I Want You: Vertaling in Noors en tekst - Common

De vertaling van I Want You - Common in Noors en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van I Want You - Common in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst I Want You
van Common

Once the love was strong
Now it’s long, long gone
Cause the pain, came down like a storm
I remained, holding on
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

I’ve been thinking bout, I’ve been thinking bout
I’ve been thinking bout you lately
Thoughts take me to when we were close
Addicted to your love, feel I need another dose
I know it’s a feeling that should be long gone
Things seem to come up when I hear our song
Golden brown girl, it seemed so long
Since I heard your voice, where did the king go wrong?
Emotions that, that they linger on
I guess cause I never knew a love so strong
So many hot girls, I need your warm
The taste of your mouth, girl, I need your warm
Good food and love I need your warm
This here was made before we were born
A dreamer so I’m a keep dreaming on
It’s kind of like ‘The Breakup’ with Jen and Vince Vaughn

Once the love was strong
Now it’s long, long gone
Cause the pain, came down like a storm
I remained, holding on
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

They say you don’t know, know, know what you got
’Til what you got is gone
Yeah I like such and such, yo a lot but the feeling’s not as strong
We were like 2 birds that were able to fly

I try to pick the right words to say to the sky
Some days I would try but wasn’t able to cry
I never been good at saying goodbye
I take a deep breath when the times is hard
When I reminisce over you, my God
I spent many years trying to be the heartthrob
I guess it’s only right that I got my heart robbed
The scent of a room that reminds me of you
A hint of perfume it reminds me of you
Take a look at the moon it reminds me of you
Hope the stars and the gods align me and you

Once the love was strong
Now it’s long, long gone
Cause the pain, came down like a storm
I remained, holding on
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

We do what we do and we do what we live
I love this way cause I got it as a kid
With so much to give from it, I never hid
The love that I wrote on the mirror it got smeared
My friends say it was a change for the better
But I say, girl you changed my forever
Relationships they can be as strange as the weather
Rain or sun we can sing this together

Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

Vertaling in Noors van de liedje
I Want You van Common

Når kjærlighet var sterk
Nå er det lenge, lenge borte
Forårsake smerte, kom ned som en storm
Jeg holdt seg, holde på
Fordi jeg vil ha deg, fordi jeg vil ha deg
Jeg vil ha deg, jeg vil du

I har tenkt kampen, jeg har tenkt bout
Jeg har tenkt på, om du i det siste
Tanker ta meg til når vi var i nærheten
Avhengig av din kjærlighet, føler jeg trenger en dose
Jeg vet det er en følelse som skal være lenge borte
Ting ser ut til å dukke opp når jeg hører vår sang
Golden brown jente, det virket så lenge
Siden jeg hørte din stemme, der fikk kongen til å gå galt?
Følelser, at de lurer på
Jeg antar fordi jeg aldri visste en kjærlighet så sterk
Så mange varme jenter, jeg trenger din varme
Smaken av din munn, jente, jeg trenger din varme
God mat og kjærlighet jeg trenger din varme
Dette her ble gjort før vi ble født
En drømmer, så jeg er en holde drømmer om
Det er typen som 'Oppløsningen' med Jen og Vince Vaughn

Once kjærlighet var sterk
Nå er det lenge, lenge borte
Forårsake smerte, kom ned som en storm
Jeg holdt seg, holde på
Fordi jeg vil ha deg, fordi jeg vil ha deg
Jeg vil ha deg, jeg vil du

They si at du ikke vet, du vet, du vet hva du fikk
'Til hva du fikk er borte
Ja, jeg liker slik og slik, yo mye, men følelsen er ikke så sterk
Vi var som 2 fugler som var i stand til å fly

Jeg prøver å plukke ut de riktige ordene til å si til himmelen
Noen dager ville jeg prøve, men var ikke i stand til å gråte
Jeg har aldri vært god på å si farvel
Jeg tar et dypt pust når tidene er vanskelige
Når jeg mimrer over deg, min Gud
Jeg har brukt mange år på å forsøke å bli sjarmøren
Jeg antar det er bare rett at jeg fikk mitt hjerte ranet
Duften av et rom som minner meg om deg
Et hint av parfyme det minner meg om deg
Ta en titt på månen det minner meg om deg
Håper stjerner og gudene justere meg og du

Once kjærlighet var sterk
Nå er det lenge, lenge borte
Forårsake smerte, kom ned som en storm
Jeg holdt seg, holde på
Fordi jeg vil ha deg, fordi jeg vil ha deg
Jeg vil ha deg, jeg vil du

We gjør det vi gjør, og vi gjør hva vi live
Jeg elsker denne måten føre til at jeg fikk det som en gutt
Med så mye å gi fra det, jeg har aldri skjult
Den kjærlighet som jeg skrev på speilet det ble smurt
Mine venner sier at det var en endring til det bedre
Men jeg sier, jente du har endret mitt for alltid
Relasjoner kan de være så rart ettersom været
Regn eller sol kan vi synge sammen om dette

Cause jeg vil ha deg, fordi jeg vil ha deg
Jeg vil ha deg, jeg vil ha deg
Fordi jeg vil ha deg, fordi jeg vil ha deg
Jeg vil ha deg, jeg vil ha deg

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven I Want You We zijn gelukkig!

Common

I Want You: vertaling en teks - Common
Lonnie Rashid Lynn, Jr. (geboren op 13 Maart 1972), beter bekend onder zijn artiestennaam Gemeenschappelijke (voorheen Common Sense), een Grammy en een Oscar-winnende rapper en acteur uit Chicago, Illinois. Common geïnspireerde mix van poëtische stroming en hip-hop soul heeft hem geholpen verdient zijn status als een van de meest gerespecteerde rappers in de game.

I Want You

We presenteren de tekst en de vertaling van I Want You, een nieuw lied gecreëerd door Common afkomstig van het album 'Finding Forever' gepubliceerd Maandag 6 April 2020

Dit is de lijst van de 13 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:
  • I Want You

Andere albums van Common

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als The Dreamer/The Believer / Resurrection onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Common

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!