You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Nederlands en tekst - Chris Tomlin

De vertaling van You Are My King - One Day Live Album Version - Chris Tomlin in Nederlands en de originele liedteks
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Italiaans en teks - Chris Tomlin Italiaans
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Spaans en teks - Chris Tomlin Spaans
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Frans en teks - Chris Tomlin Frans
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Duits en teks - Chris Tomlin Duits
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Portugees en teks - Chris Tomlin Portugees
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Russish en teks - Chris Tomlin Russish
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Nederlands en teks - Chris Tomlin Nederlands
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Zweeds en teks - Chris Tomlin Zweeds
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Noors en teks - Chris Tomlin Noors
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Deens en teks - Chris Tomlin Deens
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in Hindi en teks - Chris Tomlin Hindi
You Are My King - One Day Live Album Version: Vertaling in en teks - Chris Tomlin
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van You Are My King - One Day Live Album Version - Chris Tomlin in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst You Are My King - One Day Live Album Version
van Chris Tomlin

I'm forgiven - spoken

And I'm forgiven because You were forsaken
And I'm accepted, You were condemned
And I'm alive and well
Your Spirit is within me
Because You died and rose again

Hallelujah, Jesus - spoken

Amazing love, how can it be
That You, my King, would die for me?
Amazing love, I know it's true
Now it's my joy to honor You
Amazing love - spoken

Amazing love, how can it be
That You, my King, would die for me?
I know it's true - spoken
Amazing love, I know it's true
Now it's my joy to honor You
In all I do I honor You

Spoken:
Only the Holy Spirit and the kindness of a mighty God leads us to repentance
And I want to ask Him if He will lead us now
To places of truth, where we stop pretending
And we honestly come before the living God
That we don't drive by, but we park
And we bow down at the foot of the cross of Christ
And I'm forgiven because You were forsaken
And I'm accepted, You were condemned
And I'm alive and well
Your Spirit is within me
Because You died and rose again

Amazing love, how can it be
That You, my King, would die for me?
Amazing love, I know it's true
Now it's my joy to honor You
In all I do

Spoken:
If you, O Lord, kept a record of sins
Who could stand? But with you there is forgiveness;
Therefore you are feared
I wait for the Lord, my soul waits
And in his word I put my hope
My soul waits for the Lord
More than watchmen wait for the morning
Put your hope in the Lord
For with the Lord is unfailing love
And with him is full redemption

Spoken:
But he was wounded for our transgressions
He was bruised for our iniquities;
The chastisement that brought us peace was upon him
And by his stripes we are healed
All we, like sheep, have gone astray
Each of us has turned to his own way;
But God hath laid upon him
The iniquity of us all
Spoken:
There is therefore, now no condemnation for those who are in Christ Jesus
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death
God, we thank You for the cross of Jesus Christ

You are my King
You are my King

Jesus, You are my King
You are my King

Just fill the skies with that praise - spoken

You are my King
You are my King
You are my King
You are my King

Lift it up - spoken

If the Son has set you free, you are free indeed
If the Son has set you free, you are free indeed
Yeah
If the Son has set you free, you are free indeed
Oh, if the Son has set you free, you are free indeed

Come on, sing it - spoken
If the Son has set you free, you are free indeed
Oh, if the Son has set you free, you are free indeed
If the Son has set you free, you are really free
If the Son has set you free, you are free indeed
If the Son - spoken
If the Son has set you free, you are free indeed
Oh, if the Son has set you free, you are free indeed
Hallelujah
You are free indeed
You are free indeed
You are free indeed
You are free

Amazing love - spoken
Amazing love, how can it be
That You, my King, would die for me?
Amazing love, I know it's true
Now it's my joy to honor You

Amazing love - spoken
Amazing love, how can it be
That You, my King, would die for me?
Amazing love, I know it's true
Now it's my joy to honor You
In all I do I honor You

