Ta Mere: Vertaling in Engels en tekst - Ashafar

De vertaling van Ta Mere - Ashafar in Engels en de originele liedteks
Ta Mere: Vertaling in Italiaans en teks - Ashafar Italiaans
Ta Mere: Vertaling in Engels en teks - Ashafar Engels
Ta Mere: Vertaling in Spaans en teks - Ashafar Spaans
Ta Mere: Vertaling in Frans en teks - Ashafar Frans
Ta Mere: Vertaling in Duits en teks - Ashafar Duits
Ta Mere: Vertaling in Portugees en teks - Ashafar Portugees
Ta Mere: Vertaling in Russish en teks - Ashafar Russish
Ta Mere: Vertaling in Zweeds en teks - Ashafar Zweeds
Ta Mere: Vertaling in Noors en teks - Ashafar Noors
Ta Mere: Vertaling in Deens en teks - Ashafar Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Ta Mere - Ashafar in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Ta Mere
van Ashafar

Songtekst van Ashafar – 'Ta Mere' ft. Riffi

Nique ta mere
Nique ta mere
Woo, woo, ey
H-H-Harun B
Nique ta mere

Ik ben bijna bij die jackpot
Alleen maar fake friends
Zeg die flikkers, 'Doe je mask off'
M'n bitches latina als J. Lo
Ik ben ruig dus ik trek aan d'r dreadlocks, damn hot
Echt, ik ken die types niet
En ze zien me op de Gram, maar ze zien de brieven niet
Maakte een ton op een tape, en ik deel het met de rest
Mattie, iedereen eet
Ben soldaat, vraag de buurt, jonge, iedereen weet
Wanneer Asha uitgaat, bijna iedereen spacet
Wat doe jij? Geen slaap, bijna iedereen kweekt
Maar zeg geen bitch dat niet iedereen deed
Barman, vul m'n glassoe met Ciroc
Nu bossen we Roley's, maar ik kom van G-Shocks
Breng je G's en ik ziet die G's op
Set-up met Kalashnikovs
Doe relaxed, take it easy
Wij leven van dit, jullie leven nog van wierie
Voor je shows, vraag niet mij, maar aan
Die twee vuisten gaan recht door je tiffies
Je moet geen strap gaan dragen
Als je iets hebt moet je trekker laden
Ik ken broke boys die nog trekken en laden
Jij wilt uitgeven, jullie stacken later
Ik kwam voor doekoe, geen respect of waarde
Ik ken weinig chickies met respect en waarde
M'n bloed kookt, schatje, kijk m'n aders
Hij heeft geen moeder en hij heeft geen vader
Je gaat niks worden, wat de meester zei
Maar ik zei hem, 'Asha heeft een meesterplan'
Z'n oudste dochter die is fan van mij
Dus ik leg d'r uit wat een meester kan, ey, ey
Doe je handen voor je ogen
Ken jongens met geld die nu stranden op de bodem
Ik ken je niet, maar ik heb het wel vernomen
Ik heb dough, ik heb k7ab vermogen
En bijna alles is gelogen
Ze claimen real shit, bijna alles is bedrogen, ik sloop ze
Onervaren, dus ik coach 'r
Bij die deal voor 1 mil gaan we proosten
Asha

Nique ta mere

Baby, space een beetje
Maar je moet niet plakken bij m'n jongens
Nique ta mere
Je ziet, we blowen paper
Maar ik kom van lijden met veel honger
Nique ta mere
Hou je afstand van mij, want we hebben je door
Dus ik zeg ze
Nique ta mere
Ik ben op m'n dough, altijd on the road
Zeg die Fransman
Nique ta mere

B-B-Ben met Asha
Hier hebben we niks aan een Natasha
Boek mij, kom voor twee ruggen, net als Kappa
Ik zie ze praten nu, net een fucking tabakker
vergelijken met je jacka
Ze moeten oppassen want ik ben hun maat niet
Lopen in m'n schoenen, wil het passen maar het gaat niet
Voor die hele plaatje verder niks, ik hoef die plaat niet
Ik heb niks gehoord en niks gezien, je weet, ik praat niet
Beat van Harun, ik kan niet eens m'n haar doen
Koptellie op m'n hoofd geplakt, jij wil haar doen
Wij zijn bezig, ik zie, jullie geven haar poen
Genoeg vissen in de zee, ze weet, ik heb de harpoen
Ey, jealousy, kom dan geen we my way
Zet de beat op en we spacen op de highway
My day is misschien de reden dat ik blij deed
Ondertussen doe jij die dingen die ik in mei deed

