Show Business: Vertaling in Nederlands en tekst - A Tribe Called Quest

De vertaling van Show Business - A Tribe Called Quest in Nederlands en de originele liedteks
Show Business: Vertaling in Italiaans en teks - A Tribe Called Quest Italiaans
Show Business: Vertaling in Engels en teks - A Tribe Called Quest Engels
Show Business: Vertaling in Spaans en teks - A Tribe Called Quest Spaans
Show Business: Vertaling in Frans en teks - A Tribe Called Quest Frans
Show Business: Vertaling in Duits en teks - A Tribe Called Quest Duits
Show Business: Vertaling in Portugees en teks - A Tribe Called Quest Portugees
Show Business: Vertaling in Russish en teks - A Tribe Called Quest Russish
Show Business: Vertaling in Nederlands en teks - A Tribe Called Quest Nederlands
Show Business: Vertaling in Zweeds en teks - A Tribe Called Quest Zweeds
Show Business: Vertaling in Noors en teks - A Tribe Called Quest Noors
Show Business: Vertaling in Deens en teks - A Tribe Called Quest Deens
Show Business: Vertaling in Hindi en teks - A Tribe Called Quest Hindi
Show Business: Vertaling in Pools en teks - A Tribe Called Quest Pools
Hieronder vindt u teksten , muziekvideo en vertaling van Show Business - A Tribe Called Quest in verschillende talen. De muziekvideo met het audiotrack van het nummer wordt automatisch rechtsonder gestart. Om de vertaling te verbeteren kunt u deze link volgen of op de blauwe knop onderaan drukken.

Liedtekst Show Business
van A Tribe Called Quest

Let me tell you 'bout the snakes, the fakes, the lies, the highs
At all of these industry shing-dings
Where you see the pretty girls
In the high animated world
Checking for a rapper with all the dough
If you take a shit they want to know
And if you're gonna fall, they won't be around, y'all
So you still wanna do the show business?
And you think that you got what it takes?
I mean you really gotta rap, and be all that
And prepare yourself for the breaks
Check it out!


Do you wanna be in the business?
The ups and downs with the hoes
Always getting fronted on at shows
People gotta stick their nose


Yo, I gotta speak on the cesspool
It's the rap industry and it ain't that cool
Only if you're on stage or if you're speaking to your people
Ain't no-one your equal
Especially on the industry side
Don't let the gains just glide
Right through your fingers, you gotta know the deal
So Lord Jamar speak, because you're real

They're giving you the business and putting on a show
You're a million dollar man that ain't got no dough
But you got a ho tickets backstage to a show
Sedated and at that fact they elated
Time pass and your ass say 'Where's my loot?'
The reply is a kick in the ass from a leg and a boot
All you wanna do is taste the fruit
But in the back they're making fruit juice
You ask for slack and wanna get cut loose from the label
Not able cause you signed at the table
For a pretty cash advance, now they got a song and dance
That you didn't recoup, 'More soup with your meal?'
Cause this is the real when you get a record deal
And I


Aw shucks, look what the cat hauled in
It's Phife Dawg from A Tribe Called Quest, let me begin
Like Chuck D, I got so much trouble on my mind
'Bout these no-talent artists getting signed, they can't rhyme
And if that ain't bad, you got bootleggers
Going out like suckers, motherfuckers
Feel it's time that I let loose the lion

And if not that then I'll commence to head flying
Seems in '91 everybody want a rhyme
And then you go and sell my tape for only $
Please nigga, I've worked too hard for this
No more will I take the booty end of the stick
Bogus brothers making albums when they know they can't hack it
Cause they lyrics is played like 8-Ball jackets
Now tell me I can't tear it up
Go get yourself some toilet paper cause your lyrics is butt

Do you wanna be in the business?
People can't walk a straight line in
Some of these brothers can't rhyme in
A-yo, I'm tryna get mine


