Josylvio - Studiosessie 273: Vertaling in Engels en tekst - 101barz

De vertaling van Josylvio - Studiosessie 273 - 101barz in Engels en de originele liedteks

Liedtekst Josylvio - Studiosessie 273
van 101barz

Songtekst van 101Barz - Josylvio - Studiosessie 273

Not so long ago kwam al m'n money van dope
Snelle jongen linkerbaan, roekeloos rijden door rood
Uit de goot geklommen omhoog, geen tijd voor een hoe
Twee doe voor een kleine show, voor die vier doen we het groot
Bhel bricks die ik hielp, zag die shit op m'n skeelers
Kleine jongen met dealers, ik werd verliefd op de brieven
Viezerikken die skeemen maar ben een fucking piraat
Ze mogen smeken en huilen maar achteraf is te laat
Op de straat, haat en verraad, een doodnormale zaak
Op je hoede moet je zijn wanneer je loopt in m'n laan
Grote gannoe, laat 'm gaan als je fuckt met m'n saaf
Je hele hoofd is kwijt mattie als m'n gappie je raakt
My little friend fuck je gang ik richt en ik bang, bang
Fuck new friends heb liever een Benz
Ik ken geen rem, ik mix en ik slang
Ik weet alleen maar overleven met m'n sannie of stem
Lag het aan die neppe rappers was ik allang geremd
Negen van de tien zitten on the black of zijn gerend bij een bitch
What is this? ik mix voor de pricks
What it is, ik kan niet liegen plus ik rap niet voor die kids
Niks voor niks, dat betekent hier is niks gratis
Is dat je bitch, je moest eens weten hoe m'n dick daar is
Zit in d'r keel heb geen tijd voor al die shit praatjes
En is ze down dan breng ik zometeen nog 4 maatjes, lil' hoe

Shit man, bars bij Barz, zoals 't hoort
You know what's up Rotjoch

Gucci drippin' on de body mister make money
In de buurt serveerde Johnny's, bij de ballen beetje bori
Jij doet praten maar ik hoor niet want versta alleen maar doekoe
Geef je kont maar voor die doezoe of ga binnen voor die ...
Jij gaat binnen voor die kloezoe zonder waarde
Jouw mannetjes verlagen zich naar bitches die verlagen
Broer ben niet op die saucing, ik krijg alleen nog maar applausing als ik pull up op die stage
Daarna moet ik direct loesoe want m'n leven lijkt een race
Bij die finish vind ik money, hopi gass
Doe nu shows door heel het land pull up met Merry's in de laan
Kijk mijn leven is veranderd maar ikzelf niet door de faam
Geef een stapel aan m'n moeder ook een stapel aan m'n pa
Wil m'n zusje iets gaan kopen, krijgt ze money van me klaar
Jullie leven veelste gierig maar op bitches gooi je saaf
Ken die dagen fucking honger, fucking honger in de maag
Nachtenlang ik was te veel in deze vieze fucking straat
Oh no, oh no, 'k wil niet terug meer naar die tijd
Herres, herres, blauwe lichten ik moest rennen door de wijk
Broertje zoek stabiliteit, dat is een must, dat is een tip
Je wordt gebrokkeld en gedraaid daarna sta je in de fik
Net die assie die ik lit, 20 minutes they forgot you
Elke wereldleider fuck you, één voor één ik maak geen fatoe's
Mijn jongens dragen gannoe's, volg jezelf, beter geen Gaddoe
Ze kunnen op je lossen en laden zonder te denken
Hella cash, we doen nu cashen en er is niemand die kwam helpen
Al die motherfucking puta's gaan kapot laat ze maar schelden
Die money hele bergen, die money hele bergen
Ik ren al, ren al, ren al, ren al, ren al, heel mijn motherfucking leven

'k Heb geen tijd meer om te spelen al die gimma's
Een s/o naar al m'n piraten en soldiers daar in jilla's
Product van de piraten en dealers en alle killers
Die wonden ga je likken als ik kom, ik doe aan prikken

Motherfuckers, wollah meh jullie spitten deze tijd broer
Zehma trapping, trapping, trapping
Mattie ik smeck je kanker moer fuck you bitch
Moeman kom met me flexen in de back op deze, man
Ik heb niet eens een beats by Esko laten horen nog man
Hella cash gang, hella cash gang
Je weet zelf, we zijn in de building
Josylvilio, van Rideordordie
Beats by Esko hele dag neef, let op
Ay, check it out, ay

