I Want You: Vertaling in Nederlands en tekst - Common

De vertaling van I Want You - Common in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van I Want You - Common in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst I Want You
van Common

Once the love was strong
Now it’s long, long gone
Cause the pain, came down like a storm
I remained, holding on
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

I’ve been thinking bout, I’ve been thinking bout
I’ve been thinking bout you lately
Thoughts take me to when we were close
Addicted to your love, feel I need another dose
I know it’s a feeling that should be long gone
Things seem to come up when I hear our song
Golden brown girl, it seemed so long
Since I heard your voice, where did the king go wrong?
Emotions that, that they linger on
I guess cause I never knew a love so strong
So many hot girls, I need your warm
The taste of your mouth, girl, I need your warm
Good food and love I need your warm
This here was made before we were born
A dreamer so I’m a keep dreaming on
It’s kind of like ‘The Breakup’ with Jen and Vince Vaughn

Once the love was strong
Now it’s long, long gone
Cause the pain, came down like a storm
I remained, holding on
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

They say you don’t know, know, know what you got
’Til what you got is gone
Yeah I like such and such, yo a lot but the feeling’s not as strong
We were like 2 birds that were able to fly

I try to pick the right words to say to the sky
Some days I would try but wasn’t able to cry
I never been good at saying goodbye
I take a deep breath when the times is hard
When I reminisce over you, my God
I spent many years trying to be the heartthrob
I guess it’s only right that I got my heart robbed
The scent of a room that reminds me of you
A hint of perfume it reminds me of you
Take a look at the moon it reminds me of you
Hope the stars and the gods align me and you

Once the love was strong
Now it’s long, long gone
Cause the pain, came down like a storm
I remained, holding on
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

We do what we do and we do what we live
I love this way cause I got it as a kid
With so much to give from it, I never hid
The love that I wrote on the mirror it got smeared
My friends say it was a change for the better
But I say, girl you changed my forever
Relationships they can be as strange as the weather
Rain or sun we can sing this together

Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you
Cause I want you, cause I want you
I want you, I want you

Vertaling in Nederlands van de liedje
I Want You van Common

Zodra de liefde was sterk
Nu is het een lange, lange weg
Oorzaak de pijn, kwam als een storm
Ik bleef vast te houden
Want ik wil je, want ik wil je
Ik wil je, ik wil je

I ve been thinking bout, I ' ve been thinking bout
I ' ve been thinking bout de laatste tijd
Gedachten me toen waren we in de buurt
Verslaafd aan de liefde, het gevoel dat ik een andere dosis nodig hebt
Ik weet het is een gevoel dat moet worden lange weg
Dingen lijken te komen als ik hoor ons lied
Golden brown girl, het leek zo lang
Sinds ik hoorde uw stem, waar had de koning er mis gaan?
Emoties, dat ze blijven hangen op
Ik denk dat omdat ik nooit wist een liefde zo sterk
Dus veel hete meisjes, ik moet je warm
De smaak van jouw mond, meisje, ik moet je warm
Goed eten, en de liefde die ik nodig je warme
Dit hier was voordat we geboren werden,
Een dromer, dus ik ben blijven dromen op
Het is zoiets als 'De Breuk' met Jen en Vince Vaughn

na de liefde was sterk
Nu is het een lange, lange weg
Oorzaak de pijn, kwam als een storm
Ik bleef vast te houden
Want ik wil je, want ik wil je
Ik wil je, ik wil je

They zeggen dat je niet weet, weten, weten wat je kreeg
'Til wat je hebt is gegaan
Ja, ik vind zo en zo, yo veel, maar het gevoel is niet zo sterk
We waren als 2 vogels die in staat waren om te vliegen

Ik probeer de juiste woorden te kiezen om te zeggen aan de hemel
Sommige dagen zou ik het proberen maar was niet in staat om te huilen
Ik ben nooit goed geweest in afscheid nemen
Ik haal diep adem, wanneer de tijden moeilijk
Als ik mijmer over u, mijn God
Ik heb vele jaren proberen om de smartlap
Ik denk dat het enige recht dat ik heb mijn hart beroofd
De geur van een kamer dat doet me denken aan je
Een vleugje parfum doet me denken aan je
Neem een kijkje op de maan dat doet me denken aan je
Hoop dat de sterren en de goden uitlijnen mij en u

na de liefde was sterk
Nu is het een lange, lange weg
Oorzaak de pijn, kwam als een storm
Ik bleef vast te houden
Want ik wil je, want ik wil je
Ik wil je, ik wil je

We doen wat we doen en we doen wat we live
Ik hou van deze manier want ik heb het als een kind
Met zo veel te geven van het, ik heb nooit verborgen
De liefde die ik schreef op de spiegel het werd ingesmeerd
Mijn vrienden zeggen dat het een verandering ten goede
Maar ik zeg, je meisje voor altijd veranderd mijn
Relaties kunnen ze net zo vreemd als het weer
Regen of zon kunnen we dit zingen samen

Cause ik wil, want ik wil je
Ik wil je, ik wil je
Want ik wil je, want ik wil je
Ik wil je, ik wil je

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven I Want You We zijn gelukkig!

Common

I Want You: vertaling en teks - Common
Lonnie Rashid Lynn, Jr. (geboren op 13 Maart 1972), beter bekend onder zijn artiestennaam Gemeenschappelijke (voorheen Common Sense), een Grammy en een Oscar-winnende rapper en acteur uit Chicago, Illinois. Common geïnspireerde mix van poëtische stroming en hip-hop soul heeft hem geholpen verdient zijn status als een van de meest gerespecteerde rappers in de game.

I Want You

We presenteren de tekst en de vertaling van I Want You, een nieuw lied gecreëerd door Common afkomstig van het album 'Finding Forever' gepubliceerd Maandag 18 November 2019

Dit is de lijst van de 13 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:
  • I Want You

laatste vertalingen en teksten van Common

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!