Spoken until the end:
God, we sow these prayers of faith in Jesus Christ
That in this awesome generation of students
These lovers of God, these passionate seekers of Your heart
These radical followers of Jesus

And we say to You, God, by the power of the Holy Spirit
Would You cause them to live lives that are as big as You are, God
To dream dreams that are as big as You are, God
To have visions that are as big as You are, God
That in no way their lives would ever from this moment belittle You in any way

That they would represent and say we are the people of God, He is our God
And we are His people
God, we pray in the name of Jesus, and thank You that You've broken every chain
And every curse off of their lives, and freed them by the blood of Jesus Christ

I thank You, God, that they are Yours
God, I pray that You would take us, and give us the holy privilege
Of finishing the task of taking the name of Jesus to every person on this planet
So that the King, the Son of God, can return to this earth and take us to our rightful place
God, we commend our lives to You
Until the nations come and worship You

Vertaling in Nederlands van de liedje
You Are My King - One Day Live Album Version van Chris Tomlin

Ik ben vergeven - gesproken

En ik ben vergeven omdat Je verlaten
En ik ben geaccepteerd, Je was veroordeeld
En ik ben levend en wel
Uw Geest is in mij
Omdat U stierf en weer opstond

Halleluja, Jezus gesproken

Verbazingwekkende liefde, hoe kan het worden
Dat U, mijn Koning, zou sterven voor mij?
Verbazingwekkende liefde, ik weet dat het waar is
Nu is het mijn vreugde om U te eren
Geweldige liefde gesproken

Verbazingwekkende liefde, hoe kan het worden
Dat U, mijn Koning, zou sterven voor mij?
Ik weet dat het waar is - gesproken
Verbazingwekkende liefde, ik weet dat het waar is
Nu is het mijn vreugde om U te eren
In alles wat ik doe heb ik de eer U

Gesproken:
Alleen de Heilige Geest en de vriendelijkheid van een machtige God leidt ons tot bekering
En ik wil Hem vragen of Hij ons zal leiden nu
Plaatsen van de waarheid, waar we stoppen met te doen alsof
En wij eerlijk gezegd komen voor de levende God
Dat we niet rijden, maar we parkeren
En we buigen ons neer aan de voet van het kruis van Christus
En ik ben vergeven omdat Je verlaten
En ik ben geaccepteerd, Je was veroordeeld
En ik ben levend en wel
Uw Geest is in mij
Omdat U stierf en weer opstond

Verbazingwekkende liefde, hoe kan het worden
Dat U, mijn Koning, zou sterven voor mij?
Verbazingwekkende liefde, ik weet dat het waar is
Nu is het mijn vreugde om U te eren
In alles wat ik doe

Gesproken:
Als u, O Heer, hield een record van zonden
Die kon staan? Maar met jou is er vergeving;
Daarom worden gevreesd
Ik wacht op de Heer, mijn ziel wacht
En in zijn woord stel ik mijn hoop
Mijn ziel wacht op de Heere
Meer dan wachters wachten voor de ochtend
Zet uw hoop op de Heer,
Voor de Heer is de onfeilbare liefde
En met hem is de volledige aflossing

Gesproken:
Maar hij is om onze overtredingen verwond
Hij werd verbrijzeld voor onze ongerechtigheden verbrijzeld;
De straf die ons de vrede was op hem
En door zijn striemen zijn wij genezen
Wij allen zijn als schapen, dwaalden
Ieder van ons heeft zich tot zijn eigen weg;
Maar God heeft hem opgelegd
De ongerechtigheid van ons allen
Gesproken:
Daarom is er nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus
Want de wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft ingesteld, wordt u gratis via de wet van de zonde en de dood
God, wij danken U voor het kruis van Jezus Christus

U bent mijn Koning
U bent mijn Koning
Jezus, U bent mijn Koning
U bent mijn Koning

