La Vida: Vertaling in Engels en tekst - Ashafar

De vertaling van La Vida - Ashafar in Engels en de originele liedteks
La Vida: Vertaling in Italiaans en teks - Ashafar Italiaans
La Vida: Vertaling in Engels en teks - Ashafar Engels
La Vida: Vertaling in Spaans en teks - Ashafar Spaans
La Vida: Vertaling in Frans en teks - Ashafar Frans
La Vida: Vertaling in Duits en teks - Ashafar Duits
La Vida: Vertaling in Portugees en teks - Ashafar Portugees
La Vida: Vertaling in Russish en teks - Ashafar Russish
La Vida: Vertaling in Zweeds en teks - Ashafar Zweeds
La Vida: Vertaling in Noors en teks - Ashafar Noors
La Vida: Vertaling in Deens en teks - Ashafar Deens
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van La Vida - Ashafar in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst La Vida
van Ashafar

Songtekst van Ashafar – 'La Vida'

Je ziet ik ga hard, want we leven la vida
M'n waggie Mercedes, pull up in een Benz
Ga langs de jeweler en blow ook wat
Ice is m'n chain, maar ik kom van
Heel m'n life net een film, je ziet niks op de cam
Doe dit voor de fam en niet voor de Gram

Je ziet ik ga hard, want we leven la vida
M'n waggie Mercedes, pull up in een Benz
Ga langs de jeweler en blow ook wat
Ice is m'n chain, maar ik kom van geen eten
Heel m'n life net een film, je ziet niks op de cam
Doe dit voor de fam en niet voor de Gram
Heb schijt aan je vriend, plus ik schijt op je bitch

Oh, woosh, friend, tegenslagen, kom van ver
Heb gebikkeld voor nikkels en ik deed dit solo
Zag mij, waar was jij zonder hen of een gang?
Ey, woosh, friend, als je valt, doe het again
Ik heb meer aan principes, we trekken en schieten
Ik ben nog niet daar, maar toch komen we there

Je hoeft niks te zeggen, ik ken het
Want heb het gehoord en heb het gezien
Praat over doezoes, maar noem je dat cash?
Ik lieg niet, heb het allang verdiend
Laag in de T en m'n hoofd die is heet
Schat, vandaag sowieso niet, maar morgen misschien
ken, nu maken we naam
Bitch, breng je pussy, daar stash ik een key
Kom van de bodem, nu klim ik above
Ik heb m'n neef al een jaar niet gezien
Flashen op m'n show, money in m'n bedrijf
Wachten op boem, want dan praten we niet
Ik was een dief, ik ben een rat
Ik bracht m'n moeder en vader verdriet
Maar nu sla ik millies op pokoes, da's doekoe
Gat in m'n hand, daarom sparen we niet
Ey, droom van bougies en villa's
Ik wil meer dan jullie, begrijp me
Het was tegenslagen en strijder
Moeder niet gaan slapen, pak cijfers
Schat, niet aan me zitten of blijven
Bro, ik leerde nooit m'n straf, kijken
Dit zijn geen sprookjes maar feiten
In en uit en ga pleite

Je ziet ik ga hard, want we leven la vida
M'n waggie Mercedes, pull up in een Benz
Ga langs de jeweler en blow ook wat
Ice is m'n chain, maar ik kom van geen eten

Heel m'n life net een film, je ziet niks op de cam
Doe dit voor de fam en niet voor de Gram
Heb schijt aan je vriend, plus ik schijt op je bitch

Oh, woosh, friend, tegenslagen, kom van ver
Heb gebikkeld voor nikkels en ik deed dit solo
Zag mij, waar was jij zonder hen of een gang?
Ey, woosh, friend, als je valt, doe het again
Ik heb meer aan principes, we trekken en schieten
Ik ben nog niet daar, maar toch komen we there

Ik stel me niet voor, want ze weten allang
Een klein beetje rave, een klein beetje Frans
Jongens van nu lopen vaak met de guns
Ze denken niet na, maar ze pakken hun gans
Loop niet met de kudde, maar loop met verstand
Van mij krijg je niks, schatje, ik heet geen Hans
Soon on top, ben zo fly als een gans
De engel beschermt, de duivel die danst
Ik dubbel, verdubbel zo hard als een knuppel
En leg ik het uit, ze begrijpen me niet
Die libi is heet, toch vermijden we die
, we verslijten toch niet
naar m'n face en ik kijk je aan
Jij hebt me never nooit strijdend gezien
Jij hebt me never nooit lijdend gezien
Kom net van een show, heb in Leiden verdiend
Versta je niet als je zo ver staat
Bro, ik dacht aan hokken, jij aan Vespa
Stevig, even als Grammy's
Geen belediging, maar iets extra's
M'n move is sneaky, als Tesla's
Ben met Catherina of Bezma
Van A naar Z, het kan fast gaan
Daarom lopen jongens met vest aan

Je ziet ik ga hard, want we leven la vida
M'n waggie Mercedes, pull up in een Benz
Ga langs de jeweler en blow ook wat
Ice is m'n chain, maar ik kom van geen eten
Heel m'n life net een film, je ziet niks op de cam
Doe dit voor de fam en niet voor de Gram
Heb schijt aan je vriend, plus ik schijt op je bitch

