Demons: Vertaling in Nederlands en tekst - Ad Infinitum

De vertaling van Demons - Ad Infinitum in Nederlands en de originele liedteks
Demons: Vertaling in Italiaans en teks - Ad Infinitum Italiaans
Demons: Vertaling in Engels en teks - Ad Infinitum Engels
Demons: Vertaling in Spaans en teks - Ad Infinitum Spaans
Demons: Vertaling in Frans en teks - Ad Infinitum Frans
Demons: Vertaling in Duits en teks - Ad Infinitum Duits
Demons: Vertaling in Portugees en teks - Ad Infinitum Portugees
Demons: Vertaling in Russish en teks - Ad Infinitum Russish
Demons: Vertaling in Nederlands en teks - Ad Infinitum Nederlands
Demons: Vertaling in Zweeds en teks - Ad Infinitum Zweeds
Demons: Vertaling in Noors en teks - Ad Infinitum Noors
Demons: Vertaling in Deens en teks - Ad Infinitum Deens
Demons: Vertaling in Hindi en teks - Ad Infinitum Hindi
Demons: Vertaling in Pools en teks - Ad Infinitum Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Demons - Ad Infinitum in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Demons
van Ad Infinitum

Until you bleed
Until you please my darkest wishes
Until you beg me to forgive your selfish actions
I will be watching
Tracking every single motion

Until you pray
Till you confess all of your sins
Until you recognise your lies and broken promises
I will be gone
But those in chains of your cell
Your hate


Now
Now is the time
No more lies


And they dance in your head
Demons polish your prophetic masquerade
And they dance in your head
Nothing good comes from obsessive entities


I hear the cries you hide behind
The words you scream
Manipulation is your weapon
How does that feel?
Reflection of the misery consuming your sanity
Your dreams

Now
Now is the time
No more lies

Now
Now is the time
No more selfish lies


And they dance in your head
Demons polish your prophetic masquerade
And they dance in your head
Nothing good comes from obsessive entities


Painful at first
I often found myself wondering -
How anyone can act in such a destructive and selfish way
But when I looked at the big picture
I saw the misery that led you to these actions
The strength, love, and light that will overcome that
And the way you must feel now
So I asked myself
Will I ever want to exchange our goals, our lives?
No, never

This golden fabric suits you well
But I can see under that shell
This crown has always been
Heavy on your head


And they dance in your head
Demons polish your prophetic masquerade
And they dance in your head
Nothing good comes from obsessive entities

Vertaling in Nederlands van de liedje
Demons van Ad Infinitum

Tot je bloedt
Tot je mijn donkerste wensen behaagt
Tot je me smeekt om je egoïstische daden te vergeven
Ik zal kijken
Elke beweging volgen

Tot je bidt
Tot je al je zonden belijdt
Tot je je leugens en gebroken beloften herkent
Ik zal weg zijn
Maar degenen die vastzitten in je cel
Jouw haat


Nu
Nu is het tijd
Geen leugens meer


En ze dansen in je hoofd
Demonen polijsten je profetische maskerade
En ze dansen in je hoofd
Niets goeds komt voort uit obsessieve entiteiten


Ik hoor de kreten die je achter je verstopt
De woorden die je schreeuwt
Manipulatie is je wapen
Hoe voelt dat?
Weerspiegeling van de ellende die je geestelijke gezondheid verteert
Je dromen

Nu
Nu is het tijd
Geen leugens meer

Nu
Nu is het tijd
Geen egoïstische leugens meer


En ze dansen in je hoofd
Demonen poetsen je profetische maskerade op
En ze dansen in je hoofd
Niets gaat od komt van obsessieve entiteiten


Aanvankelijk pijnlijk
Ik merkte dat ik me vaak afvroeg -
hoe iemand op zo'n destructieve en egoïstische manier kan handelen
Maar toen ik naar het grote geheel keek
zag ik de ellende die je tot deze acties leidde
De kracht, liefde en licht die dat zullen overwinnen
En hoe je je nu moet voelen
Dus ik vroeg me af
Zal ik ooit onze doelen, onze levens willen ruilen?
Nee, nooit

Deze gouden stof past goed bij je
Maar ik kan zien under that shell
Deze kroon is altijd
zwaar op je hoofd geweest


En ze dansen in je hoofd
Demonen polijsten je profetische maskerade
En ze dansen in je hoofd
Niets goeds komt van obsessieve entiteiten

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Demons? We zijn gelukkig!

KREDIETEN

Als je dit nummer leuk vindt, raden we je aan om het te kopen. Op deze manier steun je ze.

Ad Infinitum

Demons: vertaling en teks - Ad Infinitum

Demons

We presenteren de tekst en de vertaling van Demons, een nieuw lied gecreëerd door Ad Infinitum afkomstig van het album ''

Andere albums van Ad Infinitum (CHE)

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: Chapter I: Monarchy.

laatste vertalingen en teksten van Ad Infinitum

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week