The Man In The Chair: Vertaling in Nederlands en tekst - Aviators

De vertaling van The Man In The Chair - Aviators in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van The Man In The Chair - Aviators in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst The Man In The Chair
van Aviators

When you're crowded out by freedom's price
And you take a shred of bad advice
The system knows but you're kept underground
When you can't afford a flight to Mars
When you were never born to touch the stars
The endless maze of concrete wears you down
Can you theorize our better lives
Where the grass is green on the other side
We'd compromise and find a way to thrive
If you're scared of being left behind
Then you'd be so disturbed with dreams like mine
The realization that our world's alive

Control comes cheap
But nothing is fair
They wake you from sleep
But nobody's there
You walk among sheep
And that's why you're scared
You'll never be the man in the chair

Take your medicine and swallow down
All the bitterness that built this town
Don't let him hear you start to criticize
You know this array was rigged to fail
When you fall apart then you can't bail
To find a place of safety in the sky
Light a signal flare and find a way
Out of coerced androids on parade
Assimilation comes or else we die
When we worry still and break the rules
Then our consciences will make us fools
And you always end up the system's slave

Control comes cheap
But nothing is fair
They wake you from sleep

But nobody's there
You walk among sheep
And that's why you're scared
You'll never be the man in the chair

When you are not enough to make it
They've taken off and left you naked
Like they did long ago to me
But now I'm free
They cut you out and tore the sutures
Out of the cinematic future
To shine with or without
To silence doubt
You know the shadows like I do
We're driven by what we've been through
And now we fall on the sword
We'll never be the chosen kings
We'll never know the finer things
But we can open up the door

Control comes cheap
But nothing is fair
They wake you from sleep
But nobody's there
You walk among sheep
And that's why you're scared
You'll never be the man in the chair

Control comes cheap
But nothing is fair
They wake you from sleep
But nobody's there
You walk among sheep
And that's why you're scared
You'll never be the man in the chair

Vertaling in Nederlands van de liedje
The Man In The Chair van Aviators

Als je verdrongen door de prijs van de vrijheid
En neem je een stukje van slecht advies
Het systeem kent, maar u bent gehouden ondergrondse
Als je niet kan veroorloven een vlucht naar Mars
Wanneer u nooit geboren te raak de sterren
De eindeloze doolhof van beton draagt u omlaag
Kunt u speculeren ons een beter leven te
Waar het gras groen is aan de andere kant
We zouden het compromis en een manier vinden om te gedijen
Als je bang bent van het feit dat links achter
Dan zou je dus verstoord met dromen, net als de mijne
Het besef dat onze wereld leeft

Control komt goedkoper
Maar niets is eerlijk
Ze je wakker wordt uit zijn slaap
Maar niemand is er
Je loopt onder schapen
En dat is de reden waarom je bang bent
Je zal nooit de man in de stoel

Take uw geneesmiddel en slikken neer
Alle bitterheid dat deze stad gebouwd
Laat u niet van hem hoor je begint te bekritiseren
U weet dat deze reeks werd opgetuigd om te falen
Wanneer u uit elkaar vallen, dan kun je niet borgtocht
Zoeken naar een plaats van veiligheid in de lucht
Licht een signaal flare en een manier vinden
Van gedwongen androids op de parade
Assimilatie komt, of we sterven
Wanneer we maken nog steeds en het overtreden van de regels
Dan is ons geweten ons dwazen
En u altijd up van het systeem slavin

Control komt goedkoper
Maar niets is eerlijk
Ze je wakker wordt uit zijn slaap

Maar niemand is er
Je loopt onder schapen
En dat is de reden waarom je bang bent
Je zal nooit de man in de stoel

When je niet genoeg om het te maken
Ze hebben af en liet je naakt
Net zoals ze deden lang geleden voor mij
Maar nu ben ik vrij
Ze knip je uit en scheurde de hechtingen
Uit de filmische toekomst
Om te schitteren met of zonder
Om de stilte twijfel
U weet dat de schaduwen als ik dat doe
Wij worden gedreven door wat we hebben meegemaakt
En nu vallen we op het zwaard
We zullen nooit de gekozen koningen
We zullen het nooit weten van de fijnere dingen
Maar kunnen we openen de deur

Control komt goedkoper
Maar niets is eerlijk
Ze je wakker wordt uit zijn slaap
Maar niemand is er
Je loopt onder schapen
En dat is de reden waarom je bang bent
Je zal nooit de man in de stoel

Control komt goedkoper
Maar niets is eerlijk
Ze je wakker wordt uit zijn slaap
Maar niemand is er
Je loopt onder schapen
En dat is de reden waarom je bang bent
Je zal nooit de man in de stoel

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven The Man In The Chair We zijn gelukkig!

Aviators

The Man In The Chair: vertaling en teks - Aviators
Piloten is een indie-muzikant zich in Florida gespecialiseerd in de filmische muziek, variërend van alternatief voor het orkest te synthwave tot electronica. Hij scoort ook video games, films en muziek maakt 'gewoon voor de lol.'

The Man In The Chair

Aviators heeft een nieuwe liedje getiteld 'The Man In The Chair' afkomstig van het album 'The Cinematic Future' gepubliceerd Vrijdag 27 Maart 2020 gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

Het album bestaat uit 13 liedjes. U kunt op de liedjes klikken om de respectieve teksten en vertalingen te bekijken:

Hier is een korte lijst van de liedjes gecomponeerd door die tijdens het concert zouden kunnen worden afgespeelden het referentiealbum:

laatste vertalingen en teksten van Aviators

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!