Oh, woosh, friend, tegenslagen, kom van ver
Heb gebikkeld voor nikkels en ik deed dit solo
Zag mij, waar was jij zonder hen of een gang?
Ey, woosh, friend, als je valt, doe het again
Ik heb meer aan principes, we trekken en schieten
Ik ben nog niet daar, maar toch komen we there

Vertaling in Engels van de liedje
La Vida van Ashafar

Lyrics to Ashafar 'La Vida'.

you see, I'm going to be hard, because we are living la vida.
In my waggie, Mercedes, pull up in a Benz
A visit to the jeweler, and blow what
Ice is a chain, but I'm coming from
All my life is like a movie, you've seen me in the cam
To do this, and for the family, and not to the Gram.

you see, I'm going to be hard, because we are living la vida.
In my waggie, Mercedes, pull up in a Benz
A visit to the jeweler, and blow what
Ice is a chain, but I do not eat it
All my life is like a movie, you've seen me in the cam
To do this, and for the family, and not for the Gram
I shit on you, friend, plus, I will shit on you, bitch

Oh, woosh, friend, misfortunes, come from far away,
I gebikkeld to drive, and I did it solo
Saw me, which you can do without them, or in a hallway.
Ernst & young, woosh, a friend, and if you can, then do it again
I have a lot of principles, we have to draw and shoot
I'm not going there, but even so, there are

you don't have to say, I don't know the
As I have heard, and I've seen it all
Talk about doezoes, but don't you just say that in cash?
I don't lie, I've already earned it
The low T and my head is hot
Dear, today, I do not, but it is
know now the name
Bitch, bring your pussy, as your stash, I have a key
From the bottom, now I like to climb above
I've had my nephew for over a year have not seen
How to flash it on my show, it's money in my business
Waiting on the boom, because we don't talk
I was a thief, I'm a rat
I went to my mother's and father's grief,
But for now, I'm millies on pokoes, it's doekoe
The hole in my hand, so we save on not
Our dream is the spark plugs and villas
I want to be with you more than you understand me
It was a misfortune and a fighter
The mother does not go to sleep, pick up the figures
Honey, not to me, or to continue to
Bro, I have learned to never be my punishment, to watch
These are not fairy tales, but facts have
And to go just get the hell out.

you see, I'm going to be hard, because we are living la vida.
In my waggie, Mercedes, pull up in a Benz
A visit to the jeweler, and blow what
Ice is a chain, but I do not eat it

All my life is like a movie, you've seen me in the cam
To do this, and for the family, and not for the Gram
I shit on you, friend, plus, I will shit on you, bitch

Oh, woosh, friend, misfortunes, come from far away,
I gebikkeld to drive, and I did it solo
Saw me, which you can do without them, or in a hallway.
Ernst & young, woosh, a friend, and if you can, then do it again
I have a lot of principles, we have to draw and shoot
I'm still not there yet, we there

i am not for it, because they have known for a long time
With a little bit of a rave, with a little bit of French
The boys now go on with the guns
They don't think about it, but they have them all over
Don't run with the herd, but with the mind
I'll give you anything, baby, my name is not Hans,
Soon, on top of it, I am so fly like a goose
The angel protects you, the devil is dancing
I double up, double down, about as hard as a bat
And the place I got it from, and they don't understand me
That libi has been called, however, to avoid that
we are being worn down, yet not
to my face, and I can see you
You've got me, never, never fighting seen
You've got me, I never have the things we saw
Come on, just a show, it's got to Lead is earned
If you're not, if you will, so far as is
Bro, I was thinking of pens, you're on a Vespa
Firm, as well as Grammy award
No offense, but a little something extra
My move-it is sneaky, as his
I am with Catherine, or Bezma
From A to Z, it can be fast to go
That's why the guys with the vest on.

you see, I'm going to be hard, because we are living la vida.
In my waggie, Mercedes, pull up in a Benz
A visit to the jeweler, and blow what
Ice is a chain, but I do not eat it
All my life is like a movie, you've seen me in the cam
To do this, and for the family, and not for the Gram
I shit on you, friend, plus, I will shit on you, bitch

Oh, woosh, friend, misfortunes, come from far away,
I gebikkeld to drive, and I did it solo
Saw me, which you can do without them, or in a hallway.
Ernst & young, woosh, a friend, and if you can, then do it again
I have a lot of principles, we have to draw and shoot
I'm not going there, but even so, there are

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven La Vida We zijn gelukkig!

Ashafar

La Vida: vertaling en teks - Ashafar

La Vida

Ashafar heeft een nieuwe liedje getiteld 'La Vida' afkomstig van het album 'La Vie EP' gepubliceerd Vrijdag 19 Juni 2020 gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

De 8 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Dit zijn enkele bekende nummers gezongen door . Tussen de haakjes staat de naam van het album:

Andere albums van Ashafar

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Asha EP / Wayway.

laatste vertalingen en teksten van Ashafar

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
155
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!