Vul de lucht met die lof gesproken

U bent mijn Koning
U bent mijn Koning
U bent mijn Koning
U bent mijn Koning

Lift it up - gesproken

Als de Zoon heeft, heeft het jullie vrij, jullie zijn inderdaad gratis
Als de Zoon heeft, heeft het jullie vrij, jullie zijn inderdaad gratis
Ja
Als de Zoon heeft, heeft het jullie vrij, jullie zijn inderdaad gratis
Oh, als de Zoon heeft, heeft het jullie vrij, jullie zijn inderdaad gratis

Kom op, zing het woord
Als de Zoon heeft, heeft het jullie vrij, jullie zijn inderdaad gratis
Oh, als de Zoon heeft, heeft het jullie vrij, jullie zijn inderdaad gratis
Als de Zoon heeft, heeft het je vrij, je bent echt gratis
Als de Zoon heeft, heeft het jullie vrij, jullie zijn inderdaad gratis
Als de Zoon gesproken
Als de Zoon heeft, heeft het jullie vrij, jullie zijn inderdaad gratis
Oh, als de Zoon heeft, heeft het jullie vrij, jullie zijn inderdaad gratis
Hallelujah
Je bent inderdaad gratis
Je bent inderdaad gratis
Je bent inderdaad gratis
U bent vrij

Geweldige liefde gesproken
Verbazingwekkende liefde, hoe kan het worden
Dat U, mijn Koning, zou sterven voor mij?
Verbazingwekkende liefde, ik weet dat het waar is
Nu is het mijn vreugde om U te eren

Geweldige liefde gesproken
Verbazingwekkende liefde, hoe kan het worden
Dat U, mijn Koning, zou sterven voor mij?
Verbazingwekkende liefde, ik weet dat het waar is
Nu is het mijn vreugde om U te eren
In alles wat ik doe heb ik de eer U

Gesproken tot het einde:
God, wij zaaien deze gebeden van geloof in Jezus Christus
Dat in deze geweldige generatie studenten
Deze liefhebbers van God, gedreven zoekers van Je hart
Deze radicale volgelingen van Jezus

En wij zeggen tot U, God, door de kracht van de Heilige Geest
Zou U hen leiden naar een leven dat zijn zo groot als Je bent, God
Om te dromen dromen die zijn zo groot als Je bent, God
Visioenen hebben, die zijn zo groot als Je bent, God
Die op geen enkele manier hun leven ooit zou vanaf dit moment kleineren U andere manier

Dat zij zouden vertegenwoordigen en zeggen: wij zijn het volk van God, Hij is onze God
En wij zijn zijn volk
God, wij bidden in de naam van Jezus, en dank U dat U hebt gebroken elke keten
En elke vloek uit van hun leven, en bevrijd hen door het bloed van Jezus Christus

Ik dank U, God, dat ze zijn van Jou
God, ik bid dat U ons zou nemen, en geven ons de heilige privilege
Van het afwerken van de taak om de naam van Jezus elke persoon op deze planeet
Zodat de Koning, de Zoon van God, kan terugkeren naar deze aarde kwam en ons naar onze rechtmatige plaats
God, wij prijzen ons leven aan U
Tot de heidenen komen, en aanbidden U

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven You Are My King - One Day Live Album Version We zijn gelukkig!

Chris Tomlin

You Are My King - One Day Live Album Version: vertaling en teks - Chris Tomlin
Chris Tomlin is geboren op 4 Mei 1972 en is een Amerikaanse hedendaagse Christelijke muziek de artiest, de leider van de eredienst, en songwriter van de Grote Zoutoplossing, Texas, Verenigde Staten die heeft verkocht meer dan 7 miljoen records.

You Are My King - One Day Live Album Version

We presenteren de tekst en de vertaling van You Are My King - One Day Live Album Version, een nieuw lied gecreëerd door Chris Tomlin afkomstig van het album ''

Andere albums van Chris Tomlin

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als Burning Lights / Adore: Christmas Songs Of Worship / Holy Roar / Chris Tomlin & Friends / Hello Love / Live from Passion07 onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Chris Tomlin

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!