Maandag Tot Maandag: Vertaling in Engels en tekst - Chivv

De vertaling van Maandag Tot Maandag - Chivv in Engels en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Maandag Tot Maandag - Chivv in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Maandag Tot Maandag
van ChivvZie me hosselen van maandag tot maandag
'k Heb geen tijd voor gezeik, mattie, laat het 
Want ik heb die money on my mind
Deze bitch krijgt niet zomaar m'n aandacht
Zie me hosselen van maandag tot maandag
'k Heb geen tijd voor gezeik, mattie, laat het
Want ik heb die money on my mind
Deze bitch krijgt niet zomaar m'n aandacht
Vanno

Speelkwartier voorbij, we gaan nu hogerop
In de buurt gaan ze van chawa's naar een grote klok
We zijn van laag, maar nu ik slaag zit ik er bovenop
En jij had kansen voor je voeten, maar je koos een blok
Nu zit je vast, je wil naar buiten, dus je hoopt verlof
Maar dat wordt je niet gegeven, dus je hoop is op
Had zoveel tegenslagen, maar toch ben ik nooit gestopt
Herinner dagen in de trap, man, ik was broke as fuck
Dus gaan we samen naar de top, dan gaan we samen naar beneden
Maar iedereen wilt eten en die money brengt problemen
In het leven maak je keuzes, shit

Zie me hosselen van maandag tot maandag
'k Heb geen tijd voor gezeik, mattie, laat het
Want ik heb die money on my mind
Deze bitch krijgt niet zomaar m'n aandacht
Zie me hosselen van maandag tot maandag
'k Heb geen tijd voor gezeik, mattie, laat het
Want ik heb die money on my mind
Deze bitch krijgt niet zomaar m'n aandacht

O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way

O-M-W, ik ben on my way

Driehonderdvijfenzestig dagen telt een jaar
Dus ik calculeer nu elke cent die ik bespaar
Ik heb jouw hulp niet nodig, vroeger was je never daar
Maar nu zie je dat het lukt, nu wil je stukje van m'n taart
Maar ik ben doelgericht, dus als ik schiet, dan is het raak
Ik werk aan bedrijven, wat jij doet dat is je zaak
Kan niet blijven dromen, want dat doe ik als ik slaap
Maar er is werk aan de winkel, als het moet dan ben ik daar
Kijk niet wie ik was, nee, je moet kijken wie ik ben
Want jullie zien een G, ik zie een jongen met talent
En ik werd gedwongen om te leven in the ends
Maar muziek dat was m'n roeping, daarom heb ik nu m'n fans
Samen naar de top, dan gaan we samen naar beneden
Maar iedereen wilt eten en die money brengt problemen
In het leven maak je keuzes

Zie me hosselen van maandag tot maandag
'k Heb geen tijd voor gezeik, mattie, laat het
Want ik heb die money on my mind
Deze bitch krijgt niet zomaar m'n aandacht
Zie me hosselen van maandag tot maandag
'k Heb geen tijd voor gezeik, mattie, laat het
Want ik heb die money on my mind
Deze bitch krijgt niet zomaar m'n aandacht

O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way
O-M-W, ik ben on my way

Ohh-oh
Ohh-oh

Vertaling in Engels van de liedje
Maandag Tot Maandag van ChivvnZie me hustling from Monday to Monday
I don't Have time for the bullshit, mattie, let it be
Because I've got money on my mind
This bitch won't just get my attention
See me hustling from Monday to Monday
I don't Have time for the bullshit, mattie, let it be
Because I've got money on my mind
This bitch won't just get my attention
Of no

nSpeelkwartier is over, now we are going up
In the area that they are from the chawa's are set to have a big clock
We were slow, but now that I can, I'm on top of it
And if you had the opportunities at your feet, but you had a block in
And now you're stuck, you'll want to go out, so, you hope to leave
However, that is not a given, so the hope is to
It Had many setbacks, but anyway, I have never been stopped
Remember the days in the corner, man, I was broke as fuck
So we are going together all the way to the top, then we'll go together all the way to the bottom
But everyone has to eat, and that money brings problems
In life you make choices, it is the shit.

Zie me hustling from Monday to Monday
I don't Have time for the bullshit, mattie, let it be
Because I've got money on my mind
This bitch won't just get my attention
See me hustling from Monday to Monday
I don't Have time for the bullshit, mattie, let it be
Because I've got money on my mind
This bitch won't just get my attention.

O-M-W, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way

D-M-S, and I'm on my way

nDriehonderdvijfenzestig days are there in a year
So I calculate every penny I can save
I need your help is not needed, it used to be that you were never there
But for now, you will see that it does work, now you want to be part of my pie
However, I am a goal-oriented, so if I were to shoot it, then it is go time
I work with companies, what you're doing, that's your business
You can't keep dreaming, because that's what I do when I'm asleep
However, there is work to be done, as it should be, then I'm there
Don't watch who I am, no, no, you have to look at who I am.
As you can see it, I see a guy with his talent
So I was forced to live in at the ends.
But music was my calling, so now I have my fans
Together all the way to the top, then we'll go together down,
But everyone has to eat, and that money brings problems
In life you have choices ...

Zie me hustling from Monday to Monday
I don't Have time for the bullshit, mattie, let it be
Because I've got money on my mind
This bitch won't just get my attention
See me hustling from Monday to Monday
I don't Have time for the bullshit, mattie, let it be
Because I've got money on my mind
This bitch won't just get my attention.

O-M-W, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way
D-M-S, and I'm on my way

Ohh, oh, oh,
Ohh, oh, oh,

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Maandag Tot Maandag We zijn gelukkig!

Chivv

Maandag Tot Maandag: vertaling en teks - Chivv
Een lid van SBMG A. K.: Sawtu Boys Money Gang opgegroeid in de crow ' s nest, een Wijk in het Zuid-oosten van Amsterdam

Maandag Tot Maandag

Chivv heeft een nieuwe liedje getiteld 'Maandag Tot Maandag' afkomstig van het album 'UN4GETTABLE NIGHTS' gepubliceerd Zondag 24 Mei 2020 gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 15 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van Chivv

Dit album is zeker niet het eerste in zijn carrière, we willen albums als Ewa Ewa / Expose The Game / C1* / 2 Borden, 1 Tafel onthouden.

laatste vertalingen en teksten van Chivv

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!