The party scene is cool, but then again it's all the same
You see the same faces, but at different places
When you're up and riding high everything is palsy-palsy
Get a million pounds and all the skins give you hugs
Well that's cool, I can dig it, it really ain't my bag
Prefer to max on the side and let my pants sag
'Oh, he's a cutie', yeah, real cute
But I wasn't that cute when I didn't have no loot
Although I hit a pound of herbs, I'm still nice with the verbs
So fuck what you heard
The Born Cipher Cipher Master makes me think much faster
But critics still continue to plaster
My name and discredit my fame
All that shit is game and I don't really give a damn
Eat from the tree of life and throw away the verbal ham


Well, excuse me, I gotta add my two cents in
Don't be alarmed, the rhyme was condensed in
A matter of minutes so it must be told
All that glitters not gold
Everybody wants a deal, help me make a demo
See my name in bright lights, ride around in a limo
My moms keeps beefing
But I wanna make jams, damn, I know I'll slam
Huh, well it's not that easy
You gotta get a label that's willing and able
To market and promote, and you better hope
That the product is dope
Take it from Diamond, it's like mountain climbing
When it comes to rhyming you gotta put your time in
Get a good lawyer so problems won't pile
You don't wanna make a pitch that's wild

Vertaling in Nederlands van de liedje
Show Business van A Tribe Called Quest

Laat me je vertellen over de slangen, de vervalsingen, de leugens, de hoogtepunten
Bij al deze industriële shing-dings
Waar je de mooie meisjes ziet
In de hooggeanimeerde wereld
Zoeken naar een rapper met al het geld
Als je erom doet, willen ze het weten
En als je gaat vallen, zullen ze er niet zijn, jullie allemaal
Dus wil je nog steeds de showbusiness doen?
En je denkt dat je hebt wat nodig is?
Ik bedoel, je moet echt rappen, en dat alles zijn
En je voorbereiden op de pauzes
Bekijk het!


Wil je in het vak werken?
De ups en downs met de schoffels
Altijd op de voorgrond treden op shows
Mensen moeten hun neus uitsteken


Yo, ik moet spreken over de beerput
Het is de rap-industrie en het is niet zo cool
Alleen als je op het podium staat of als je met je mensen praat
Is niemand je gelijke
Vooral aan de kant van de industrie
Laat de winst niet gewoon door je vingers glijden
Je moet de deal kennen
Dus Lord Jamar, spreek, want je bent echt

Ze geven je de zaken en zetten een show op
Je bent een man van een miljoen dollar die geen geld heeft
Maar je hebt een hoop kaartjes achter de schermen voor een show
Verdoofd en bij dat feit waren ze opgetogen
De tijd verstrijkt en je kont zegt 'Waar is mijn buit?'
Het antwoord is een trap in de kont van een been en een laars
Alles wat je wilt doen is het fruit proeven
Maar achterin maken ze vruchtensap
Je vraagt ​​om speling en wil losgesneden worden van het etiket
Niet mogelijk omdat je aan tafel hebt getekend
Voor een mooie c Ash vooruit, nu hebben ze een lied en dans
Dat je niet terugverdiend hebt, 'Meer soep bij je maaltijd?'
Want dit is het echte wanneer je een platencontract krijgt
En ik


Aw shucks, kijk wat de kat binnenhaalde
It's Phife Dawg van A Tribe Called Quest, laat me beginnen
Net als Chuck D heb ik zoveel problemen in mijn gedachten
'Als deze artiesten zonder talent getekend worden, kunnen ze niet rijmen
En als dat niet erg is, heb je bootleggers
Uitgaan als sukkels, klootzakken
Voel dat het tijd is dat ik de leeuw loslaat

En zo niet, dan begin ik te vliegen
Het lijkt erop dat in '91 iedereen een rijm wil
En dan ga jij en verkoop mijn band voor slechts $
Alsjeblieft nigga, ik heb hier te hard voor gewerkt
Ik zal niet meer de buit van de stok nemen
Valse broers die albums maken als ze weten dat ze het niet kunnen hacken
Omdat de songteksten worden gespeeld als 8-Ball jassen
Vertel me nu dat ik het niet kan verscheuren
Haal wat wc-papier voor jezelf want je songteksten zijn stom