Nique ta mere
Baby, space een beetje
Maar je moet niet plakken bij m'n jongens
Nique ta mere
Je ziet, we blowen paper
Maar ik kom van lijden met veel honger
Nique ta mere
Hou je afstand van mij, want we hebben je door
Dus ik zeg ze
Nique ta mere
Ik ben op m'n dough, altijd on the road
Zeg die Fransman
Nique ta mere

Nique ta mere
Nique ta mere
Nique ta mere
H-H-Harun B

Vertaling in Engels van de liedje
Ta Mere van Ashafar

Lyrics to Ashafar – 'Ta Mere' ft. Riffi

nNique ta mere
Nique ta mere
Woo, woo, ey,
H-H-Harun B
Nique ta mere

ni'm close to the jackpot
But fake friends
Tell those queers, Do you have the mask off
My bitches latina like J. Lo
I'm rugged, so I'm on the take, damn hot
I know this type of
And they see me on the Gram, but they can see the letters
He made a ton of it on tape, and I'll share it with the rest of it
Mattie, everyone else is eating
Am a soldier, ask away, young ones, everyone knows that
When Asha goes out, almost every one spacet
What do you do?' No sleep, almost everyone has to grow
But, don't see that not everyone is doing
Bartender, please fill my glassoe with Ciroc
Now that the forests we have Roley's, but I'm from the G-Shock
Bring your'A' and I can see that the G's on the
The Set-up with the Kalashnikovs
Do have a relaxed, take-it-easy
We have to live by it, your life wierie
For shows, do not ask me, but
These two punches will go right through your tiffies
You don't need the strap to wear it
If there is something you need to make sure you have a tractor to load
I know of broke boys that have to pull in and charge
You want to spend, you will stacken later
I was doekoe, don't have any respect or value.
I know very little chickies with the respect and value of the
My blood is boiling baby and look in my veins
He has no mother, and he is not the father
You are going to is nothing, as far as the master said,
So I said to him, 'How does a meesterplan'
His oldest daughter, who is a fan of me
So I explain to her what is a master's, ernst & young, ernst & young
Put your hands in front of your eyes
Ken and the boys with the money who are now stranded at the bottom
I don't know you, but I've heard of
I've got the dough, I k7ab power
And almost all of it is a lie
They claim the real shit, almost everything has been cheated on, I'm scrapping them
Choice, so I have to coach her
That deal is for a 1 m we are going to raise their glasses
Download

nNique ta mere

Baby's space a little bit
But you don't need to paste it on to my boys
Nique ta mere
You see, we can blow the paper
But I am suffering with lots of appetite
Nique ta mere
Keep your distance from me, because we need you
So, I say to them,
Nique ta mere
I'm on the dough, always on the road
To say that a Frenchman,
Nique ta mere

n-(B-Am How to
Here, we have nothing to Anything
To book me for two of the ridges, just as a Kappa
I don't see them talking like a fucking tabakker
compared with jacka
They have to be careful because I'm their friend, not
Walk in my shoes, you want to fit in, but it's not going to
For the whole of the picture is nothing special, I don't have that album
I have heard nothing and not seen it, you know, I don't
In relation to Harun and I can't even have my hair-do
Koptellie, my head is stuck, and all you want to do
We are working on it, I see, I see, you will give her money
Plenty of fish in the sea, and they know it, and I've got the harpoon
Our jealousy, come and join us, no we're in my way
Move to the beat, and we have space on the highway
My day has been, perhaps, the reason why I did it
In the meantime you can do the things that I have seen in may, doing

nNique ta mere
Baby's space a little bit
But you don't need to paste it on to my boys
Nique ta mere
You see, we can blow the paper
But I am suffering with lots of appetite
Nique ta mere
Keep your distance from me, because we need you
So, I say to them,
Nique ta mere
I'm on the dough, always on the road
To say that a Frenchman,
Nique ta mere

nNique ta mere
Nique ta mere
Nique ta mere
H-H-Harun B

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Ta Mere We zijn gelukkig!

Ashafar

Ta Mere: vertaling en teks - Ashafar

Ta Mere

Ta Mere is de nieuwe single vanAshafar afkomstig van het album 'La Vie EP' gepubliceerd Vrijdag 19 Juni 2020.

Dit is de lijst van de 8 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van Ashafar

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Asha EP / Wayway.

laatste vertalingen en teksten van Ashafar

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!