Blinded: Vertaling in Nederlands en tekst - As I Lay Dying

De vertaling van Blinded - As I Lay Dying in Nederlands en de originele liedteks
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Blinded - As I Lay Dying in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Blinded
van As I Lay Dying

Have you ever been blinded by the pain?
Blinded, blinded by the pain

Unwilling to see, senseless
So blinded by selfishness only focusing on myself
And ignoring anyone else
Becoming driven by despair
Feeling trapped into a corner
Losing more and more of reality
Perceiving all the hurt only one-sidedly

Have you ever been blinded by the pain?
Losing yourself inside the heartache

Losing yourself
Feeling too powerless to change
Stuck and unable to escape
Incapable to see another way
I need someone to shake me, to wake me
I don't even need full clarity
Just to start the shift from blind to blurry

Have you ever been blinded by the pain?
Losing yourself inside the heartache

And does that mean we cannot change?
Or will we always be seen that way?

Will we always be seen that way?
And does that really mean we have not changed?

Or does it only mean
The truth is not in how we're seen?
But in the actions that we're now determined to take
Revealing the new path we chose to mend the heartache
Was it a pattern or a disastrous mistake?
Is the truth in what you see or what i say?

Have you ever been blinded by the pain?
Losing yourself inside the heartache
And does that mean we cannot change?
Or will we always be seen that way?
Be seen that way?
Blinded by the pain?

And does that really mean we have not changed?

Vertaling in Nederlands van de liedje
Blinded van As I Lay Dying

Heb je je ooit al verblind door de pijn?
Verblind verblind door de pijn

Unwilling om te zien, zinloos
Zo verblind door egoïsme alleen maar te focussen op mezelf
En het negeren van iemand anders
Steeds gedreven door wanhoop
Gevoel gevangen in een hoek
Het verliezen van meer en meer van de werkelijkheid
Het waarnemen van alle pijn alleen afdwingen

Have je ooit al verblind door de pijn?
Het verliezen van jezelf in het verdriet

Losing jezelf
Het gevoel machteloos te wijzigen
Vast en kan niet ontsnappen
Niet in staat te zien op een andere manier
Ik heb iemand nodig om te schudden me, om me wakker
Ik hoef niet eens volledige duidelijkheid
Gewoon om te beginnen met de verschuiving van blind te wazig

Have je ooit al verblind door de pijn?

Het verliezen van jezelf in het verdriet
En het betekent dat we niet kunnen veranderen?
Of zullen we altijd gezien worden op die manier?

Will we altijd gezien worden op die manier?
En dat doet echt zeggen dat we niet hebben veranderd?
evenmin alleen maar betekenen
De waarheid is niet in hoe we gezien?
Maar in de acties die we nu vastbesloten om mee te nemen
De onthulling van de nieuwe weg die we gekozen om te herstellen van het verdriet
Was het een patroon of een rampzalige vergissing?
De waarheid Is in wat je ziet of wat zeg ik?

Have je ooit al verblind door de pijn?
Het verliezen van jezelf in het verdriet
En het betekent dat we niet kunnen veranderen?
Of zullen we altijd gezien worden op die manier?
Gezien worden op die manier?
Verblind door de pijn?

en doet dat eigenlijk bedoelen we niet hebben veranderd?

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Blinded We zijn gelukkig!

As I Lay Dying

Blinded: vertaling en teks - As I Lay Dying
As I Lay Dying is een Amerikaanse metalcore band uit San Diego, Californië. Opgericht in 2000 door hun zanger Tim Lambesis en na voltooiing van hun eerste Line-up in 2001, de band bestaat uit zanger Tim Lambesis, drummer Jordan Mancino, lead gitarist Nick Hipa, ritme gitarist Phil Sgrosso, en bassist Josh Gilbert, die allen Christenen. Een contract bij Metal Blade Records, As I Lay Dying heeft vijf studio-albums, een split album, en twee compilatie albums.

Blinded

As I Lay Dying heeft een nieuwe liedje getiteld 'Blinded' afkomstig van het album 'Shaped by Fire' gepubliceerd en we zijn blij om aan u de tekst en de vertaling laten zien.

De 13 liedjes waaruit het album bestaat, zijn de volgende:

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:
  • Blinded
  • My Own Grave
  • Shaped by Fire

Alle concertenvan AS I LAY DYING

Als jullie fan zijn van As I Lay Dying kunnen jullie een van zijn komende concerten in heel Europa volgen, hier zijn er een paar:

laatste vertalingen en teksten van As I Lay Dying

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
145
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!