vertaling en teks - Common
Lonnie Rashid Lynn, Jr. (geboren op 13 Maart 1972), beter bekend onder zijn artiestennaam Gemeenschappelijke (voorheen Common Sense), een Grammy en een Oscar-winnende rapper en acteur uit Chicago, Illinois. Common geïnspireerde mix van poëtische stroming en hip-hop soul heeft hem geholpen verdient zijn status als een van de meest gerespecteerde rappers in de game.

I Want You

We presenteren de tekst en de vertaling van I Want You, een nieuw lied gecreëerd door Common afkomstig van het album 'Finding Forever' gepubliceerd Maandag 6 April 2020

Dit is de lijst van de 13 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:
  • I Want You

Andere albums van Common

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als The Dreamer/The Believer / Resurrection onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Common

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!