Esko!
Kwam naar binnen als een dope-dealer
Liet die buurt-junkies omin hoog vliegen
Voor die money kan ik in je oog schieten
Kijk die rappers doen alleen een hoop liegen
Assie jochies ik ben niet dezelfde bro
Ik stapel money jullie slapen verder
Ondertussen moet ik weer m'n niffo checken
Voor een nieuwe block, ik heb de allerbeste
Kwaliteit hier in bedrijf, je vrouw wil zitten aan m'n lijf
Schatje weet ik heb geen tijd, die money domineert de life
Vandaar dat vele zelf grind, middelvinger die ik wijs
Heel de fucking overheid, voor mannen binnen doe je tijd
Kom niet buiten als een wijf, je moet beter plannen next time
Beter weten next time, welke kant je op rijdt, welke kant je op wijst
Die shottie heeft een lang bereik, m'n mannen killen als de mic
Dit is een ander niveau, vraag m'n nif to the 'O
We whippen en flippen die dope, verdovende shit voor je hoofd
Kleine jongens aan de Jack, let op wat je zegt, m'n shooter is ma3seb
Mannen douwen in de neus, Pa3ge, Witte Reus, ik zie alleen maar junkies
Hoe wil je blijven op die money? Hoe wil je blijven op die money?
Je stunt alleen maar op die thotties, verdubbel winst al word ik geil aan hotties
Ben nog in de buurt, ik ben nog steeds dezelfde, met dezelfde hekel aan dezelfde helden
Zelfde broeders in de nieuwe velden, ready om te scoren, moven bal naar voren
Bullets vliegen dadelijk om je oren, kijk een tijdje terug is Hella Cash geboren
Zelf merken hoe ik ga vermoorden in de industrie, ik zie die rappers niet
Let's get it, geef die beat and I kill it, je moet niet denken ben gefinisht
Je moet niet denken ben al binnen, ben nog fucking aan het klimmen
Esko zei me: ''Joost, push-up je moet ze allemaal killen''
Heel die fucking industrie, flexen op m'n enemies met een dikke zuennet en een Henessy
Ik heb een dikke zuennet en een Henessy
Fuck all y'all, fuck all y'all
BeatsByEsko, BeatsByEsko, BeatsByEsko, Esko Esko
BeatsByEsko, BeatsByEsko, BeatsByEsko, Esko Esko

Motherfuck
Beats by Esko hele dag man Rotjoch, you know what's poppin'
Ey maar de laatste tijd hier bij 101Barz, is te veel man
Beats by Esko bitch

Vertaling in Engels van de liedje
Josylvio - Studiosessie 273 van 101barzLyrics of 101Barz - Josylvio - studio session 273

Not so long ago came all my money on dope
Fast boy left lane, reckless driving by red
Out of the gutter climbed up, no time for a how to
Two do for a small show, for those four, we do it big
Chell bricks that I helped, saw that shit on my inline
Little boy with dealers, I fell in love with the letters
Viezerikken that skeemen but I am a fucking pirate
They may beg and cry, but afterwards is too late
On the street, hate and betrayal, a good thing
On your guard you should have when you walk in my lane
Large gannoe, let 'm go, if you fuckt with my saaf
Your whole head is lost mattie as my gappie you hit
My little friend fuck ahead I aim and I am afraid, afraid
Fuck new friends I prefer a Benz
I don't know of any brake, I mix and I hose
I only know, but live with my sannie or voice
It was on that fake rappers I was already inhibited
Nine of the ten sitting on the black, or are ran by a bitch
What is this? I mix for the pricks
What it is is, I can't lie plus I rap not for kids
Nothing for nothing, that means nothing is free
Is that you bitch, you had to know how my dick there is
Sitting in her throat got no time for all that shit talk
And she is down I will bring still 4 buddies, lil' how to

Shit man, the bars upon Barz, such as 't hear
You know what's up Rotjoch

Gucci drippin' on the body of mister make money
In the area served Johnny's, at the balls bit bori
You do talk but I do not because understand only doekoe
Give your ass but for that doezoe or go inside for that ...
You go in for that kloezoe without value
Your males lower themselves to bitches that reduce
Brother am not saucing, I get only applausing as I pull up on that stage
Then I must immediately loesoe because my life seems to be a race
To that finish, I find money, hopi gass
Now do shows all over the country pull up with Merry's in the avenue
Look my life has changed but I do not by the fame
Give a stack to my mom with a pile of m'n pa
Want my sister something to go buy, they will get money from me
Your life much too stingy, but on bitches throw your saaf
Know that days fucking hungry, fucking starving in the stomach
Nights I was too much in these dirty fucking streets
Oh no, oh no, I do not want to go back more to that time
Herres, herres, blue lights I had to run through the neighborhood
Brother find stability, that is a must, that is a tip
You will gebrokkeld and twisted then you stand in the fire
Just that assie I lit, 20 minutes they forgot you
Every world leader fuck you, one by one, I do not fatoe's
My boys wear gannoe, follow yourself, better not Gaddoe
They can you load / unload it without thinking
Hella cash, we do now withdraw, and there is no one who came to help
All those motherfucking puta's broken, let them scold
That money throughout the mountains, that money throughout the mountains
I run all, run all, run all, run all, run all, all my motherfucking life

