The Bells: Vertaling in Nederlands en tekst - Aviators

De vertaling van The Bells - Aviators in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Bells - Aviators in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Bells
van Aviators

High in the crimson towers
Hate between a mother's eyes
Certain of a costly price
To pay when fire survives
When all she loved has left the keep
The rains above us gently weep
And wash away the blood as it goes cold

And so she spoke
And so she spoke
The lion of Castamere
When none remain
To mourn her reign
So proud yet founded upon fear

Gates swung open wide to wretches
Lowborn pay the price in blood
Placed upon the precipice
Of near rising flood
Terror in the hearts of children
Worried that the war’s come home
As the sound of wildfire burning
Nears the lion's throne

Let it be fear she told them
Let it be fear they know
Let them become ashes now upon the fallen snow

Blind with the power and fury
Numb behind the dregs of wrath
Set to pay the costly price
And tread a father's path
When thousands battled in her name

She stormed the gates and showered flame
To break the wheel but then would forge her own

And so she spoke
And so she spoke
The lion of Castamere
When none remain
To mourn her reign
So proud yet founded upon fear

'Let it be fear' she told them
'Let it be fear' they know
Let them become ashes now upon the fallen snow
Burn them all down to embers
Servants and lords the same
Show them all fire and blood to win the mad queen’s game

And with the swords lain down
They screamed 'til the bells cried out
In search of some mercy their hope became fear
Their hope became fear
And it fed her rage
Her lust for the lion's cage
She'll stand down for nothing
Until they all cheer, with no one left here

Castamere
Let it be, let it be fear
Castamere
Let it be, let it be fear

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Bells van Aviators

Hoog in de crimson torens
Haat tussen een moeder in de ogen
Bepaalde van een dure prijs
Te betalen wanneer overleeft brand
Bij alles wat ze lief heeft verlaten, het houden
De regen boven ons zachtjes ween
En weg te wassen het bloed als het gaat koud

en, zodat ze sprak
En ze sprak
De leeuw van Castamere
Wanneer geen blijven
Te rouwen om haar bewind
Zo trots nog gebaseerd op angst

Gates zwaaide wijd open te wretches
Laaggeboren betalen de prijs in bloed
Geplaatst op de afgrond
Van in de buurt van de stijgende vloed
Terreur in de harten van de kinderen
Bang dat de oorlog thuis te komen
Als het geluid van lopend vuurtje branden
Nadert de lion ' s troon

Let het uit angst, vertelde ze hen
Laat het zijn, uit angst dat ze weten
Laat hen geworden ashes nu op de gevallen sneeuw

Blind met de kracht en woede
Verdoofd achter de droesem van toorn
Ingesteld om te betalen voor de dure prijs
En het loopvlak van een vader op pad
Wanneer duizenden gestreden in haar naam

Ze bestormden de poorten en gedoucht en vlam
Te breken het stuur, maar dan zou smeden haar eigen

en, zodat ze sprak
En ze sprak
De leeuw van Castamere
Wanneer geen blijven
Te rouwen om haar bewind
Zo trots nog gebaseerd op angst

'Let het angst', vertelde ze hen
'Laat de angst' ze weten
Laat hen geworden ashes nu op de gevallen sneeuw
Branden ze allemaal neer te sintels
Knechten en heren dezelfde
Weergeven vuur en bloed te winnen van de mad queen ' s spel

en met de zwaarden gelegen
Ze schreeuwden 'til de klokken riep
Op zoek naar een aantal barmhartigheid hun hoop werd de angst
Hun hoop werd de angst
En gevoed haar woede
Haar lust voor de lion ' s cage
Ze staan naar beneden voor niets
Totdat ze allemaal op te vrolijken, met niemand hier links

Castamere
Laat het zijn, laat het angst
Castamere
Laat het zijn, laat het angst

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven The Bells We zijn gelukkig!

Aviators

The Bells: vertaling en teks - Aviators
Piloten is een indie-muzikant zich in Florida gespecialiseerd in de filmische muziek, variërend van alternatief voor het orkest te synthwave tot electronica. Hij scoort ook video games, films en muziek maakt 'gewoon voor de lol.'

The Bells

The Bells is de nieuwe single vanAviators afkomstig van het album 'The Cinematic Future' gepubliceerd Vrijdag 27 Maart 2020.

Het album bestaat uit 13 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

laatste vertalingen en teksten van Aviators

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!