Gotta Do: Vertaling in Nederlands en tekst - Atoms Family

De vertaling van Gotta Do - Atoms Family in Nederlands en de originele liedteks
Gotta Do: Vertaling in Italiaans en teks - Atoms Family Italiaans
Gotta Do: Vertaling in Engels en teks - Atoms Family Engels
Gotta Do: Vertaling in Spaans en teks - Atoms Family Spaans
Gotta Do: Vertaling in Frans en teks - Atoms Family Frans
Gotta Do: Vertaling in Duits en teks - Atoms Family Duits
Gotta Do: Vertaling in Portugees en teks - Atoms Family Portugees
Gotta Do: Vertaling in Russish en teks - Atoms Family Russish
Gotta Do: Vertaling in Nederlands en teks - Atoms Family Nederlands
Gotta Do: Vertaling in Zweeds en teks - Atoms Family Zweeds
Gotta Do: Vertaling in Noors en teks - Atoms Family Noors
Gotta Do: Vertaling in Deens en teks - Atoms Family Deens
Gotta Do: Vertaling in Hindi en teks - Atoms Family Hindi
Gotta Do: Vertaling in Pools en teks - Atoms Family Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Gotta Do - Atoms Family in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Gotta Do
van Atoms Family

Do what I gotta doYo I never been the cat that rapped for them fat stacks
Always been that cat that rapped for them back
Pause
That's that reward thats pure
Bloody back gauze
Muddy facts
Scratch cat claws
Lord
Cause and effect
Short straw
Stress soars
High as what soldiers in Warsaw saw at war
Sure
Thats hyperbolic to the core
But must remove the polyps
As they pile up on ya pores
Lets see ... whats that symbolic for?
Whatever sick thing in your core that ya gotta cure
Or
Maybe its symbolic of the truth
That sometimes a dude just gotta do what he gotta do

The language carry relevance when bliss steps shadows dance
Outta box circulars the curvatures don't disenchant
This'll slant heads tilt axis till it tints the chance
Of a thought to unfold distant chants of the soul
It echos loud up in a mold
Reverberate intelligence allows the heart to hello home
Greetings from divine
Angels swinging from my spine leaving tingles on my mind
Purpose driven with a whisper engine pieces of the pine
Chiseled house upon the hill it bellows smoke its just a sign
Exposure of my light it permeates the frozen eye
And sees and senses all the worldliness with spirit on my mindI refuse to assimilate
I can take a simple 8
Kick it on its side now it applies in my symbol state
With in minutes I'm infinite
The infant to the invalid the spaces in between i live the dream of being limitless
I live amongst the ruined
Digging through the ruins
Exhume the tombs of deities and see their only human
And god is just a construct constructed by the cons but
What If we corrupt it then cut it with other concepts
Repackage rebrand the shit we act as the anarchists
React before the action and hack in to all the happenstance
4chan channel zero heroes got the floor plans
Peace to Blueprint we're not deluded like them store brands
This we do for us if you like it that's a bonus
Not for the money or the praise, no, we only crave the wholeness

Do what I gotta do, gotta


You can say unorthodox ill call it another box to tick
And close the lid on and eventually shit on

Do what I gotta do, gotta


Its the glue that connects is the truth that's Sort of Wreckless
It's all intersected from the cradle to the death bed

Do what I gotta do, gotta


That's why it's called atoms its part of me and part of you
Tt's the reason we exist it's why we do what we gotta do

Vertaling in Nederlands van de liedje
Gotta Do van Atoms Family

Doe wat ik moet doenYo ik ben nooit de kat geweest die voor die dikke stapels klopte
Altijd die kat geweest die voor hen terug klopte
Pauze
Dat is die beloning die puur is
Bloederig ruggaas
Modderige feiten
Krabben kattenklauwen
Heer
Oorzaak en gevolg
Kort rietje
Stress stijgt
Hoog als wat soldaten in Warschau in oorlog zagen
Zeker
Dat is hyperbolisch tot in de kern
Maar moet de poliepen verwijderen
Terwijl ze zich opstapelen poriën
Eens kijken ... waar is dat symbolisch voor?
Welk ziek ding in je kern dat je moet genezen
Of
Misschien symbolisch voor de waarheid
Dat soms een kerel moet gewoon doen wat hij moet doen

De taal heeft relevantie wanneer gelukzaligheid stappen schaduwen dansen
Buiten doos circulaires de krommingen niet ontgoochelen
Dit zal schuine koppen kantelen as totdat het de kans verkleint
Van een gedachte om verre gezangen van de ziel te ontvouwen
Het klinkt luid in een mal
Weerkaatsende intelligentie stelt het hart in staat om hallo thuis te komen
Gree tings from goddelijke
Engelen die van mijn ruggengraat slingeren en tintelingen in mijn gedachten achterlaten
Doelgericht met een fluistermotor stukjes dennen
Gebeeldhouwd huis op de heuvel die het blaast rook het is maar een teken
Blootstelling van mijn licht doordringt het bevroren oog
En ziet en voelt al het wereldse met geest in mijn gedachten


Ik weiger me te assimileren
Ik kan een eenvoudig 8
Schop het op zijn kant nu het van toepassing is in mijn symboolstaat
Binnen enkele minuten ben ik oneindig
Het kind van de invalide de ruimtes ertussen leef ik de droom om grenzeloos te zijn
Ik leef tussen de verwoestten
Graven door de ruïnes
Graaf de graven van goden op en zie hun enige menselijke
En god is gewoon een constructie die door de nadelen is gebouwd, maar
Wat Als we het corrumperen, snijd het dan met andere concepten
Herverpakken van de shit die we als anarchisten fungeren
Reageer voor de actie en hack in op alle gebeurtenissen
4chan channel zero-helden hebben de plattegronden
Peace to Blueprint we zijn niet misleid zoals zij winkelmerken
Dit doen we voor ons als je het leuk vindt, dat is een bonus
Niet voor het geld of de lof, nee, we hunkeren alleen naar de heelheid

Doen wat ik moet doen, moet


Je kunt onorthodox zeggen: ik noem het een ander vakje om aan te vinken
En sluit het deksel erop en uiteindelijk schijten

Doe wat ik moet doen, moet


Het is de lijm die verbindt is de waarheid die een soort van wrakeloos is
Het is allemaal doorsneden van de wieg tot het sterfbed

Doe wat ik moet doen, moet


Daarom wordt het atomen genoemd, het is een deel van mij en een deel van jou
Het is de reden waarom we bestaan, daarom doen we wat we moet doen

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Gotta Do We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Het nummer "Gotta Do" is geschreven door Cryptic One, Alaska (Atoms Family) e WindNBreeze. Vind je het liedje leuk? Steun de auteurs en hun labels door het te kopen.

Atoms Family

Gotta Do: vertaling en teks - Atoms Family

Gotta Do

Atoms Family heeft een nieuwe liedje getiteld 'Gotta Do' afkomstig van het album 'SANDS' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

De 9 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

laatste vertalingen en teksten van Atoms Family

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!