I Have no more time to play all those gimma's
A s/o to all my pirates and soldiers there in jilla's
Product of the pirates and dealers, and all killers
Those wounds go to lick you if I come, I do the prick

Motherfuckers, wollah meh you dig this time brother
Zehma trapping, trapping, trapping
Mattie I will smeck you cancer nut fuck you bitch
Moeman come with me flexen in the back on this, man
I didn't even have a beats by Esko hear the still man
Hella cash gang, hella cash corridor
You know, we are in the building
Josylvilio, of Rideordordie
Beats by Esko whole day, nephew, caution
Ay, check it out, ay

Esko!
Come in as a dope-dealer
Showed that near-junkies that high flying
For that money I can get in your eye shoot
See which rappers do only a lot of lying
Assie kids I'm not the same bro
I pile of money you sleep further
In the meantime I m'n niffo check
For a new block, I have the best of the best
Quality in business, your wife wants to sit on my body
Sweetie knows I have no time, that money dominates the life
Hence, many gravel finger that I point to
Quite the fucking government, for men do your time
Do not come out as a woman, you need to plan better next time
Know better next time, what direction you are driving, which side you are on point
That shottie has a long range, my men kill if the mic
This is a different level, question my nif to the 'O
We whippen and flipping that dope, narcotic shit for your head
Little boys to Jack, watch what you say, my shooter is ma3seb
Men douwen in the nose, Pa3ge, the White Giant, I only see junkies
How do you want to keep that money? How do you want to keep that money?
Your stunt only, but that thotties, double profits already, I am horny to hotties
Am still in the area, I'm still the same, with the same hate, the same heroes
Same brethren in the new fields, ready to score, moven ball forward
Bullets fly immediately to your ears, see a while back is Hella Cash born
See for yourself how I'm going to kill the industry, I see the rappers not
Let's get it, let the beat and I kill it, you shouldn't think am finished
You must not think I'm already within, I have to fucking climb
Esko said to me: 'Joost, push-up, you should them all kill'
This whole fucking industry, flexen on my enemies with a thick zuennet and Henessy
I have a thick zuennet and Henessy
Fuck all y'all, fuck all y'all
BeatsByEsko, BeatsByEsko, BeatsByEsko, Esko Esko
BeatsByEsko, BeatsByEsko, BeatsByEsko, Esko Esko

Motherfuck
Beats by Esko whole day man Rotjoch, you know what's poppin'
Ey but the last time here at 101Barz, is too much man
Beats by Esko bitch

laatste vertalingen en teksten van 101barz

Studiosessies 2017
Het album Studiosessies 2017 bevat het nummer Josylvio - Studiosessie 273 van 101barz . Dit album is uitgebracht op: 28/02/2017.
Ben je geïnteresseerd in andere vertalingen van de liedjes op het album Studiosessies 2017 ?

Aan de rechterkant vind je de lijst met liedjes opgenomen in dit album waarvan we de vertaling niet hebben. Als u de vertaling van een van deze nummers wilt hebben, klikt u op de juiste knop. Wanneer we ten minste 3 rapporten voor een nummer bereiken, worden we geactiveerd om de vertaling in de site in te voegen.
Song naamReportsWilt u de vertaling?
Pierrii - Studiosessie 250 0/3
Rasskulz - Studiosessie 251 0/3
EZG & Steen - Studiosessie 252 0/3
Rabby Racks - Studiosessie 253 0/3
Jozo - Studiosessie 255 0/3
Priester - Studiosessie 256 0/3
Angelo King - Studiosessie 257 0/3
Momi - Studiosessie 258 0/3
GANJA INC - Studiosessie 259 0/3
Nino - Studiosessie 260 0/3
Matarr - Studiosessie 261 0/3
Migiboss - Studiosessie 262 0/3
Kosso - Studiosessie 263 0/3
Donnie - Studiosessie 264 0/3
Poke - Studiosessie 265 0/3
Beckie - Studiosessie 266 0/3
Piraat - Studiosessie 267 0/3
Vic9 - Studiosessie 268 0/3
Jonna Fraser - Studiosessie 269 0/3
Rambo - Studiosessie 271 0/3
Fresku - Studiosessie 272 0/3
Josylvio - Studiosessie 273 0/3
Killer Kamal, Pietju Bell & Kono - Studiosessie 274 0/3
Dopebwoy - Studiosessie 275 0/3
RBDJAN - Studiosessie 276 0/3
D-Double - Studiosessie 277 0/3
Auraphilly - Studiosessie 278 0/3
Hydro - Studiosessie 279 0/3
Tot nu toe heb je
157
vertalingen van liedjes verbeterd
Bedankt!