Doen wil je in het vak zitten?
Mensen kunnen niet in een rechte lijn lopen
Sommige van deze broers kunnen niet rijmen
A-yo, ik probeer de mijne te krijgen


De party scene is cool, maar nogmaals, het is allemaal hetzelfde
Je ziet dezelfde gezichten, maar op verschillende plaatsen
Als je omhoog rijdt, is alles verlamming
Krijg een miljoen pond en alle huiden geven je knuffels
Nou dat is cool, ik kan het graven, het is echt niet mijn tas
Geef er de voorkeur aan maximaal aan de zijkant te staan ​​en mijn broek te laten zakken
'Oh, hij is een schatje', ja, heel schattig
Maar ik was niet zo schattig toen ik geen buit had
Hoewel ik een pond kruiden sloeg, ben ik nog steeds aardig met de werkwoorden
Dus fuck wat je hoorde
De Born Cipher Cipher Master doet me veel sneller denken
Maar critici blijven mijn naam bepleisteren en mijn roem in diskrediet brengen
Dat alles shit is game en het kan me niet echt schelen
Eet van de boom des levens en gooi de verbale ham weg


Nou, pardon, ik moet mijn twee toevoegen cent in
Wees niet ongerust, het rijm werd samengevat in
Een kwestie van minuten, dus het moet verteld worden
Alles wat blinkt, niet goud
Iedereen wil een deal, help me een demo te maken
Zie mijn naam in felle lichten, rondrijden in een limousine
Mijn moeders blijven beven
Maar ik wil jam maken, verdomme, ik weet dat ik slam
Huh, nou het is niet zo gemakkelijk
Je moet een label dat bereid en in staat is
Om op de markt te brengen en te promoten, en je kunt maar beter hopen
Dat het product dope is
Neem het van Diamond, het is net als bergbeklimmen
Als het erop aankomt je te rijmen je moet je tijd erin steken
Zoek een goede advocaat zodat de problemen zich niet opstapelen
Je wilt geen wilde pitch maken

Verbeter deze vertaling

Door gebrek aan tijd en mensen, worden er veel vertalingen gemaakt met de automatische vertaler.
We weten dat dit niet de beste is, maar het is genoeg om het duidelijk te maken aan degenen die ons bezoeken. van het liedje.
Met uw hulp en die van de andere bezoekers kunnen we van deze site een referentie maken voor de vertalingen van liedjes.
U wilt uw bijdrage aan het nummer geven Show Business We zijn gelukkig!

A Tribe Called Quest

Show Business: vertaling en teks - A Tribe Called Quest
A Tribe Called Quest is tot hip-hop wat Pink Floyd is Rock - 'n-Roll. Met nederige begin in Queens, New York, de groep groeide uit de vriendschap van Jonathan Davis (Q-Tip) en Malik Taylor (Phife Dawg). Samen met acts als Jungle Brothers en De La Soul—hun kameraden in de eigen taal rap collectieve ze gevitaliseerd East Coast rap, instellen van de fase voor de opkomst van de reguliere en alternatieve hip hop gelijk.

Show Business

We presenteren de tekst en de vertaling van Show Business, een nieuw lied gecreëerd door A Tribe Called Quest afkomstig van het album 'The Low End Theory' gepubliceerd Woensdag 16 September 2020

Dit is de lijst van de 15 liedjes waaruit het album bestaat. Jullie kunnen erop klikken om de vertaling en de tekst te zien.

Hier is een lijstje met de liedjes die zou kunnen beslissen om te zingen, ook het album waaruit elk liedje afkomstig is, wordt weergegeven:
  • Everything Is Fair

Andere albums van A Tribe Called Quest

We willen enkele van zijn andere albums herinneren die hieraan voorafgingen: People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm.

laatste vertalingen en teksten van A Tribe Called Quest

Laatste vertalingen en ingevulde teksten

Meest bekeken vertalingen deze week

Tot nu toe heb je
225
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!