Medicijn: Vertaling in Engels en tekst - Chivv

De vertaling van Medicijn - Chivv in Engels en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Medicijn - Chivv in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Medicijn
van ChivvUh-uh, uh-uh
Uh-uh, uh-uh
Uh-uh, uh-uh
Uh-uh
J-J-JasonXM
Uh-uh

Mannen wouden mij zien vallen
Sorry, maar ik bleef niet klein 
Mama die had heel veel tranen
En ik voel nog steeds die pijn
Shit, ik kan nog steeds niet slapen
Want ik ben nog steeds niet vrij
Dus we zoeken heel veel krachten
Zie die money als m'n medicijn

Zie die money als m'n medicijn

Zie die money als m'n medicijn

Zakken dik, het zit een beetje vol
Leef een film en ik claim een rol
Middelvinger naar de ibahesj
Ik hoor, ze zoeken mij, ik zoek een beetje lol
Bereken sommen, ga niet eens naar school
Bereken sommen, ga niet eens naar school
Hoofd omhoog, ook als het tegenvalt
Want money verzacht de pijn, paracetamol, God damn
Wie was die guy op de streets? Uh
Wie was die guy die producers negeerden toen ik ze moest vragen om beats?
Wie was die guy die moest rennen op straat, zoveel stappen, kreeg pijn aan m'n lies
Voel me Houdini, ik kwam uit het niets
Als je met me wil lopen, weet jij hoe het liep, Blacka

Mannen wouden mij zien vallen
Sorry, maar ik bleef niet klein
Mama die had heel veel tranen

En ik voel nog steeds die pijn
Shit, ik kan nog steeds niet slapen
Want ik ben nog steeds niet vrij
Dus we zoeken heel veel krachten
Zie die money als m'n medicijn

Zie die money als m'n medicijn

Zie die money als m'n medicijn

Jongens als mij, jongens die komen van de straat
Zien money als hun medicijn
Want dat is de enige shit wat je kan genezen in die tijden van pijn
Wow, hoe lang het gaat duren voor mij nog een vraag
Morgen is mij niet beloofd en de prijs gaat omhoog
Minder tijd, ik heb haast
Hier worden cijfers gemaakt
Ik kan niet meer roekeloos hangen
Ik ben van de straat, maar ik blijf van de straat
No homo, maar ben met die pijp als ik blaas
Maar soms is de kans dat je twijfelt te laat
En ik heb te veel te verliezen
Dus ik kijk uit waar ik rij
Ik was met dieven die skiemen
Achteraf voel je die spijt
Je uitspraak die komt als een klap
Als je minder verwacht, als je kijkt naar de eis
Honger, bestel 't via lijst
Mama komt op bezoek, maar je wil dat ze blijft
Alles gebeurt met een reden
Kom van de straat, dus ik moest overleven
Ik moest het pakken, niks is me gegeven
Voel me Mandela, want ik heb gestreden
Had jij hetzelfde, dan werd je begrepen
Maar jij hebt het nooit van m'n visie bekeken
Die shit voelt anders als je moet genezen
M'n geld medicijn in de tijden van regen, Blacka

Vertaling in Engels van de liedje
Medicijn van ChivvnUh-uh, uh-uh
Uh-uh, uh-uh
Uh-uh, uh-uh
Uh-uh
'J-J-JasonXM
Uh-uh,

Mannen woods, to see me fall
I'm Sorry, but I didn't
A mother who had a lot of tears
And I can still feel the pain
Damn, I still can't sleep
Because I'm still not quite
Thus, we can find quite a lot of powers
That money is like my drug.

Zie, that money is like my drug.

Zie, that money is like my drug.

Zakken thick, it is full of
Living in a movie, and I can claim to have a role in
The middle finger to the ibahesj
I hear they're looking for me, I'm looking for a bit of fun
To calculate the sums, do not even have to go to school
To calculate the sums, do not even have to go to school
Head's up, even if it is a let down
Because of money, pain, acetaminophen, God damn
Who was that guy on the streets? Uh
Who was that guy that the show's producers ignored it when I had to ask to make beats?
Who was the guy who was supposed to run in the streets, so many steps, it was a pain in my groin
Feel like This, I just came out of nowhere
If you would like to walk, you know how things turned out, Blacka

nMannen woods, to see me fall
I'm Sorry, but I didn't
A mother who had a lot of tears

And I can still feel the pain
Damn, I still can't sleep
Because I'm still not quite
Thus, we can find quite a lot of powers
That money is like my drug.

Zie, that money is like my drug.

Zie, that money is like my drug.

Jongens like me, guys who are out on the street
To see the money as their prescriptions
Because that's the only damn thing you can heal in times of pain
Wow, what a long time it's going to take a while for me remains to be seen
Tomorrow, I promised, and the price will go up
The less time I am in a hurry
Here are the figures made of
I can do no more loose hanging
I'm on the road, I'm going to stay on the street
No homo, but I'm not using that pipe if I blow up
But, sometimes, it is the probability that you are in any doubt as to release
I've got too much to lose
So, I'm looking forward to where I'm heading
I was with two thieves, skiemen
Afterwards, you'll feel that regret
Your statement will come as a blow to
If you expect less, and if you look at the requirement
Hunger, and order it via the list
Mom is coming to visit, but you would like them to continue
Everything happens for a reason
From the street, so I had to be to survive
I had to pack up, nothing to worry about me
Feel me in Prison because I have fought for
Did you do the same thing, and then you'll understand
But you have no vision seen
That shit feels different when you need to heal
For my money, medicine, and the long periods of rain, Blacka

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Medicijn We zijn gelukkig!

Chivv

Medicijn: vertaling en teks - Chivv
Een lid van SBMG A. K.: Sawtu Boys Money Gang opgegroeid in de crow ' s nest, een Wijk in het Zuid-oosten van Amsterdam

Medicijn

Chivv heeft een nieuwe liedje getiteld 'Medicijn' afkomstig van het album 'UN4GETTABLE NIGHTS' gepubliceerd Zondag 24 Mei 2020 gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 15 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

Andere albums van Chivv

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Ewa Ewa / Expose The Game / C1* / 2 Borden, 1 Tafel.

laatste vertalingen en teksten van Chivv

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!